Sweet-behandeling is onderdeel van het specialisme pijnzorg

Wat is een Sweet-behandeling?

De Sweet-behandeling is bedoeld voor patiënten met een bepaalde vorm van aangezichtspijn, trigeminusneuralgie. De behandeling wordt ook wel blokkade van het ganglion van Gasser genoemd. Dit ganglion is een zenuwknoop van de aangezichtszenuw, de nervus trigeminus. Deze zenuw mondt uit in drie vertakkingen. De verschillende takken zijn verantwoordelijk voor het gevoel van het voorhoofd en de ogen, het middenstuk van het gelaat en de onderkant van het hoofd.


Aangezichtspijn kan veroorzaakt worden door beschadigingen aan (een van) deze zenuwen. Met een Sweet-behandeling brengen we deze zenuw tot rust. We brengen daarbij een speciale elektrode via de wang naar de kern van de aangezichtszenuw (het ganglion van Gasser). Daarna wordt de zenuw met warmte behandeld. Door de warmte kan de zenuwknoop de pijnprikkel niet meer goed herleiden, waardoor de pijn afneemt.


We bieden deze behandeling aan op de volgende locaties:


trigeminus neuralgie
illustratie van de aangezichtszenuw.


De Sweet-behandeling

Voor de behandeling

Tijdens het intakegesprek bespreken we de behandelmogelijkheden en de bijbehorende bijwerkingen en risico’s. Samen met de arts wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een Sweet-behandeling.

Voor deze behandeling krijgt u een sedatie. U moet daarom nuchter zijn.

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. De arts plaatst een speciale naald ter hoogte van de wang, aan de rand van de schedel, onder het jukbeen door. Het inbrengen van de naald gebeurt onder röntgendoorlichting, zodat de arts diens handelingen goed kan volgen.

Het inbrengen van de naald is pijnlijk, daarom doen we dit onder sedatie (een roesje). Als de naald is geplaatst, maken we u wakker en laten we het stroompje door de naald gaan. Vervolgens behandelen we de zenuwknoop met warmte. Hierdoor kan de zenuw pijnprikkels minder goed geleiden, waardoor u minder pijn ervaart.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer dertig minuten, inclusief sedatie.

Na de behandeling

Het resultaat is meestal goed. Het kan zijn dat er nog een vervolgbehandeling nodig is, omdat het effect nog te gering is. De klachten kunnen binnen zes maanden tot tien jaar weer terugkomen, omdat de behandelde zenuw weer is aangegroeid. Dan kan de Sweet-behandeling herhaald worden.

Na de behandeling kan napijn optreden. Ook kunt u een doof gevoel ervaren in het deel van het gezicht waar u eerder pijn ervaarde. Meestal verdwijnt of vermindert dit dove gevoel binnen enkele maanden na de behandeling.

Een zeldzame, maar ernstige complicatie is een hersenvliesontsteking. Als u binnen 24 uur na de behandeling hoge koorts krijgt met hoofdpijn en nekstijfheid dient u direct medische hulp te zoeken, zodat zo snel mogelijk met antibiotica gestart kan worden.

Omdat u een sedatie krijgt, mag u niet zelfstandig naar huis rijden.