Kwaliteit en veiligheid

Bij DC Klinieken staat de kwaliteit van onderzoeken en behandelingen en de veiligheid van onze patiënten en medewerkers voorop. Wij werken volgens alle geldende wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen waarvoor wij zijn gecertificeerd. Dit houdt in dat wij ons strikt houden aan protocollen voor onder andere medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie. Daarnaast houden we de actuele richtlijnen aan voor onze onderzoeken en behandelingen. Dit wordt intern en extern getoetst en de uitkomsten daarvan worden gebruikt voor de continue verbetering van onze zorg.

Intern

Medewerkers op locaties werken samen met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid aan de continue verbetering van onze zorg door: 

 

  • actualiseren van protocollen en regelmatig trainen van medewerkers 
  • signaleren van en anticiperen op mogelijke risico’s door tijdig maatregelen te nemen  
  • melden van afwijkingen en inzetten van verbeteracties  
  • meten van zorguitkomsten en patiënttevredenheid 
  • evalueren van onze zorg door het uitvoeren van interne audits 

Extern

Wij verantwoorden ons naar buiten toe en laten ons regelmatig toetsen:  

 

  • we leveren jaarlijks informatie aan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Zorginstituut Nederland (ZiNL) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) over de kwaliteit en veiligheid van onze zorg 
  • diverse inspecties voeren jaarlijks bezoeken uit waarin onze zorg wordt getoetst op de geldende wet- en regelgeving 
  • er vindt jaarlijks een externe audit plaats waarbij getoetst wordt of we voldoen aan de criteria van de kwaliteitskeurmerken (ZKN, ISO9001:2015 en HKZ-endoscopie) 

Vragen over het kwaliteitsbeleid van DC Klinieken?

Heeft u vragen over Kwaliteit & Veiligheid bij DC Klinieken? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar kwaliteit@dcklinieken.nl onder vermelding van ‘Website Kwaliteit & Veiligheid’.  

Terug naar boven