Over ons

DC Klinieken: een netwerkorganisatie met focuszorg. DC Klinieken ontleent haar bestaansrecht vanuit de gedachte dat zorg anders kan en beter moet. Met destijds een toenemende bureaucratie en onnodig lange procedures en wachttijden, werd het eerste centrum van DC Klinieken (Diagnostisch Centrum Amsterdam) geopend. De start van DC Klinieken was een feit. Vanuit deze visie dat laagcomplexe zorg beter kan worden gerealiseerd zien wij het resultaat; meer dan 800 zorgprofessionals op 14 locaties werken dagelijks hard om patiënten zo snel en effectief mogelijk te helpen.

Waarom doen we het?

Tijd is kostbaar, vooral als het om je gezondheid gaat. Wij geloven dat laagdrempelige zorg op een resultaatgerichte en doelmatige manier bereikbaar moet zijn voor iedereen.

Hoe doen we dat?

DC Klinieken hanteert korte wachtlijsten, snelle behandeltijden en diagnoses. We nemen de tijd om onze patiënten de aandacht te geven die ze nodig hebben.

Wat doen we?

DC Klinieken levert verzekerde, laagcomplexe zorg binnen een specialistisch aanbod.

Werken vanuit onze kernwaarden

De basis van onze zorg komt voort uit de volgende vier kernwaarden:

 

Aandacht

Wij nemen de tijd voor onze patiënten. Voor, tijdens en na de behandeling. We zijn persoonlijk en toegankelijk en we zorgen er voor dat ze zich op hun gemak voelen.

 

Snelheid

De tijd van onze patiënten staat voorop. Daarom doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat onze patiënten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn.

 

Daadkracht

Met onze no-nonsense houding durven we beslissingen te nemen en de daad bij het woord te voegen. We zijn niet bang om tegen de stroom in te gaan. We regelen het. Nu.

 

Eenvoud

Wij willen zorgtrajecten zo eenvoudig mogelijk maken, voor onze patiënten en verwijzers. Daarom hanteren we korte lijnen, eenvoudige processen en een overzichtelijk zorgaanbod.

De kernwaarden van DC Klinieken zijn Aandacht, Eenvoud, Snelheid en Daadkracht

De mens centraal

Bij DC Klinieken staat de mens maximaal centraal. We streven naar een zo kort mogelijke wachttijd, maximaal resultaat en minimale impact voor onze patiënten. Dit doen we samen met toegewijde medewerkers, betrokken doorverwijzers en vertrouwde samenwerkingspartners.

 

Alle zorgverzekeraars hebben contracten met DC Klinieken en het is ons doel om de zorg die wij aanbieden zo toegankelijk mogelijk te maken en te houden. Wij zijn ons bewust van de veranderingen in en de uitdagingen voor de samenleving. De toenemende vergrijzing en individualisering, de mondigheid van de burger en het stijgende aandeel in eigen zorgkosten trekken de krijtlijnen voor zorgvernieuwing. Geen trage diagnoses en behandeltrajecten meer en geen onnodige wachtlijsten.

 

Wij streven naar goede zorg, bereikbaar voor iedereen. Voor nu en de toekomst.

Specialisten binnen focuszorg

Wij geloven niet in een breed aanbod, maar in specialisatie binnen enkele focusgebieden. Onze expertise ligt binnen de laagcomplexe zorg en richt zich op de volgende focusgebieden:

Terug naar boven