Pagina voorlezen

Vergoedingen

Hoe werken declaraties in de zorg?

De NZa legt het uit in deze animatiefilm

 

Vergoeding van onze zorg

DC Klinieken heeft met alle zorgverzekeraars contracten. Dit betekent dat vrijwel alle behandelingen binnen de basisverzekering 100% vergoed worden. Houd wel rekening met uw eigen risico. Er zijn ook behandelingen die misschien door uw aanvullende verzekering vergoed worden. Kijk in uw aanvullende polis of dit het geval is.

 

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, maar niet alle zorg is door ieder verzekeraar gecontracteerd. Meestal wordt uw zorg dan toch vergoed. Wij werken met een ‘coulanceregeling’. Wat dat betekent? U dient onze factuur in bij uw zorgverzekeraar. Alleen het bedrag dat u vergoed krijgt, betaalt u aan ons.

Belangrijke informatie

Zorgverleners en zorgverzekeraars maken jaarlijks contractafspraken over tarieven en welk type zorg er gecontracteerd wordt. Voor 2021 heeft VGZ (zie voor de diverse labels de afbeelding) aangegeven geen contract aan te gaan voor de pijnzorg en neurologie.

 

Wat betekent dit voor u?

 

Aangezien beide specialismen worden vergoed vanuit de basisverzekering, zal de verzekeraar (afhankelijk van uw polis) een percentage van de behandeling vergoeden.

 

DC Klinieken vindt het belangrijk dat iedereen, ongeacht waar hij/zij verzekerd is geholpen wordt. Vandaar dat wij voor deze zorg een coulanceregeling hanteren. Het percentage wat niet vergoed wordt door de verzekeraar hoeft u niet zelf te betalen. DC Klinieken neemt deze kosten voor haar rekening (uw eigen risico valt niet binnen de coulanceregeling).

 

Aangezien er wel een betaalovereenkomst is overeengekomen met uw verzekeraar, ondervindt u ook geen administratieve hinder. Wij zullen de kosten van de behandeling rechtstreeks declareren aan uw zorgverzekeraar.

 

Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling, neem dan gerust contact op met onze Zorgadministratie:

 

 

Heeft u vragen aan uw zorgverzekeraar? Bel gerust. Het juiste nummer kunt u vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl

Wetswijziging vergoeding consulten op afstand

Ook consulten op afstand kunnen in rekening gebracht worden.

 

Wat is een consult op afstand?

De volgende consulten worden verstaan onder een consult op afstand:

 

 • Telefonisch / belconsult;
 • E-mailconsult;
 • Screen-to-screen / videoconsult.

 

Wat is er veranderd?

Voorheen kregen ziekenhuizen geen financiële vergoeding voor consulten op afstand. Met ingang van 1 januari 2018 was het al mogelijk een herhaal-polikliniek op afstand te declareren en met ingang van 1 januari 2021 is het ook mogelijk geworden een eerste polikliniekbezoek op afstand te declareren.

 

Wat betekent dit voor u?

In plaats van een (controle)bezoek op locatie is er een consult op afspraak met u afgesproken. De financiële afhandeling gaat precies zoals u gewend bent bij een fysiek bezoek. Het kan zijn dat dit consult door uw zorgverzekeraar bij u in rekening wordt gebracht. Dit is afhankelijk van de stand van zaken van uw eigen risico.

 

Wij willen benadrukken dat deze wijziging alleen geldt voor consulten op afstand die u in overleg met uw arts heeft ingepland en waarvoor u anders naar de locatie was gekomen. Als u ons belt om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten, dan geldt dit contact niet als een consult op afstand.

Verwijzing

Voor alle behandelingen die binnen de basisverzekering vallen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend arts, vóórdat u een afspraak bij ons kunt maken. Deze verwijzing is nodig om de kosten vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar. Op elke onderzoekspagina kunt u controleren of u een verwijsbrief nodig heeft.

 

Coulanceregeling

Als uw zorg niet gecontracteerd is door uw verzekeraar, ontvangt u van ons een factuur. Iedere verzekeraar heeft voor ‘niet gecontracteerde zorg’ maximale vergoedingen vastgesteld. Als u een lager bedrag van uw zorgverzekeraar ontvangt dan het bedrag wat op onze factuur aan u vermeld staat, dan hoeft u niet bij te betalen. Alleen het bedrag dat u vergoed krijgt, betaalt u aan ons. U hoeft uw factuur aan DC Klinieken bovendien pas te voldoen, als u het bedrag van uw zorgverzekeraar hebt ontvangen.

