Ketamine is onderdeel van het specialisme pijnzorg

Wat is ketamine?

Ketamine is een medicijn (onder de naam Ketanest-S) dat de overgevoeligheid van het zenuwstelsel onderdrukt. Het wordt via een infuus in uw bloed gebracht. 

De ketamine behandeling

Voor de behandeling

Het is belangrijk dat u voor deze dagbehandeling op tijd bij DC Klinieken aanwezig bent. Wij informeren u over wanneer we u precies verwachten. Verder is het handig als u op de dag van de behandeling makkelijk zittende kleding draagt.

De behandeling

Bij de behandeling met ketamine brengen we eerst bij u een infuus in. Daarna dienen we via dat infuus ketamine toe.

Duur van de behandeling

Deze behandeling duurt de hele dag. Een ketamine-infuus kan gedurende de dag voor tijdelijke bijwerkingen zorgen, zoals duizeligheid en misselijkheid. U hoeft niet nuchter te zijn. Ook mag u in de loop van de dag gewoon eten en drinken. Onze dagverpleging verzorgt koffie en thee, en een lichte lunch.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u de rest van die dag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Zorg er daarom voor dat iemand u naar huis kan brengen, ook wanneer u met het OV of met de taxi reist.

Als u geen begeleiding heeft geregeld kan de behandeling helaas niet doorgaan.

Wat kunt u van de behandeling verwachten?

Eventuele vermindering van de pijn begint meestal na enkele dagen en kan dan tot enkele maanden aanhouden. Als bij u de pijn inderdaad vermindert, kan de behandeling later nog eens herhaald worden. Het lijkt erop dat herhaling ervoor zorgt dat de pijn voor een langere periode minder wordt.

Bijwerkingen

Bijwerkingen die tijdens, maar ook na de behandeling kunnen voorkomen: 

  • Dubbelzien
  • Hallucinaties
  • Nare dromen
  • Dronken gevoel
  • Snelle hartslag
  • Slaperigheid
  • Hoge bloeddruk
  • Misselijkheid
  • DuizeligheidAl deze bijwerkingen zijn tijdelijk en komen vooral de eerste dagen voor. Om eventuele misselijkheid en braken tegen te gaan, kunnen we geneesmiddelen geven. 

Evaluatie na vier weken

De verpleegkundige van de pijnpoli belt u vier weken na de behandeling op. In dat telefoongesprek evalueert zij samen met u de behandeling en het resultaat ervan. Ook bepalen jullie het vervolg. Om de evaluatie goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u voor uzelf de pijnscore in de eerste twee weken na de behandeling bijhoudt. Ook is het handig om eventuele vragen alvast op te schrijven.