Migraine is een aandoening en onderdeel van het specialisme neurologie

Wat is migraine?

Migraine is een chronische hersenaandoening. Het belangrijkste symptoom is hoofdpijn. Typisch is hierbij dat de hoofdpijn in aanvallen komt. Migraine ontstaat door een ontregeling in de hersenstam. Hoe en waarom dit gebeurt is onduidelijk. Een migraineaanval kan uitgelokt worden door bepaalde prikkels, zoals vermoeidheid of ongesteldheid.

Migraine is een veelvoorkomende aandoening. Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben er last van. Iedere dag hebben zo’n 70.000 Nederlanders een migraineaanval. Wereldwijd is het een van de meest invaliderende aandoeningen. De ziekte beperkt veel mensen in hun dagelijkse leven, want tijdens een aanval kan men vaak niet (goed) functioneren op school of op het werk. Daarnaast leidt het vaak tot sociale beperkingen.

Bij de meeste mensen begint het als kind of in de puberteit. Vooral bij meisjes. Ook erfelijkheid kan een rol spelen. Maar liefst 33% van de vrouwen en 13% van de mannen heeft ooit een migraineaanval gehad. Iemand is een migrainepatiënt wanneer hij regelmatig aanvallen heeft.

Soorten migraine

Migraine uit zich meestal in de vorm waarbij hoofdpijn het grote probleem is. Meestal zit de hoofdpijn aan één zijde van het hoofd en is het bonkend en erg pijnlijk. Sommige patiënten ervaren ook misselijkheid en kunnen niet tegen prikkels zoals licht en geluid.  

De drie meest voorkomende vormen van migraine zijn: 

 • Migraine met aura: voor of tijdens een migraineaanval zie je lichtflitsen of vlekken. Een aura wordt snel erger en duurt ongeveer tien minuten tot een uur. Daarna (of al tijdens de aura) komt de hoofdpijn.  
 • Chronische migraine: wanneer je gedurende drie maanden meer dan vijftien hoofdpijndagen per maand hebt, spreken we van chronische migraine. Je kunt hiervoor preventiemedicatie gebruiken. Het gebruik van (veel) medicatie geeft wel een risico op hoofdpijn door medicatieovergebruik.  
 • Menstruele migraine: sommige vrouwen krijgen migraine rond hun menstruatie. Dit komt door veranderingen in de hormoonhuishouding.


Er zijn nog meer soorten migraine te onderscheiden, bijvoorbeeld hemiplegische migraine, buikmigraine en evenwichtsmigraine. Meer daarover is te lezen op deze website.

Symptomen 

 • Migraine komt in aanvallen
 • Aanval heeft een begin en een eind
 • Een aanval kan tussen de vier uur en drie dagen duren
 • De hoofdpijn zit aan één kant van het hoofd
 • De pijn is ernstig, bonzend of kloppend
 • De pijn neemt toe bij inspanning
 • Misselijkheid of braken
 • Overgevoeligheid voor geluid
 • Overgevoeligheid voor licht
 • Overgevoeligheid voor geuren

Een aanval hoeft niet aan alle bovenstaande criteria te voldoen. Als u twee van deze kenmerken ervaart, is de kans groot dat het migraine is.

Mogelijke oorzaken

Hoe migraine precies ontstaat is niet bekend. Wel is bekend dat het een hersenaandoening is, waarbij er kortsluiting in bepaalde hersendelen ontstaat. Die kortsluiting kan getriggerd worden door verschillende factoren, bijvoorbeeld: 

 • Bij vrouwen: hormoonschommelingen, bijvoorbeeld rond de menstruatie of eisprong 
 • Erfelijke aanleg  
 • Ongezonde levensstijl 
 • Hoofdpijn door medicatieovergebruik 

Behandelingen

Helaas is migraine niet te genezen. Wel zijn er veel manieren om het leven met migraine dragelijker te maken, bijvoorbeeld door goede medicatie en een gezonde levensstijl. Bij DC Klinieken kunt u terecht in een van onze tien (erkende) hoofdpijncentra. Wij bieden de volgende behandelingen aan: 

Hoofdpijncentrum

Het hoofdpijncentrum is een gespecialiseerde afdeling of poli die patiënten met (vaak ernstige) hoofdpijnklachten behandelt. DC Klinieken heeft in totaal 10 hoofdpijncentra, waarvan 9 erkend door de VNHC. In onze hoofdpijncentra werken neurologen samen met anesthesiologen-pijnartsen en hoofdpijnverpleegkundigen.

Aanvalsmedicatie

Aanvalsmedicatie wordt gebruikt om de ernst van hoofdpijn te verminderen. Deze medicatie wordt gebruikt bij migraine of clusterhoofdpijn en wordt pas ingezet als andere pijnstillers (paracetamol of ibuprofen) niet voldoende werken.

Preventiemedicatie

Preventiemedicatie wordt ingezet om het aantal, de ernst en de duur van migraineaanvallen te verminderen. We kijken samen met u naar welke combinatie van behandelingen of medicatie het beste resultaat geeft.

CGRP-remmers

Sinds 2018 is er een nieuw medicijn op de markt dat migraineaanvallen helpt voorkomen. Dit zijn CGRP-remmers. Dit medicijn is beschikbaar voor chronische migrainepatiënten bij wie eerdere behandelingen tekort schieten.

Botox tegen migraine

Wanneer u last heeft van chronische migraine, kunt u in aanmerking komen voor een behandeling met Botox. Het zorgt ervoor dat spieren ontspannen, waardoor de hoofdpijn kan verminderen of zelfs verdwijnen.