Blokkade van de lumbale sympathicus is onderdeel van het specialisme pijnzorg

Wat is een blokkade van de lumbale sympathicus?

Een blokkade van de lumbale sympathicus is een verdoving van een zenuwbaan in de rug. Aan de voorkant van de rugwervels lopen de zenuwvezels van het zogeheten ‘onwillekeurige’ zenuwstelsel. Als deze geïrriteerd zijn, kunt u pijnklachten krijgen van de rug naar de benen of alleen in beide benen. Vaak voelen uw benen ook koud aan. Daarnaast kunt u last hebben van een doof gevoel van de benen, van beenkrampen of van overgevoeligheid. We behandelen deze klachten bij DC Klinieken met een lumbale-sympathicusblokkade. U krijgt dan een injectie in uw rug.

De behandeling

Voor de behandeling

Voor een blokkade van de lumbale sympathicus is geen speciale voorbereiding nodig. Op de dag van de behandeling meldt u zich minimaal tien minuten voor uw afspraak bij onze receptie. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. Wanneer u aan de beurt bent, brengen we u naar de behandelkamer. Uw eventuele begeleider kan wachten in de wachtruimte. Vanwege de röntgenstralen kan uw begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn.

Belangrijk vooraf

Neem contact met ons op als er bij u sprake is van:

  • zwangerschap;
  • suikerziekte;
  • een allergie (of overgevoeligheid) voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters;
  • het gebruik van bloedverdunnende medicijnen.

De behandeling

In de behandelkamer neemt u plaats op de behandeltafel. Eerst verdooft de arts uw huid lokaal. Daarna wordt een dunne naald tot aan de voorkant van de ruggenwervels ingebracht en wordt de positie van de naald gecontroleerd door contrastvloeistof in te spuiten. Vervolgens injecteert de arts een tijdelijke verdovingsvloeistof die een deel van het onwillekeurige zenuwstelsel voor ongeveer 4 tot 6 uur uitschakelt. Ten slotte wordt op de prikplaats een pleister geplakt. U mag deze ’s avonds of de volgende dag verwijderen. Daarna mag u weer douchen of in bad.

Als u vindt dat uw klachten duidelijk minder worden van deze eerste behandeling, herhalen we de behandeling op een later tijdstip. Dan spuit de arts een vloeistof in die het onwillekeurige zenuwstelsel voor langere tijd uitschakelt. Of wordt de zenuw met elektrische stroom behandeld.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt alles bij elkaar minstens 1 uur. U dient de rest van de behandeldag vrij te zijn.

Wat kunt u van de behandeling verwachten?

De eerste 2 weken na de behandeling kunnen uw klachten tijdelijk verergeren. Daarvoor kunt u eventueel pijnstillers innemen. Maar het is ook mogelijk dat u juist al een positief effect merkt. Hoe dan ook, pas na een aantal weken kunt u het resultaat van de behandeling goed beoordelen.

Na de behandeling

Na de behandeling leggen we u op een bed, waar u enkele controles krijgt. Daarna geven we u een vervolgafspraak mee en mag u naar huis. Let op: u mag op de dag van de behandeling niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Iemand anders moet u dus naar huis brengen.

Bijwerkingen

De blokkade van de lumbale sympathicus leidt zelden of nooit tot blijvende schade. Als de behandeling bij u bijzondere risico’s met zich brengt, overlegt de arts dit met u.

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een lumbale-sympathicusblokkade optreden:

  • Tijdelijke rugklachten;
  • Zwelling van het been of de voet gedurende 1 à 2 weken;
  • Pijn of een doof gevoel in de lies en het bovenbeen door een irritatie van een huidzenuw;
  • Een bloeduitstorting (als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken).

Deze klachten gaan meestal vanzelf over. Zo niet, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kunnen de bloedsuikerwaarden van suikerpatiënten door de behandeling schommelen. Bij vrouwen en mannen kunnen opvliegers optreden en bij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord worden. Let op: de anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar.