Preventiemedicatie is onderdeel van het specialisme neurologie

Wat is preventiemedicatie?

Preventiemedicatie wordt gebruikt om het aantal, de ernst en de duur van migraineaanvallen te verminderen. U kunt een preventieve behandeling met medicatie krijgen als u voor langere tijd minstens twee aanvallen per maand heeft, waarbij medicatie niet helpt. Of wanneer de aanvallen lang aanhouden of zeer hevig zijn en uw kwaliteit van leven er ernstig door wordt beïnvloed. U kunt een hoofdpijndagboek bijhouden om inzicht te krijgen in hoe vaak u hoofdpijn heeft.

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden om migraineaanvallen te voorkomen:

  • Bloeddrukverlagers (candesartan, metoprolol, propranolol) 
  • Anti-epileptica (topiramaat, valproaat) 
  • Antidepressiva (zoals amytriptyline) 
  • Botoxinjecties 
  • CGRP-remmers

Let op: als u zwanger bent of zwanger wilt worden, mag u geen preventiemedicatie innemen. 

Behandeling

U heeft eerst een intakegesprek met de neuroloog. Die kan beoordelen hoe ernstig uw hoofdpijn is en welke medicatie u nodig heeft om uw klachten te verminderen. De arts kan vervolgens besluiten preventiemedicatie voor te schrijven.  

Hoofdpijncentrum

Het hoofdpijncentrum is een gespecialiseerde afdeling of poli die patiënten met (vaak ernstige) hoofdpijnklachten behandelt. DC Klinieken heeft in totaal 10 hoofdpijncentra, waarvan 9 erkend door de VNHC. In onze hoofdpijncentra werken neurologen samen met anesthesiologen-pijnartsen en hoofdpijnverpleegkundigen.

Migraine

Migraine is een aanval van heftige hoofdpijn. Een aanval kan enkele uren tot enkele dagen duren. Meestal zit de hoofdpijn aan één kant van het hoofd en geeft het een kloppend of bonzend gevoel. Je kunt ook misselijk zijn en overgevoelig voor licht, geluid of geur.