Epidurale injectie is onderdeel van het specialisme pijnzorg

Wat is een epidurale injectie?

Een epidurale injectie is het toedienen van medicatie via een injectie in de rug of de nek, om precies te zijn in de epidurale ruimte. Dit is de ruimte rondom de vliezen rond het ruggenmerg. In die epidurale ruimte bevinden zich bindweefsels, bloedvaten en zenuwwortels. Het doel van een epidurale injectie is het verminderen van pijn die uitstraalt naar de armen of benen. Deze pijn komt voor bij een vernauwing, hernia of slijtage.

Belangrijk vooraf

Neem contact met ons op als er bij u sprake is van:

 • (mogelijke) zwangerschap;
 • suikerziekte;
 • een allergie (of overgevoeligheid) voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters; of
 • het gebruik van bloedverdunnende medicijnen.

Wat kunt u van de behandeling verwachten?

De eerste 2 weken na de behandeling kunnen uw klachten tijdelijk verergeren. Daarvoor kunt u eventueel pijnstillers innemen. Maar het is ook mogelijk dat u juist al een positief effect merkt. Hoe dan ook, pas na 4 tot 8 weken kunt u het resultaat van de behandeling goed beoordelen.

De behandeling

Voor de behandeling

Voor een epidurale injectie is geen speciale voorbereiding nodig. Op de dag van de behandeling meldt u zich tijdig (minimaal tien minuten voor uw afspraak) bij onze receptie. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, brengen we u naar de behandelkamer.  Uw eventuele begeleider kan wachten in de wachtruimte.

De behandeling

In de behandelkamer helpen we u in de juiste houding plaats te nemen op de behandeltafel. Eerst verdoven we dan de huid op de plaats waar u de injectie krijgt. Nadat de arts de naald op de juiste plek heeft ingebracht, spuit hij een verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmend medicijn in. Ten slotte wordt op de prikplaats een pleister geplakt. U mag deze ’s avonds verwijderen. De volgende dag mag u dan weer douchen of in bad.

Duur van de behandeling

Alles bij elkaar duurt de behandeling ongeveer 10 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling blijft u nog even op de afdeling. Ook krijgt u enkele controles. Daarna geven we u een vervolgafspraak mee en mag u naar huis. Let op: u mag op de dag van de behandeling niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Iemand anders moet u naar huis brengen. Neem dus iemand mee naar de behandeling, of zorg ervoor dat iemand u ophaalt. Zonder begeleider kunnen wij de behandeling helaas niet uitvoeren. We adviseren u de rest van de behandeldag rustig aan te doen.

Bijwerkingen

Een epidurale injectie leidt zelden of nooit tot blijvende schade. Als de behandeling bij u bijzondere risico’s met zich brengt, overlegt de arts dit met u.

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een epidurale injectie heel soms optreden:

 • Een tijdelijk verdoofd gevoel of krachtsverlies van de arm of het been (afhankelijk van de plaats van de behandeling).
 • Tijdelijk wat moeite met plassen of juist wat ongewenst urine- of ontlastingsverlies.
 • Hoofdpijn, met name als u zit of staat. Dit komt doordat het ruggenmergvlies kan worden aangeprikt. De kans dat dit gebeurt is echter klein. Deze hoofdpijn verdwijnt als u gaat liggen. Wanneer de hoofdpijn langer dan twee dagen aanhoudt, neemt u dan contact met ons op.
 • Een bloeduitstorting kan ontstaan als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken. Dit veroorzaakt soms pijn.Er kan heel zelden een bloeding in de epidurale ruimte ontstaan met de volgende symptomen:

 • Toenemend krachtsverlies in de benen
 • Toenemende gevoelloosheid in de benen
 • Niet kunnen plassen

In zeer uitzonderlijke gevallen kan er op de plek waar de injectienaald heeft gezeten een infectie en een abces ontstaan. Hierbij treden de volgende symptomen op:

 • Toenemende lokale pijn
 • Toenemende lokale roodheid
 • Toenemende lokale zwelling

Neem in het geval van zeldzame of uitzonderlijke bijwerkingen direct contact met ons op.

Daarnaast kunnen de bloedsuikerwaarden van suikerpatiënten door de behandeling schommelen. Bij vrouwen en mannen kunnen opvliegers optreden en bij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord worden. De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar.