CGRP-remmers is onderdeel van het specialisme neurologie

Wat zijn CGRP-remmers?

Een CGRP-remmer is een preventief medicijn dat het aantal, de ernst en de duur van migraineaanvallen kan verminderen. Daardoor hoeft er ook minder aanvalsmedicatie gebruikt te worden.


Hoewel de precieze oorzaak van migraine niet duidelijk is, zijn er wel aanwijzingen dat het eiwit CGRP (calcitonin gene-related peptide) een rol speelt. De CGRP-spiegel is namelijk verhoogd tijdens een migraineaanval. CGRP-remmers zijn beschikbaar voor chronische migrainepatiënten. Er zijn op dit moment drie soorten CGRP-remmers:  

  • Erenumab  
  • Galcanzumab  
  • Fremanezumab 

CGRP-remmers zijn de eerste medicijnen die specifiek zijn ontwikkeld voor het voorkomen van migraine. Andere preventiemedicatie is oorspronkelijk ontwikkeld voor het voorkomen van andere aandoeningen, zoals epilepsie of hoge bloeddruk. Als bijeffect hebben deze soorten preventiemedicatie het voorkomen van migraineaanvallen.  

CGRP-remmers zijn relatief nieuwe medicijnen. Een aantal varianten is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Voor andere varianten wordt hier nog aan gewerkt. Bekijk voor de actuele stand van zaken deze website.  

Behandeling

Voor de behandeling

Wanneer een eerdere preventieve behandeling tekortschiet of qua bijwerkingen niet veilig is, komt u in aanmerking voor CGRP-remmers. De neuroloog bekijkt dit samen met u.

De behandeling

Een CGRP-remmer wordt gegeven in de vorm van een injectie. De injectie wordt één keer per maand of één keer per drie maanden gegeven.

Duur van de behandeling

U gebruikt de CGRP-remmers zolang dat nodig is. Zolang u CGRP-remmers neemt, bent u onder controle van onze hoofdpijnpoli.

Hoofdpijncentrum

Het hoofdpijncentrum is een gespecialiseerde afdeling of poli die patiënten met (vaak ernstige) hoofdpijnklachten behandelt. DC Klinieken heeft in totaal 10 hoofdpijncentra, waarvan 9 erkend door de VNHC. In onze hoofdpijncentra werken neurologen samen met anesthesiologen-pijnartsen en hoofdpijnverpleegkundigen.

Migraine

Migraine is een aanval van heftige hoofdpijn. Een aanval kan enkele uren tot enkele dagen duren. Meestal zit de hoofdpijn aan één kant van het hoofd en geeft het een kloppend of bonzend gevoel. Je kunt ook misselijk zijn en overgevoelig voor licht, geluid of geur.