Vergoedingen

DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat vrijwel alle zorg vergoed wordt. Net als in het ziekenhuis. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Houd rekening met uw eigen risico.

Onze zorg wordt vrijwel altijd vergoed

Zorgverleners en zorgverzekeraars maken jaarlijks afspraken over prijzen en welk type zorg gecontracteerd wordt. DC Klinieken heeft met alle zorgverzekeraars contracten. De zorg die u bij ons afneemt vanuit de basisverzekering wordt in vrijwel alle gevallen 100% vergoed. Net als in het ziekenhuis. U heeft hiervoor een verwijzing van uw (huis)arts nodig, in sommige gevallen aangevuld met een medische indicatie. Er zijn ook behandelingen die misschien door uw aanvullende verzekering vergoed worden. Kijk in uw verzekeringspolis of dat het geval is.

 

Bekijk hier het overzicht van de contracten zorgverzekeraars 2023

Bekijk hier het overzicht van de contracten zorgverzekeraars 2024

 

Let op! Bent of was u onder behandeling voor pijnzorg of neurologie bij DC Klinieken? In 2024 wijzigt onze coulanceregeling voor verzekerden bij VGZ en de labels die onder VGZ vallen. Lees hier meer wat dat betekent voor u.

 

Eigen risico​

Houd wel rekening met het eigen risico. Dat betekent dat u het eerste deel van uw zorgkosten zelf betaalt. Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt € 385,- (2024). Indien u heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico (maximaal € 885,-) dan kan dit bedrag hoger zijn. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

 

Rekenvoorbeeld

Uw medische kosten bedragen €525,-. U heeft uw eigen risico ingesteld op €385,-. Dit bedrag betaalt u zelf. Uw zorgverzekeraar vergoedt de resterende €140,-.

 

Rekenvoorbeeld eigen risico

Betalen van de rekening

Wij sturen de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U hoeft als patiënt dus niets te doen. Houd wel rekening met uw eigen risico. Daarvoor kunt u nog wel een rekening ontvangen van uw zorgverzekeraar. Let op: wanneer u verzekerd bent bij Menzis moet u uw factuur voor pijnzorg wel zelf declareren. Lees hieronder meer.

 

Registratie en declaratie van zorg

Voor de registratie en declaratie van zorg, maakt de medisch specialist gebruik van een diagnosebehandelcombinatie (dbc). Meer informatie over dbc’s kunt u hier lezen.

 

Niet-gecontracteerde zorg

Het komt soms voor dat de zorg die u ontvangt, niet gecontracteerd is. Dit betekent dat wij met die verzekeraar geen contract hebben voor dat type zorg. Maar omdat wij werken met een coulanceregeling, hoeft u de factuur niet zelf te betalen. Deze regeling is van toepassing op Menzis en VGZ.

 

Menzis

Voor pijnzorg hebben wij geen contract met Menzis en de labels die onder Menzis vallen. Dit betekent dat Menzis enkel een deel van de rekening betaalt. Uit coulance betalen wij de rest. Het enige wat u moet doen is onze factuur zelf declareren. Zie hier hoe dat moet en zie hier welke labels vallen onder Menzis.

 

VGZ

Voor pijnzorg en neurologie hebben wij geen contract met VGZ en de labels die onder VGZ vallen. Dit betekent dat VGZ enkel een deel van de rekening betaalt. Helaas zijn wij genoodzaakt u een eigen bijdrage te vragen. DC Klinieken betaalt de rest. Wij doen ook de declaratie. U hoeft dus niets te doen. Zie hier welke labels vallen onder VGZ.

 

Lees hier meer informatie over ons coulancebeleid voor verzekerden van VGZ in 2024.

 

DSW en A.S.R.

DSW en A.S.R. en de labels die onder deze zorgverzekeraars vallen, vergoeden alleen nog MRI’s van de lage rug en de knie. De rekening voor andere MRI’s die door de huisarts zijn aangevraagd, worden niet vergoed bij deze zorgverzekeraars en moet u zelf betalen. Zie hier welke labels vallen onder DSW en A.S.R.

Onverzekerde zorg

Onverzekerde zorg is zorg die valt buiten de basisverzekering. Denk aan spataderbehandelingen of dermatologische ingrepen zonder medische indicatie. Deze zorg moet u zelf betalen. Misschien heeft u een aanvullende verzekering afgesloten. Bekijk in uw polisvoorwaarden of die geldig is voor uw behandeling bij DC Klinieken.

