Intake

Tijdens het eerste gesprek brengt de pijnspecialist de klachten direct in kaart. Hij kijkt naar de plaats en eventuele uitstraling van de pijn en naar factoren die deze pijn beïnvloeden. Volgens de werkwijze inventariseert hij welk onderzoek en welke behandelingen de patiënt eerder heeft ondergaan.

De pijncentra zijn onderdeel in van de zorgorganisatie DC Klinieken; zo zijn de pijncentra in staat meerdere onderzoeken op dezelfde dag te verrichten. De patiënt kan dus snel terecht voor aanvullend onderzoek, zoals röntgenfoto’s, MRI of een consult bij de neuroloog of orthopeed.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek draait alles om het stellen van een zo nauwkeurig mogelijke pijndiagnose. Dankzij een intensieve samenwerking met verschillende medische centra van DC Klinieken zijn de pijncentra optimaal uitgerust met moderne apparatuur. Pijn – in tegenstelling tot bloeddruk of cholesterol – is niet altijd niet direct te meten. Hierdoor kan diagnostiek een uitdagende opgave zijn. Beeldvormend onderzoek (röntgen, MRI) kan afwijkingen in bijvoorbeeld de wervelkolom uitstekend in kaart brengen. Het is niet altijd te zeggen of deze afwijkingen de pijn ook veroorzaken. DC Klinieken werkt daarom met diagnostische injecties. Wanneer de pijnspecialist vermoedt dat bijvoorbeeld een zenuw of gewrichtje een oorzaak is van de pijnklachten, dan kan hij deze verdoven door een klein beetje verdovingsvloeistof erbij te spuiten. Hij brengt dan, met behulp van röntgenapparatuur, een dun naaldje in. Vermindert of verdwijnt de pijn? Dan speelt de verdoofde plek zeer waarschijnlijk een belangrijke rol bij de pijnklachten.

Behandeling

De pijnspecialist heeft een diagnose gesteld. Hierna volgt de daadwerkelijke behandeling. Deze kan bestaan uit:

Medicatie

Het kan zijn dat na een behandeling de specialist medicatie voorschrijft. Hij zal het verwachte effect en eventuele bijwerkingen met de patiënt doornemen en vervolgafspraken maken om het effect te vervolgen.

Fysiotherapie

Zeker bij pijn uitgaand van het bewegingsapparaat kan aanvullende fysiotherapie uitkomst bieden. De specialist verwijst daarvoor door naar een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Zenuwblokkade of therapeutische injectie

In sommige gevallen kan pijn worden verminderd of weggenomen worden door een zenuwblokkade te maken, of gericht medicatie bij een pijnlijke structuur te spuiten. Hiervoor brengt de arts een speciale naald in, meestal onder röntgendoorlichting. Wij werken onder andere met TENS (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie) welke een methode is die door middel van elektrische stroompjes de zenuwen beïnvloedt en de pijnprikkels blokkeert.

Het is goed mogelijk dat de patiënt na een behandeling op de dagbehandeling bijkomt. In een vertrouwde en vriendelijke setting kan de patiënt rustig bijkomen onder begeleiding van de verpleegkundige en pijnspecialist.

Operatie

Indien een operatie nodig is kan dit doorgaans snel in een van de samenwerkende ziekenhuizen worden uitgevoerd.

Pijnrevalidatieprogramma

Als er na de behandeling of operatie nog veel pijnklachten zijn kan een revalidatieprogramma uitkomst bieden. Dit gebeurt in een gespecialiseerd revalidatiecentrum.

Psychologische ondersteuning

Pijnklachten kunnen ook psychische klachten geven, zeker als de pijn al lang aanwezig is en veel beperkingen geeft. In dat geval kan behandeling en begeleiding door een gespecialiseerde psycholoog verbetering geven. In sommige gevallen kan een aanvullende behandeling door een gespecialiseerde psychiater nodig zijn, zoals bij ernstige stemmings- en angststoornissen.