Aangezichtspijn is een aandoening en onderdeel van het specialisme neurologie

Wat is aangezichtspijn?

Bij aangezichtspijn heb je last van aanvallen van heftige pijn in het gezicht. Meestal zit de pijn aan één kant van het gezicht. Een zenuw in het gezicht veroorzaakt deze pijn. Deze zenuw bestaat uit drie delen: één deel loopt naar het voorhoofd, één deel loopt naar de onderkaak en één deel loopt naar de neus. Wanneer je aangezichtspijn hebt, voel je je de pijn in een of meer van deze delen.  

De pijnaanvallen zijn kort: van enkele seconde tot maximaal een paar minuten. Hoe vaak je pijn ervaart verschilt per persoon. Sommige patiënten krijgen een paar aanvallen per dag, anderen wel tientallen per dag. Tussen de aanvallen door heb je geen last van pijn.  

Aangezichtspijn komt met name voor bij mensen van middelbare of oudere leeftijd, maar kan ook voorkomen bij jongvolwassenen. Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen. Aangezichtspijn heeft veel invloed op het leven. De pijn kan zo heftig zijn, dat je niets meer kunt doen. 

Soorten aangezichtspijn

Aangezichtspijn is onder te verdelen in typische en atypische aangezichtspijn.

 • Atypische aangezichtspijn is een vorm van aangezichtspijn waarbij de pijnaanvallen langer aanhouden of zelfs continu aanwezig zijn.
 • Typische aangezichtspijn is een vorm van aangezichtspijn waarbij de pijnaanvallen zich in korte periodes voordoen. Ook zijn er pijnvrije periodes tot enkele maanden.

Trigeminus neuralgie is meest bekende vorm van typische aangezichtspijn. Bij trigeminus neuralgie wordt de pijn veroorzaakt door de nervus trigeminus. Deze zenuw is verantwoordelijk voor het gevoel in het aangezicht. De zenuw wordt ook wel drielingzenuw genoemd. Hij verspringt namelijk vanuit het zogeheten ganglion van Gasser in drie takken. De verschillende takken zijn verantwoordelijk voor het gevoel van het voorhoofd en de ogen, het middenstuk van het gelaat en de onderkant van het hoofd. 
 
De pijn wordt vaak ervaren als stroomstoten bij het eten, praten, aanraken van de huid of het ervaren van kou. Deze vorm kan zich plots voordoen, maar ook ineens verdwijnen om daarna weer terug te keren. Soms kan iemand jaren geen pijn hebben. 

Illustratie van de zenuw in het gezicht die Trigeminus neuralgie, de meest bekende vorm van aangezichtspijn, veroorzaakt

Symptomen

Aangezichtspijn is duidelijk te herkennen aan de volgende kenmerken: 

 • De pijn bevindt zich meestal aan één kant van het gezicht, voorhoofd, neus, bovenkaak of lip, tong of onderkaak. De precieze plaats van pijn is afhankelijk van welke tak van de zenuw is aangedaan.  
 • De pijnscheuten duren enkele seconden tot minuten. Behalve bij atypische aangezichtspijn, bij deze vorm duren de aanvallen langer of zijn ze zelfs continu aanwezig.  
 • Tussen de aanvallen door is er geen pijn.  
 • De pijnscheuten kunnen worden uitgelokt. Bijvoorbeeld door specifieke beweging (kauwen of praten), door kou of door het aanraken van specifieke plaatsen in het gezicht. Dit noemen we trigger points.  

Oorzaken

In veel gevallen is het lastig om een oorzaak te vinden, soms lukt dit helemaal niet. Artsen vermoeden dat de pijn ontstaat door een bloedvat dat op de zenuw drukt. Daardoor zou de zenuw extra gevoelig kunnen worden voor bijvoorbeeld kou of aanrakingen.  

Aangezichtspijn kan ook door iets anders komen, bijvoorbeeld:  

 • Kaakholteontsteking
 • Gordelroos in het gezicht
 • Multiple Sclerose (MS)
 • Verwondingen in het aangezicht
 • Bacteriële ontstekingen of infecties
 • Overbelasting van de mond door verkeerde bewegingen
 • Compressie van de trigeminus zenuwknoop of andere zenuwen

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Vaak zijn behandelingen gericht op het voorkomen of verminderen van de pijn. Bij DC Klinieken kunt u terecht in een van onze tien (erkende) hoofdpijncentra. Wij bieden de volgende behandelingen aan: 


Hoofdpijncentrum

Het hoofdpijncentrum is een gespecialiseerde afdeling of poli die patiënten met (vaak ernstige) hoofdpijnklachten behandelt. DC Klinieken heeft in totaal 10 hoofdpijncentra, waarvan 9 erkend door de VNHC. In onze hoofdpijncentra werken neurologen samen met anesthesiologen-pijnartsen en hoofdpijnverpleegkundigen.

Preventiemedicatie

Preventiemedicatie wordt ingezet om het aantal, de ernst en de duur van migraineaanvallen te verminderen. We kijken samen met u naar welke combinatie van behandelingen of medicatie het beste resultaat geeft.