Pijneducatie is onderdeel van het specialisme pijnzorg

Wat is pijn?

Pijn is een onaangenaam gevoel in het lichaam, dat vaak gepaard gaat met weefselschade. Het heeft als doel om het lichaam te waarschuwen en te beschermen. Pijn alarmeert en zorgt ervoor dat we maatregelen nemen zodat ons lichaam op tijd kan herstellen. We onderscheiden acute en chronische pijn.


  • Acute pijn. Acute pijn wordt vaak veroorzaakt door een beschadiging in het lichaam. Er bestaat dan een duidelijke relatie tussen de schade en de pijn. Het waarnemen van (dreigende) schade noemen we nociceptie. U voelt dan nociceptieve pijn. Deze pijn is over het algemeen scherp met een duidelijk afgebakend gebied en neemt af naarmate de tijd verstrijkt.
  • Chronische pijn. We spreken van chronische pijn wanneer dit langer duurt dan drie maanden. De term chronisch zegt vooral iets over de tijd dat de pijn al duurt, maar het zegt niets over of de pijn te beïnvloeden is en wel of niet zal verdwijnen. De samenhang tussen de pijn en de schade is vaak minder of niet duidelijk bij chronische pijn. Dit komt omdat er niet altijd zichtbare schade in het lichaam te vinden is. In sommige gevallen is er wel een verandering, maar die kan vaak niet alle pijn verklaren.


Integrale pijnzorg bij DC Klinieken

Bij DC Klinieken bieden we integrale pijnzorg aan. Dit betekent dat u behandeld wordt door een integraal behandelteam bestaande uit medisch specialisten, therapeuten, pijnconsulenten en (hoofd)pijnverpleegkundigen. De pijnzorg bij DC Klinieken richt zich op het biopsychosociaal model. Hierbij kijken we naast biologische factoren, ook naar psychologische factoren en sociale factoren. Naast beweging en de stressorengroepsbehandeling is pijneducatie een belangrijk onderdeel van onze integrale pijnzorg. Meer over de integrale pijnzorg bij DC Klinieken leest u hier.  

Wat is pijneducatie?

Het doel van pijneducatie is om meer inzicht te krijgen in het pijnsysteem. Tijdens pijneducatie leert u meer over wat pijn is, de werking van het pijnmechanisme en wat u zelf kunt doen om uw pijn te verminderen of hoe u er beter mee om kunt gaan. Pijneducatie bij DC Klinieken bestaat uit vier modules, namelijk pijn, belasting & belastbaarheid, anatomie en slaap & gezonde leefstijl.


  • Pijn: tijdens de module pijn geven wij u meer inzicht over het pijnsysteem.
  • Anatomie: tijdens de module anatomie leert u over de anatomie van de wervelkolom, botstructuren en spieren. Ook leert u over de rol van de wervelkolom op chronische pijnklachten en krijgt u uitleg over verschillende aandoeningen.
  • Belasting & belastbaarheid: tijdens de module belasting & belastbaarheid leert u om op een goede manier met energie om te gaan. We bespreken de relatie tussen belasting en belastbaarheid en hoe u hierin een goede balans kunt krijgen.
  • Slaap: tijdens deze module leert u de relatie tussen slaap en pijn, inclusief adviezen die de slaap kunnen bevorderen. Ook leert u over de invloed van een gezonde leefstijl op uw pijnklachten.


Het belang van pijneducatie

Leren over pijn is belangrijk om pijn beter te begrijpen. Wanneer u het pijnsysteem beter begrijpt, heeft dit invloed op uw stemming en algeheel functioneren. Meer kennis en begrip over pijn en waar pijn vandaan komt kan helpen om de pijnklachten te verminderen. Dit helpt om de eigen regie over uw leven terug te pakken.


Hoe wordt pijneducatie vormgegeven?

Pijneducatie is voor iedereen met (chronische) pijnklachten. Onder begeleiding van een pijnconsulent en/of een fysiotherapeut doorloopt u de vier modules pijn, belasting & belastbaarheid, anatomie en slaap & gezonde leefstijl. Iedere maand worden deze vier educatie modules gegeven op onze polikliniek en iedere week behandelt u een andere module. Pijneducatie bij DC Klinieken vindt plaats in groepsverband. U ontmoet zo andere deelnemers en kunt uw ervaringen met elkaar delen. Verschillende onderdelen uit de educatie worden vervolgens gebruikt op het beweegplein en in de stressorengroepsbehandeling.

Lezen en luisteren over pijn

Lezen en luisteren over pijn kan helpen om pijn beter te begrijpen. Er bestaan vele boeken, websites en podcasts waar u zelf meer kunt leren over pijn. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest relevante boeken, podcasts, websites en apps over (chronische) pijn.

Op deze locaties kunt u terecht voor pijnzorg