Hernia (rug en nek) is een aandoening en onderdeel van het specialisme pijnzorg en neurologie

Wat is een hernia?

De medische naam voor een hernia is een Hernia Nuclei Pulposi (HNP). Een hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf in de wervelkolom. De klachten ontstaan vaak wanneer de uitstulping de zenuw raakt. Hierdoor raakt de zenuw bekneld die naar het been of naar de arm gaat, daardoor ontstaan pijnklachten, met eventueel uitvalsverschijnselen (doof gevoel of krachtsvermindering).


Een hernia kan overal in de wervelkolom voorkomen, maar meestal zit de hernia in de onderrug tussen de onderste twee lendenwervels of tussen de onderste lendenwervel en het heiligbeen. Een hoge rughernia of een nekhernia komt minder vaak voor.

Symptomen

Een hernia is meestal te herkennen aan uitstralende pijn. Bij een rughernia straalt de pijn uit naar een been of bil en bij een nekhernia straalt de pijn uit naar een arm. De uitstralende pijn is meestal erger dan de pijn op de plaats zelf. Het voelt scherp, prikkelend, branderig en doof. Je kunt ook krachtsverlies ervaren.


De pijn ontstaat vaak in een korte tijd, zonder duidelijke reden. Soms gebeurt het plotseling, bijvoorbeeld bij tillen. De pijn kan toenemen bij hoesten of persen, en wordt minder als u ligt. Meestal is de pijn continu aanwezig.

Oorzaken

De precieze oorzaak van een hernia is niet bekend. Meestal komt dit door erfelijke aanleg. Je bent dan geboren met zwakkere tussenwervelschijven. Er zijn wel een aantal factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van een hernia, zoals:


  • slijtage van de tussenwervelschijf;
  • een ongeluk of val (een trauma);
  • langdurige overbelasting;
  • roken;
  • weinig beweging;
  • slecht gebruik van rugspieren;
  • stress.


Een hernia komt het meeste voor bij mensen tussen de 25 en 50 jaar. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.


Onderzoek en behandelingen

Meestal kan de arts op basis van uw klachten een diagnose stellen. Om te bepalen welke zenuw er precies bekneld zit, is het belangrijk om te bepalen wat de route van de uitstralende pijn is. De arts kijkt dan naar de kracht van uw spieren, het gevoel van de huid en reflexen. De neuroloog stelt de diagnose op basis van een intake vragenlijst, lichamelijk onderzoek en indien nodig beeldvormende diagnostiek.


Ongeveer 80% van de patiënten met een hernia is na twee tot drie maanden weer klachtenvrij. Het is belangrijk om in beweging te blijven en door te gaan met uw dagelijkse activiteiten voor zover de klachten dit toelaten. Indien nodig kunt u via uw huisarts doorverwezen worden naar de fysiotherapeut.


Wanneer uw klachten lang aanhouden en/of heel heftig zijn, kunt u worden doorverwezen naar een neuroloog. De neuroloog kan de verschillende behandelmogelijkheden met u bespreken.