Neurologie is een van onze specialismen

Wat is neurologie?

Neurologie is het specialisme in de geneeskunde dat zich bezighoudt met ziekten van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Bij DC Klinieken behandelen we vier specifieke neurologische pijnaandoeningen:

  • Hoofdpijn: verschillende soorten hoofdpijn, waaronder migraine, spanningshoofdpijn en aangezichtspijn
  • Hernia in de rug (lumbosacraal radiculair syndroom): pijn die ontstaat vanuit een zenuwwortel in de rug
  • Hernia in de nek (cervicaal radiculair syndroom): pijn die ontstaat vanuit een zenuwwortel in de nek
  • Carpaal Tunnel Syndroom: pijn in de hand of pols


Het spreekuur

De neuroloog bespreekt uw klachten met u en voert, indien nodig, lichamelijk onderzoek uit. Aan de hand hiervan stelt de neuroloog een diagnose. De neuroloog geeft u vervolgens een behandeladvies. Dit kan bijvoorbeeld een verwijzing naar een andere specialist zijn, zoals een neurochirurg, orthopeed of anesthesioloog-pijnspecialist. U kunt ook het advies krijgen om te starten met fysiotherapie of er wordt in samenspraak met u en uw huisarts medicatie voorgeschreven. 


Aanvullend onderzoek

Het is ook mogelijk dat de neuroloog een vervolgonderzoek voor u aanvraagt. Dit kan een röntgenonderzoek, EMG, EEG, CT- of MRI-scan zijn. De neuroloog kan ook bepalen dat u medicatie nodig heeft. Dit doet de arts in overleg met u en uw huisarts.


Hoofdpijncentra

De neurologen bij DC Klinieken zijn ook gespecialiseerd in het behandelen van hoofdpijn. DC Klinieken telt op dit moment tien (erkende) hoofdpijncentra door heel het land. Daarmee zijn wij de grootste keten van hoofdpijncentra in Nederland. Patiënten kunnen in onze hoofdpijncentra terecht voor verschillende vormen van hoofdpijn, zoals: 


Behandelingen en onderzoeken

Pijnzorg

Zo’n 2,2 miljoen Nederlanders lijden aan chronische pijn. Deze mensen hebben al een langere tijd bijvoorbeeld (lage) rugpijn, nekpijn of hoofdpijn. Ons team van specialisten gaat samen met u op zoek naar de oorzaak van het aanhouden van de pijnklachten.

Hoofdpijncentrum

Het hoofdpijncentrum is een gespecialiseerde afdeling of poli die patiënten met (vaak ernstige) hoofdpijnklachten behandelt. DC Klinieken heeft in totaal 10 hoofdpijncentra, waarvan 9 erkend door de VNHC. In onze hoofdpijncentra werken neurologen samen met anesthesiologen-pijnartsen en hoofdpijnverpleegkundigen.

Preventiemedicatie

Preventiemedicatie wordt ingezet om het aantal, de ernst en de duur van migraineaanvallen te verminderen. We kijken samen met u naar welke combinatie van behandelingen of medicatie het beste resultaat geeft.

Aanvalsmedicatie

Aanvalsmedicatie wordt gebruikt om de ernst van hoofdpijn te verminderen. Deze medicatie wordt gebruikt bij migraine of clusterhoofdpijn en wordt pas ingezet als andere pijnstillers (paracetamol of ibuprofen) niet voldoende werken.

Botox tegen migraine

Wanneer u last heeft van chronische migraine, kunt u in aanmerking komen voor een behandeling met Botox. Het zorgt ervoor dat spieren ontspannen, waardoor de hoofdpijn kan verminderen of zelfs verdwijnen.

CGRP-remmers

Sinds 2018 is er een nieuw medicijn op de markt dat migraineaanvallen helpt voorkomen. Dit zijn CGRP-remmers. Dit medicijn is beschikbaar voor chronische migrainepatiënten bij wie eerdere behandelingen tekort schieten.