Stressorengroepsbehandeling is onderdeel van het specialisme pijnzorg

Wat is een stressorengroepsbehandeling?

Als u bij DC Klinieken komt met chronische pijnklachten, dan proberen we eerst samen met u de oorzaak te vinden van het aanhouden van de pijnklachten. Mogelijk spelen emoties en stress een rol bij uw pijnklachten. In dat geval kan onze stressorengroepsbehandeling uitkomst bieden. Hierbij leert u hoe u beter met emoties kunt omgaan, zodat u minder lichamelijke pijn ervaart.


Chronische pijn is lastig te behandelen. Vaak spelen meerdere factoren een rol. Het is meestal niet meer goed mogelijk één enkele oorzaak aan te wijzen voor de aanhoudende pijnklachten. Bij DC Klinieken kijken we breder naar pijn aan de hand van het zogenaamde biopsychosociaal model. Dit model houdt in dat we kijken naar:

  • het lijf (symptomen, ziekte, erfelijkheid);
  • het hoofd (gedachten, stress, plezier); en
  • het leven (familie, werk, financiën).

Stress

Het is wetenschappelijk bewezen dat stress invloed heeft op het hoofd, lijf en leven. Stress beïnvloedt de lichamelijke pijnklachten en andersom. Stress kan optreden als er vanuit de omgeving of vanuit uzelf meer verwacht wordt dan dat u denkt aan te kunnen. Bij DC Klinieken spreken we dan over stressoren. Dit zijn prikkels die emotioneel belastend zijn en stress veroorzaken. Stressoren liggen buiten uzelf, u heeft er geen invloed op. U heeft wel invloed op de manier hoe u ermee omgaat. Dat laatste leert u bij een stressorengroepsbehandeling.

Voor wie is een stressorengroepsbehandeling bedoeld?

Een stressorengroepsbehandeling is een behandeling voor patiënten met chronische pijnklachten. In het bijzonder de gemotiveerde patiënten, die graag iets willen veranderen. En die beseffen dat ze zelf de keuze hebben om iets met hun pijnklachten te doen.

Het is psychosociale groepstherapie, onder leiding van een pijnconsulent en een psycholoog. De maximaal 8 deelnemers per groep leren wat de stressoren zijn die invloed hebben op hun pijn. En vooral: hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Groepstherapie

Deze therapie vindt bewust in groepsverband plaats. Groepstherapie blijkt een heel effectieve behandelmethode. Bij andere pijnpatiënten kunt u herkenning en begrip vinden. Ook leert u hoe andere patiënten met vergelijkbare problemen als de uwe omgaan.

Wat gebeurt er precies bij een stressorengroepsbehandeling?

In de stressorengroepsbehandeling gaat u onderzoeken welke stressoren in uw leven invloed hebben op uw dagelijks functioneren en uw pijn. Onze pijnconsulent en psycholoog gaan u leren uw pijn te begrijpen. Ook gaan ze u helpen de regie (weer) te nemen over uw hoofd, lijf en leven. Daarnaast is er aandacht voor ieders persoonlijke verhaal.

De stressorengroepsbehandeling bestaat uit in totaal 12 groepsbijeenkomsten in een periode van 24 weken. Elke bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaken, uitleg over het programma en educatie over chronische pijn.

Educatie bij een stressorengroepsbehandeling

Net als bij beweegtherapie is educatie een belangrijk onderdeel bij een stressorengroepsbehandeling. Tijdens de groepstherapie krijgt u onder meer inzicht in hoe het pijnmechanisme werkt. Ook leggen we u dan van alles uit over wat uw eigen rol is bij pijn.


Bekijk de uitlegvideo over de stressorengroepsbehandeling