Botox tegen migraine is onderdeel van het specialisme neurologie

Wat is botox tegen migraine?

Botox tegen migraine is een behandeling van Botoxinjecties in spieren rond de schouders, hals en het hoofd, die patiënten met chronische migraine kunnen helpen om symptomen van migraine te reduceren en het aantal hoofdpijndagen te verminderen.

Migraine is een hersenaandoening die voor hoofdpijnaanvallen zorgt. Chronische migraine is de ernstige vorm hiervan. Hierbij is sprake van meer dan vijftien hoofdpijndagen per maand, waarvan minstens acht dagen aaneengesloten, over een periode van tenminste drie maanden.

Hoe werkt Botox tegen migraine?

Bij migraine en spanningshoofdpijn speelt overmatige spierspanning een belangrijke rol. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische migraine veroorzaakt wordt door een proces genaamd ‘sensitisatie’ dat voor ontregeling van het brein zorgt. Hierdoor worden migraineklachten gemakkelijker veroorzaakt en worden klachten ook heviger en constanter.  

Botox gaat dit sensitisatie proces tegen en heeft daarom in veel gevallen een positief effect op chronische migraine. Botox wordt officieel ‘Botulinetoxine type A’ genoemd. Het is een natuurlijk eiwit dat wordt aangemaakt door de bacterie clostridium botulinum en het werkt als een lokale spierverslapper. 

Door middel van Botoxinjecties kunnen we de spieren die zich te veel spannen, laten ontspannen. Botox kan migraine meestal niet volledig wegnemen. Maar het kan wel het aantal aanvallen en dus het aantal hoofdpijndagen drastisch verminderen. Hierdoor kan de kwaliteit van uw leven aanzienlijk verbeteren.

Uitzonderingen

Helaas komen niet alle chronische migrainepatiënten in aanmerking voor een Botoxbehandeling. Namelijk: 

  • als u in het verleden slecht heeft gereageerd op een behandeling met Botulinetoxine type A. 
  • als u allergisch bent voor één van de stoffen in Botulinetoxine type A. 
  • als u een infectie heeft in of rond een zone waar de Botox wordt ingebracht. 

De behandeling

Voor de behandeling

Tijdens het intakegesprek vertelt de hoofdpijnneuroloog u uitgebreid over de behandeling en wat u kunt verwachten. U krijgt voorafgaand een hoofdpijndagboek dat u moet bijhouden. Daardoor kunnen wij het effect van de behandeling goed evalueren. 

Vervolgens wordt u naar de pijnarts verwezen voor de Botoxbehandeling.

Tijdens de behandeling

De behandeling vindt plaats in een van onze hoofdpijncentraU wordt naar de behandelkamer gebracht. Vervolgens brengt de pijnarts 20 tot 30 injecties in met zeer kleine hoeveelheden botox. 

De injecties worden ingebracht in spieren rond uw schouders, hals en hoofd. Wanneer u in een bepaald deel van uw hoofd ergere hoofdpijnklachten ervaart, kunnen soms extra injecties toegediend worden. De behandeling wordt meestal niet als pijnlijk ervaren. 

Na de eerste behandeling met botox kunnen de hoofdpijnklachten voor een korte periode toenemen. Meestal ervaart u pas na de tweede Botoxbehandeling (die drie maanden na de eerste behandeling plaatsvindt) een positief effect en nemen uw hoofdpijnklachten doorgaans af. Het optimale effect wordt bereikt na twee tot drie sessies.  

Duur van de behandeling

De Botoxbehandeling duurt ongeveer 15 minuten en wordt bij chronische migraine één keer in de 12 weken uitgevoerd.

Na de behandeling

Na de behandeling blijft u nog even op de afdeling. We plannen na de behandeling een vervolgafspraak met u in.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Botox bijwerkingen hebben. Deze bijwerkingen treden meestal op in de eerste dagen na de behandeling. Over het algemeen zijn de bijwerkingen tijdelijk, maar soms kunnen ze wel meerdere werken aanhouden. Mogelijke bijwerkingen zijn:

 

  • pijn op de plaats van injectie
  • huiduitslag of jeuk op de plaats van injectie
  • zwakte van gezichtsspieren of hangende oogleden
  • pijn in de nek
  • spierpijn
  • in zeer zeldzame gevallen kunt u last krijgen van ernstigere bijwerkingen zoals moeite met ademen, slikken of spreken. Neem dan direct contact op met een arts.

Er zijn geen duidelijke cosmetische bijwerkingen van een botoxbehandeling tegen migraine.

Hoofdpijncentrum

Het hoofdpijncentrum is een gespecialiseerde afdeling of poli die patiënten met (vaak ernstige) hoofdpijnklachten behandelt. DC Klinieken heeft in totaal 10 hoofdpijncentra, waarvan 9 erkend door de VNHC. In onze hoofdpijncentra werken neurologen samen met anesthesiologen-pijnartsen en hoofdpijnverpleegkundigen.

Migraine

Migraine is een aanval van heftige hoofdpijn. Een aanval kan enkele uren tot enkele dagen duren. Meestal zit de hoofdpijn aan één kant van het hoofd en geeft het een kloppend of bonzend gevoel. Je kunt ook misselijk zijn en overgevoelig voor licht, geluid of geur.