 

Niet-vergoede zorg bij DC Klinieken

In sommige gevallen moet u de kosten voor een behandeling (deels) zelf betalen. Dat kan het geval zijn als uw behandeling niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering of als u bijvoorbeeld geen Nederlandse zorgverzekering heeft.

Klik voor een overzicht van onze passantentarieven (het tarief dat wordt gedeclareerd wanneer u geen Nederlandse zorgverzekering heeft) of de tarieven van onverzekerde behandelingen op de betreffende button.

Eigen risico

Het overgrote deel van onze behandelingen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor vergoeding vanuit de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u in 2021 een standaard eigen risico van € 385,-. Dit bedrag verrekent de zorgverzekeraar met u. Alle zorginstellingen werken met het verplicht eigen risico, dit geldt niet alleen voor DC Klinieken.

 

Let op! Naast het verplicht eigen risico kunt u dit bij de keuze van uw polis verhoogd hebben met een ‘vrijwillig eigen risico’ (maximaal €500,-). Klik hier voor meer informatie over het eigen risico.

 

Let op! Voor het specialisme allergologie zijn de tarieven landelijk relatief hoog. Dit heeft te maken met de complexiteit van de zorg. Indien u een hoog eigen risico heeft, kan het daarom zijn dat deze volledig opgaat aan dit consult. Als u eigen risico lager is, of al op is, wordt het overige bedrag vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met onze zorgadministratie (zorgadministratie@dcklinieken.nl of 088 0100 937).

Betaling van uw rekening

In de meeste gevallen sturen wij de factuur rechtstreeks naar uw verzekeraar. U ontvangt daarover (later) bericht van de verzekeraar en die zorgt voor eventuele verrekening van uw eigen risico. Hebben wij geen contract met uw zorgverzekeraar voor uw zorg? Dan kunnen wij uw factuur niet rechtstreeks naar hen opsturen. In dit geval ontvangt u van ons digitaal beveiligd via de mail de factuur en declareert u de factuur van DC Klinieken zelf bij uw zorgverzekeraar. Wanneer wij niet in het bezit zijn van uw mailadres en uw mobiele telefoonnummer kunnen wij de factuur niet beveiligd toesturen en zijn wij genoodzaakt de factuur op papier aan u te zenden.

 

U hoeft pas uw factuur aan DC Klinieken te voldoen, als u het bedrag van uw zorgverzekeraar hebt ontvangen. Mocht u een lager bedrag van uw zorgverzekeraar ontvangen dan het bedrag wat op uw factuur vermeld staat, dan hoeft u meestal niet bij te betalen.

Veelgestelde vragen

Zorgverzekering

DBC-producten

 • Wat is een DBC-zorgproduct?

  DBC betekent diagnose behandel combinatie. Een DBC-zorgproduct bevat, binnen een afgebakende periode, het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te onderzoeken en/of behandelen. Wanneer u wordt verwezen naar een medisch specialist, wordt niet iedere handeling, zoals een consult, injectie of röntgenfoto, apart afgerekend. Betaling van ziekenhuiszorg gebeurt aan de hand van DBC-zorgproducten (dit geldt ook voor de zorg in een zelfstandig behandelcentrum). Deze producten kunt u zien als een pakket aan zorgvormen die worden gebruikt bij een bepaalde zorgvraag.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(3) Nee(1)
 • Hoe wordt bepaald welk DBC-zorgproduct wordt gefactureerd?

  De medisch specialist registreert de diagnose, consulten en eventuele aanvullende onderzoeken/behandelingen. Na doorlooptijd van het DBC-traject worden deze gegevens naar een landelijke computer (de Grouper) gestuurd, daar wordt via een voorgeprogrammeerde beslisboom het DBC-zorgproduct afgeleid en teruggestuurd naar het ziekenhuissysteem.

  Was deze informatie nuttig?

  Ja(1) Nee(1)

Contact

Heeft u vragen over uw ontvangen rekening of de behandeling die u binnenkort moet ondergaan, neem dan contact op met de afdeling zorgadministratie:

 

Terug naar top arrow_upward
close