RACZ-procedure is onderdeel van het specialisme pijnzorg

Wat is de RACZ-procedure?

De RACZ-procedure is een behandeling voor patiënten met chronische pijnklachten in de lage rug en/of de benen. De behandeling bestaat uit het geven van een verdovingsvloeistof, een ontstekingsremmer en meestal ook een enzym. Deze worden toegediend via een katheter rondom het inwendige littekenweefsel dat verantwoordelijk is voor de pijn. De RACZ-procedure maakt het littekenweefsel soepeler, waardoor de pijn kan afnemen.


Sommige patiënten merken meteen verbetering na de behandeling. Maar u kunt het effect van de behandeling pas goed beoordelen na 6 tot 8 weken. Soms is het nodig de behandeling te herhalen. 

De behandeling

Voor de behandeling

De pijnspecialist of pijnconsulent van DC Klinieken bespreekt altijd eerst met u of u in aanmerking komt voor de RACZ-behandeling. Pas als u aan de voorwaarden voldoet, kan de behandeling plaatsvinden.

Op de dag van de behandeling meldt u zich tijdig (minimaal tien minuten voor uw afspraak) bij onze receptie. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. Wanneer u aan de beurt bent, brengen we u naar de behandelkamer. Uw eventuele begeleider kan wachten in de wachtruimte. Vanwege de röntgenstralen kan diegene niet bij de behandeling zelf aanwezig zijn.

De behandeling

Een verpleegkundige helpt u in de behandelkamer plaats te nemen op de röntgentafel. U ligt daarop op uw buik. We desinfecteren uw huid met chloorhexidine op de plek waar de behandeling gaat plaatsvinden en verdoven vervolgens uw stuitje. De arts plaatst een naald in de zogeheten epidurale ruimte bij uw stuitje. Via deze naald brengt de arts een dun plastic slangetje in bij het littekenweefsel. De arts controleert de positie van het slangetje vervolgens met contrastmiddel en röntgendoorlichting. Als de positie goed is, spuit de arts de medicatie in. Dit kan een verdoofd gevoel geven.

Duur van de behandeling

De behandeling zelf duurt ongeveer 20 minuten. U moet echter rekening houden met een verblijf van ongeveer twee uur. Dit heeft te maken met de voorbereiding op het onderzoek. Maar ook met de tijd die u na de behandeling moet blijven totdat eventuele reacties op de behandeling weg zijn. Denk aan een lage bloeddruk. Ook de kracht in uw benen moet voor uw vertrek weer optimaal zijn.

Na de behandeling

Als u naar huis gaat, zorg er dan voor dat iemand u begeleidt. U mag namelijk na de behandeling op dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen of met het openbaar vervoer reizen. Di komt doordat u mogelijk tijdelijk een verminderd reactievermogen ervaart.

Bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een RACZ-procedure optreden:

 

  • Napijn die tot twee weken kan aanhouden, maar daarna vrijwel altijd verdwijnt. U kunt uw pijnspecialist om een pijnstiller vragen of in overleg tijdelijk meer van de pijnstillers nemen die u al gebruikte.
  • Tijdelijk krachts- en/of gevoelsverlies in de benen.
  • Een bloeduitstorting in of onder de huid. Deze verdwijnt vanzelf.
  • Opvliegers (bij mannen en vrouwen). Ook deze bijwerking is van tijdelijke aard en verdwijnt vanzelf in de loop van enkele dagen.
  • Een tijdelijk verstoorde menstruatiecyclus. Let op: de anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar.
  • Bij diabetespatiënten een tijdelijke verhoging van de bloedsuikerwaarden. Deze kan enkele dagen aanhouden, maar verdwijnt vanzelf.
  • Hoofdpijnklachten doordat de naald door het ruggenmergvlies is gegaan. Dit is een zeer zeldzame complicatie. De bijwerking verdwijnt meestal vanzelf. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw behandelend arts.
  • Een infectie die behandeld moet worden. Ook dit is een zeer zeldzame complicatie.