DC Klinieken Maastricht

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 16.30 uur.

Noorderbrugtracé
Houdt u komende tijd rekening met verkeershinder rond de A2.
Tot en met eind augustus moet het verkeer in zowel Maastricht-West als Oost rekening houden met forse hinder door de renovatie van het nieuwe brugdek.

Adres
Brouwersweg 100
6216 EG Maastricht
Tel: 043 329 20 00
Fax: (043) 329 20 01
maastricht@dcklinieken.nl

Spoed buiten kantooruren
Het centrum is buiten kantooruren alleen voor spoedgevallen bereikbaar. Het gaat hierbij alleen om spoedgevallen naar aanleiding van een bezoek aan het centrum. Bel (020) 592 3831 en u krijgt een doktersassistent of verpleegkundige aan de lijn. Aan de hand van uw klachten wordt u verder geholpen.