Proefblokkade is onderdeel van het specialisme pijnzorg

Wat is een proefblokkade?

Een proefblokkade is een onderzoek waarbij we een deel van uw lichaam tijdelijk verdoven met een injectie. Meestal is dit een zenuw of een gewricht. Met de proefblokkade komen we erachter of die zenuw of dat gewricht verantwoordelijk is voor uw pijnklachten.

Belangrijk vooraf

Het is alleen zinvol om een proefblokkade uit te voeren als u op het moment van de behandeling duidelijk pijn heeft, of de pijn goed op kunt wekken. Als dat niet het geval is, heeft de proefblokkade geen zin. U kunt dan immers niet beoordelen of de pijn na de verdoving vermindert. Bel af als u geen pijn heeft en maak een nieuwe afspraak. Neem verder contact met ons op als er bij u sprake is van:

  • zwangerschap;
  • suikerziekte;
  • een allergie (of overgevoeligheid) voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters;
  • het gebruik van bloedverdunnende medicijnen.

Wat kunt u van de behandeling verwachten?

De proefblokkade kan 2 uitkomsten hebben. Door de verdoving kan uw pijn verminderen/verdwijnen of juist niet. In het eerste geval nemen we aan dat de betreffende zenuw of het betreffende gewicht voor uw pijnklachten verantwoordelijk is. Dan bespreken we de verdere behandelmogelijkheden met u.

Als de pijn door de proefblokkade niet vermindert of verdwijnt, is het onwaarschijnlijk dat die zenuw of dat gewricht een belangrijke rol speelt. Dan zetten we soms een proefblokkade op een andere plek, of we bespreken andere behandelmogelijkheden met u.

De behandeling

Voor de behandeling

Voor een proefblokkade is geen speciale voorbereiding nodig. Op de dag van de behandeling meldt u zich tijdig (minimaal tien minuten voor uw afspraak) bij onze receptie. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, brengen we u naar de behandelkamer. Uw eventuele begeleider kan wachten in de wachtruimte. Vanwege de röntgenstralen kan diegene niet bij de behandeling aanwezig zijn.

De behandeling

In de behandelkamer neemt u plaats op de behandeltafel. U ligt, afhankelijk van de plek van de proefblokkade, op uw buik of rug. Vervolgens plaatsen we met behulp van röntgenapparatuur de injectienaald. Soms spuiten we eerst contrastvloeistof in ter controle van de positie. Daarna spuiten we een kortwerkend verdovingsmiddel in.

Duur van de behandeling

Afhankelijk van de precieze plek duurt de behandeling zelf 5 tot 10 minuten. Een kwartier daarna bespreken we het eerste effect van de proefblokkade met u. In dit gesprek maken we ook afspraken over het eventuele vervolg. Rekent u alles bij elkaar op een verblijf van minstens 1 uur.

Na de behandeling

We plakken na de behandeling een pleister op de prikplaats. Die mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. Nadat u de pleister heeft verwijderd, mag u weer douchen of in bad.

Bij vertrek krijgt u een ‘formulier proefblokkade’ van ons mee. We vragen u om hierop het effect van de proefblokkade op uw pijn te noteren tijdens de eerste 24 uur na de behandeling. Later bespreken we dit formulier met u.

Als u naar huis gaat, zorg dan voor iemand die u begeleidt. U mag namelijk na de behandeling op dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Want mogelijk heeft u tijdelijk minder kracht in uw armen of benen.

Bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een proefblokkade optreden:

  • Tijdelijke krachtsvermindering of een verdoofd gevoel in een arm of been. Dit is een gevolg van de verdoving van een zenuw. Na enkele uren is die verdoving uitgewerkt.
  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms wat pijn.