Stellatumblokkade is onderdeel van het specialisme pijnzorg

Wat is stellatumblokkade?

Het doel van een stellatumblokkade is vermindering van onder meer zenuwpijn in de onderkaak, nek, schouder, borst en/of arm. Soms passen we de stellatumblokkade ook toe bij een zogeheten complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) van de arm.


Het ganglion stellatum is een zenuwknoop. Deze ligt in de hals laag naast de zevende nekwervel en kan met een naald worden bereikt. Bij een blokkade van het ganglion stellatum geven we via een naald een elektrisch stroompje bij dit ganglion zodat het verwarmd wordt.

De behandeling

Voor de behandeling

Voor een stellatumblokkade is geen speciale voorbereiding nodig. Op de dag van de behandeling meldt u zich tijdig (minimaal tien minuten voor uw afspraak) bij onze receptie. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, brengen we u naar de behandelkamer. Uw eventuele begeleider kan wachten in de wachtruimte. Vanwege de röntgenstralen kan uw begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn.

Belangrijk vooraf

Neem contact met ons op als er bij u sprake is van:

 • zwangerschap;
 • suikerziekte;
 • een allergie (of overgevoeligheid) voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters;
 • het gebruik van bloedverdunnende medicijnen.

De behandeling

In de behandelkamer neemt u plaats op de behandeltafel. U ligt op uw rug. Eerst plaatst de arts, met behulp van röntgendoorlichting, de naald bij de zenuwknoop. Ter controle van de juiste positie van de naald spuit de arts daarna contrastvloeistof in. Als de positie klopt, spuit de arts vervolgens een verdovingsmiddel in. Ten slotte plakt de arts een pleister op de prikplaats. U mag deze ’s avonds of de volgende dag verwijderen. Daarna mag u dan ook weer douchen of in bad.

Als uw klachten duidelijk minder worden van deze eerste behandeling maar later weer terugkomen, herhalen we de behandeling op een later tijdstip. In sommige gevallen kunnen we de zenuw met radiofrequente stroom verwarmen, waardoor we de pijnvezels langdurig blokkeren.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt alles bij elkaar minstens 1 uur. U dient de rest van de behandeldag vrij te zijn.

Wat kunt u van de behandeling verwachten?

De eerste 2 weken na de behandeling kunnen uw klachten tijdelijk verergeren. Daarvoor kunt u eventueel pijnstillers innemen. Maar het is ook mogelijk dat u dan al een positief effect merkt. Pas na een aantal weken kunt u het resultaat van de behandeling goed beoordelen.

Na de behandeling

Na de behandeling blijft u nog even op de afdeling, waar u enkele controles krijgt. Daarna geven we u een vervolgafspraak mee en mag u naar huis.

Let op: u mag op de dag van de behandeling niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Iemand anders moet u dus naar huis brengen.

Bijwerkingen

De stellatumblokkade leidt zelden of nooit tot blijvende schade. Als de behandeling bij u bijzondere risico’s met zich brengt, dan overlegt de arts dit met u.

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een stellatumblokkade optreden:

 • Direct na de behandeling kunt u met het oog aan de behandelde kant wazig zien. Ook kan het ooglid wat afhangen. Dit duurt meestal hooguit enkele uren.
 • Direct na de behandeling kan diep ademhalen aan de behandelde kant wat moeilijk aanvoelen. Dit komt doordat de zenuw die een deel van het middenrif aanstuurt tijdelijk mee verdoofd is. Ook dit duurt vaak hoogstens enkele uren.
 • Als bij het prikken een bloedvaatje geraakt wordt, kan een bloeduitstorting ontstaan die soms wat pijnlijk is.
 • Als er geprikt wordt in de buurt van de borstkas en de ribben kan het longvlies worden geraakt. Hierdoor kan een klaplong ontstaan. De kans hierop is zeer klein.
 • Een van de stembanden kan tijdelijk verlammen. Hierdoor klinkt uw stem raar. Ook heeft u dan het gevoel alsof er een brok in uw keel zit. De kans hierop is erg klein.
 • De bloedsuikerwaarden van suikerpatiënten kunnen door de behandeling variëren.
 • Bij vrouwen kunnen opvliegers optreden en kan de menstruatie voor korte tijd verstoren. Let op: de anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie daardoor niet betrouwbaar.

De kans op ernstige bijwerkingen is erg klein. Mocht u toch klachten ervaren, neem dan contact op met de kliniek of bel 112.