Hoofdpijn door medicatieovergebruik is een aandoening en onderdeel van het specialisme neurologie

Wat is hoofdpijn door medicatieovergebruik?

Hoofdpijn door medicatieovergebruik wordt ook wel medicatie-afhankelijke hoofdpijn of medicatieovergebruikshoofdpijn genoemd. Deze vorm van hoofdpijn ontstaat door overmatig gebruik van geneesmiddelen zoals pijnstillers en medicijnen tegen migraine. Mensen met migraine of spanningshoofdpijn lopen meer risico op hoofdpijn door overmatig gebruik van medicatie, omdat ze vaker geneesmiddelen tegen hoofdpijn gebruiken.

Symptomen

De symptomen van medicatieovergebruikshoofdpijn zijn afhankelijk van de onderliggende hoofdpijn waarvoor u medicatie neemt. De typische kenmerken van de hoofdpijn vervagen vaak door het overmatig gebruik van medicatie.    

  • Migraine: neemt u medicatie tegen migraine, dan kan bij overmatig gebruik de frequentie van de aanvallen toenemen tot dagelijkse aanvallen.
  • Spanningshoofdpijn: neemt u medicatie tegen spanningshoofdpijn, dan kan bij overmatig gebruik dagelijkse hoofdpijn ontstaan. Soms ook met migrainekenmerken. 

Mogelijke oorzaken

De oorzaak van het ontstaan van medicatieovergebruikshoofdpijn, is het overmatig gebruik van medicatie tegen hoofdpijn. Het gaat hierbij om de frequentie, regelmaat en duur van de inname van de medicijnen, niet om de hoeveelheid die u slikt. Het gaat specifiek om overmatig gebruik van: 

  • Pijnstillers (paracetamol of ontstekingsremmers zoals ibuprofen): u gebruikt dit geneesmiddel meer dan 15 dagen per maand.  
  • Migrainemedicatie (triptanen, ergotamine of opiaten): u gebruikt dit geneesmiddel meer dan 10 dagen per maand gedurende 3 maanden.  
  • Combinatie: u gebruikt een combinatie van bovengenoemde geneesmiddelen meer dan 10 dagen per maand.  

U kunt alleen hoofdpijn door medicatieovergebruik krijgen door overmatig gebruik van aanvalsmedicatie en niet door het gebruik van preventiemedicatie. Om te bepalen hoe vaak u gebruik maakt van medicatie tegen hoofdpijn, kunt u een hoofdpijndagboek bijhouden. 

Behandeling en onderzoek

Voor de behandeling van hoofdpijn door overmatig gebruik van medicatie, is het belangrijk om uw hoofdpijnmedicatie onder goede begeleiding af te bouwen. Met een verwijzing van uw (huis)arts kunt u hiervoor terecht in één van de (erkende) hoofdpijncentra van DC Klinieken. Daar bekijkt een neuroloog of hoofdpijnverpleegkundige samen met u hoe u uw medicatie kunt afbouwen.

Hoofdpijncentrum

Het hoofdpijncentrum is een gespecialiseerde afdeling of poli die patiënten met (vaak ernstige) hoofdpijnklachten behandelt. DC Klinieken heeft in totaal 10 hoofdpijncentra, waarvan 9 erkend door de VNHC. In onze hoofdpijncentra werken neurologen samen met anesthesiologen-pijnartsen en hoofdpijnverpleegkundigen.