Privacy

Actuele en volledige data is zeer belangrijk voor zorginstellingen. Ook bij DC Klinieken hechten wij veel waarde aan juiste gegevens, om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle bij ons bekende gegevens van patiënt en zorgverlener, worden bij ons volgens de AVG-normen getoetst en opgeslagen.

Uw gegevens bij DC Klinieken

Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandeld arts een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht voor alle zorgverleners in Nederland. De persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een lokaal Elektronisch Patienten Dossier (EPD). In dit dossier worden gegevens vastgelegd over uw gezondheidssituatie, onderzoeken en behandelingen.

 

Eventueel wordt de informatie aangevuld met gegevens die uw behandeld arts met uw toestemming heeft opgevraagd bij een andere zorgprofessional. De centra van DC Klinieken zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers die zich bezighouden met uw behandeling.

 

Privacyreglement

In het privacyreglement staat omschreven hoe DC Klinieken omgaat met persoonsgegevens en welke regels er intern zijn opgesteld om het juiste gebruik ervan te borgen. Verder staat in het reglement beschreven welke acties er worden uitgezet bij verkeerd of onjuist gebruik van persoonsgegevens

 

Wilt u weten hoe DC Klinieken omgaat met persoonsgegevens? Download en bekijk ons privacyreglement

Bekijk privacyverklaring (maart 2023)

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Om te zorgen dat wij daadwerkelijk voldoen aan deze normen, wordt de wijze van opslag en gebruik gecontroleerd door de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dit is een onafhankelijk persoon die regelmatig en onaangekondigd controles uitvoert op het gebruik en opslag van data binnen DC Klinieken.

 

Uw persoonsgegevens

U heeft als patiënt verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke en medische gegevens, zoals het opvragen van uw medisch dossier. Hieronder ziet u de vier mogelijkheden die u heeft, klik op de link(s) voor meer informatie:

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw privacy? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) Suzanne le Feber via privacy@dcklinieken.nl

Terug naar boven