Pijnzorg is een van onze specialismen

Wat is pijn?

Pijn is een onaangenaam gevoel in het lichaam. Het is een signaal dat er ergens in het lichaam een beschadiging is opgetreden. Pijn waarschuwt het lichaam om te voorkomen dat de beschadiging erger wordt. We onderscheiden twee soorten pijn: 


  • Acute pijn. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak. Deze pijn waarschuwt het lichaam om te voorkomen dat de beschadiging erger wordt. Bijvoorbeeld na een snee, schaaf- of brandwond. Maar ook bij kneuzingen, ontstekingen of na een operatie. Acute pijn is kortdurend en goed te behandelen. Wanneer het onderliggende probleem is opgelost dan verdwijnt de pijn ook.   
  • Chronische pijn. Als pijn langdurig aanwezig is – langer dan drie maanden – spreken we van chronische pijn. Vaak is de oorzaak van de pijn niet (meer) te achterhalen. Het zenuwstelsel is beschadigd (neuropatische pijn) en overgevoelig geworden (sensitisatie). Er kunnen meerdere redenen zijn waarom de pijn blijft bestaan. Dit betekent dat er breder gekeken en behandeld moet worden. Bekijk deze video voor meer uitleg over chronische pijn.


De basis van onze integrale pijnzorg

Bij DC Klinieken kijken we niet alleen naar hoe we uw pijn kunnen verlichten, maar ook waarmee u op de langere termijn geholpen bent. Dat kan bijvoorbeeld zijn door het geven van educatie, onder begeleiding meer te bewegen, te leren om beter te kunnen ontspannen en zo stress tegen te gaan, of door in gesprek te gaan met lotgenoten. Onze pijnzorg gaat uit van het biopsychosociaal model: hierbij hebben we niet alleen aandacht voor de biologische (lijf) factoren, maar ook voor de psychologische (hoofd) en sociale (leven) factoren die mogelijk van invloed zijn op de pijn.


Al deze factoren hebben invloed op elkaar. Een verandering van een van deze factoren heeft gevolgen voor de andere. U bent immers meer dan een lichaam alleen. Neem bijvoorbeeld slaapgebrek door pijn. U voelt u door dat slaapgebrek vermoeid, verdrietig en/of somber, waardoor u niet kunt of wilt deelnemen aan sociale activiteiten. Dat verdriet en die vermoeidheid kunnen ook weer van invloed zijn op uw pijnervaring. Want gevoelens en gedachten spelen een belangrijke rol bij pijn. U kunt er de pijn erger en minder erg door ervaren. Ook kunnen uw gevoelens en gedachten pijn uitlokken en onderhouden.


Onze specialisten helpen u dus zo goed mogelijk op weg zodat u na uw behandeling zelf in staat bent pijn zo veel mogelijk te voorkomen, uw pijn op tijd te herkennen en weet wat u moet doen als u pijn heeft. Bij DC Klinieken willen wij u helpen alles uit het leven te halen!


Integrale pijnzorg bij DC Klinieken


Samen behalen we uw doelen 

Wanneer u bij DC Klinieken behandeld wordt voor uw pijn dan heeft u één centraal aanspreekpunt: de pijnconsulent. De consulent legt u uit wat pijn is en begeleidt u tijdens het behandeltraject. Het behandelteam bestaat onder andere uit medisch specialisten, therapeuten, pijnconsulenten en pijnverpleegkundigen. Zij staan om u heen om samen met u toe te werken naar een leven waarin u zo min mogelijk last heeft van pijn. We gaan daarbij uit van wat er nog wel mogelijk is.


Door samen met u vast te stellen wat u belangrijk vindt in het leven, worden heldere en persoonlijke doelen gesteld. U speelt zelf een erg grote rol bij het behalen van deze doelen. Het team van specialisten ondersteunt u hier zo goed mogelijk bij en verwachten van u dat u zich volledig inzet om eruit te halen wat erin zit.

Hoofd & aangezicht

Toon meer

Rug, bil & been

Toon meer

Folders & downloads