 

Bekijk tarieven onverzekerde zorg 2024

Onverzekerde patiënten

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Doe u dit niet, dan moet u de kosten van de behandeling zelf betalen. Hiervoor geldt het passantentarief.

 

Ook voor buitenlandse patiënten zonder Nederlandse zorgverzekering gelden de passantentarieven

 

Bekijk passantentarieven 2024

Veelgestelde vragen

In 2024 hebben wij geen contract voor pijnzorg en neurologie met VGZ en de labels onder VGZ. Dit betekent dat VGZ alleen een deel van de behandeling vergoedt. Wij betalen de rest van de rekening en dienen ook de declaratie in. Doordat VGZ de vergoeding van ongecontracteerde zorg heeft verlaagd, zijn wij helaas genoodzaakt u te vragen om een eigen bijdrage. Deze kosten betaalt u direct na uw behandeling in onze kliniek.


Op deze pagina kunt u meer informatie lezen over de wijziging van het coulancebeleid en voor welke behandeling welke eigen bijdrage geldt.


Wanneer u bij (een van de labels van) VGZ een restitutiepolis of combinatiepolis heeft die aangeeft 100% te vergoeden bij niet gecontracteerde zorgverleners in de MSZ (ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra), wordt de factuur wel 100% vergoed en betaalt u geen eigen bijdrage. Voor de beschikbare restitutiepolissen verwijzen wij graag naar de website van VGZ.


Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan worden uw zorgkosten ook in 2024 gewoon vergoed en vragen wij geen eigen bijdrage.

Was het antwoord op de bovenstaande vraag nuttig?

Voor het specialisme allergologie zijn de landelijke tarieven relatief hoog. Dit heeft te maken met de complexiteit van deze zorg. Indien u een hoog eigen risico heeft, kan het zijn dat deze volledig opgaat aan dit consult. Als uw eigen risico lager is dan de factuur óf al op is, wordt het overige bedrag betaald door uw zorgverzekeraar.

Was het antwoord op de bovenstaande vraag nuttig?

Soms is er een consult op afstand met u afgesproken, in plaats van een bezoek op locatie. Dit is een consult dat u in overleg met uw arts heeft ingepland en waarvoor u anders naar de locatie was gekomen. Ook consulten op afstand worden in rekening gebracht, net als een fysiek bezoek aan één van onze klinieken. De kosten hiervoor zijn gelijk.


Onder consult op afstand valt een belconsult, e-mailconsult en/of een videoconsult. Als u ons belt om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten, dan geldt dit uiteraard niet als een consult op afstand.

Was het antwoord op de bovenstaande vraag nuttig?

Helaas kunnen wij van tevoren niet aangeven wat uw behandeling gaat kosten. Wij weten dan nog niet hoe uw behandeltraject er precies uit gaat zien. Pas als de medisch specialist een diagnose heeft gesteld en bijbehorend behandelplan heeft opgemaakt, kunnen we een prijsindicatie geven. Het definitieve zorgproduct bepalen we achteraf, aan de hand van de uitgevoerde zorgactiviteiten.

Was het antwoord op de bovenstaande vraag nuttig?

Wanneer u pijnzorg van DC Klinieken heeft ontvangen én bent verzekerd bij (een van de labels van) Menzis, ontvangt u van ons een factuur. Deze factuur stuurt u naar uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar betaalt de factuur geheel of gedeeltelijk aan u uit. Daarbij wordt ook uw (nog openstaande) eigen risico verrekend.


U maakt het bedrag aan ons over dat u terug heeft gekregen van uw zorgverzekeraar plus het eigen risico dat nog openstond. Onder vermelding van het factuurnummer, maakt u het bedrag over naar Stichting DCA rekeningnummer NL98 RABO 0395080843.

Was het antwoord op de bovenstaande vraag nuttig?

U heeft zorg ontvangen van DC Klinieken, de factuur van die zorg sturen wij naar uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u vragen heeft over de kosten, bijvoorbeeld omdat het eigen risico twee keer wordt verrekend of de datum niet klopt met uw bezoek aan de kliniek. Dit heeft te maken met hoe wij zorg registreren en declareren. Meer informatie kunt u hier lezen.

Was het antwoord op de bovenstaande vraag nuttig?

Is uw vraag niet beantwoord?

Heeft u vragen over vergoedingen? Neem dan contact op met onze zorgadministratie via 088 0100 937 of stuur een e-mail naar zorgadministratie@dcklinieken.nl.

 

Voor vragen aan uw zorgverzekeraar kunt u terecht op www.mijnzorgverzekeraar.nl

Terug naar boven