aA
088 0100 900
Pagina voorlezen

Privacy

Actuele en volledige data is zeer belangrijk voor zorginstellingen. Ook bij DC Klinieken hechten wij veel waarde aan juiste gegevens, om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle bij ons bekende gegevens van patiënt en zorgverlener, worden bij ons volgens de AVG-normen getoetst en opgeslagen.

Uw gegevens bij DC Klinieken

Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandeld arts een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht voor alle zorgverleners in Nederland. De persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een lokaal Elektronisch Patienten Dossier (EPD). In dit dossier worden gegevens vastgelegd over uw gezondheidssituatie, onderzoeken en behandelingen.

 

Eventueel wordt de informatie aangevuld met gegevens die uw behandeld arts met uw toestemming heeft opgevraagd bij een andere zorgprofessional. De centra van DC Klinieken zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers die zich bezighouden met uw behandeling.

Privacyreglement

 

In het privacyreglement staat omschreven hoe DC Klinieken omgaat met persoonsgegevens en welke regels er intern zijn opgesteld om het juiste gebruik ervan te borgen. Verder staat in het reglement beschreven welke acties er worden uitgezet bij verkeerd of onjuist gebruik van persoonsgegevens

 

Wilt u weten hoe DC Klinieken omgaat met persoonsgegevens? Download en bekijk ons privacyreglement

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

 

Om te zorgen dat wij daadwerkelijk voldoen aan deze normen, wordt de wijze van opslag en gebruik gecontroleerd door de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dit is een onafhankelijk persoon die regelmatig en onaangekondigd controles uitvoert op het gebruik en opslag van data binnen DC Klinieken.

Uw persoonsgegevens

 

U heeft als patiënt verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke en medische gegevens, zoals bijvoorbeeld het opvragen van uw medisch dossier. Hieronder ziet u de vier mogelijkheden die u heeft, klik op de link(s) voor meer informatie:

 

Opvragen medisch dossier

 

Als patiënt heeft u recht op inzage in uw medisch dossier. Ook is het mogelijk een kopie van uw medisch dossier en/of diagnostisch beeldmateriaal zoals röntgenfoto’s of MRI-scans op te vragen. Dit recht heeft u te allen tijde, dit geldt voor het moment dat u nog onder behandeling bent bij DC Klinieken, alsmede na uw behandeling.

 

Indien u een kopie van uw dossier en/of diagnostisch beeldmateriaal wilt ontvangen, dan verzoeken wij u het onderstaande formulier ‘Medische gegevens’ in te vullen. Let bij het invullen goed op of u het juiste vakje aankruist: een kopie medisch dossier bevat alleen informatie over uw onderzoeken en verslagen, geen diagnostisch beeldmateriaal. Wilt u een kopie van uw röntgenfoto of MRI-scan? Vinkt u dan het vinkje ‘Kopie uitslagen diagnostiek’ aan.

 

Het ingevulde formulier kunt u samen met de gevraagde persoonsdocumenten versturen naar

 

 

Of naar onderstaand postadres:

 

DC Klinieken

Tav Service- en Informatiecentrum, afdeling inzage dossier

Louis Armstrongweg 28

1311 RK Almere

 

Uw medisch dossier wordt binnen enkele werkdagen na ontvangst van uw volledige aanvraag verstuurd via een beveiligde mail. U ontvangt een SMS met een code om het bestand met uw gegevens te ontgrendelen. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw gegevens veilig verzonden worden.

 

Let op! Wij willen u erop wijzen dat alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren door onze medewerkers in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast moet er ook een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Correctie persoonsgegevens indienen

 

Als patiënt heeft u het recht om correctie te vragen van de persoonsgegevens in uw medisch dossier. Alleen feitelijke gegevens kunnen worden verbeterd, zoals fouten in uw naam of geboortedatum. Indrukken, meningen en conclusies van uw behandeld arts kunnen niet gecorrigeerd worden. Wel kunt u in dat geval een aanvullende verklaring aan uw medisch dossier laten toevoegen.

 

U kunt uw gegevens in uw medisch dossier op twee manieren laten aanpassen:

  • Aan de balie: neemt u hiervoor uw identificatiebewijs mee
  • Het formulier ‘medische gegevens’ (zie link onderaan dit tekstblok)

 

Het ingevulde formulier kunt u samen met de gevraagde persoonsdocumenten versturen naar

 

 

Of naar onderstaande postadres:

 

DC Klinieken

Tav Service- en Informatiecentrum, afdeling inzage dossier

Louis Armstrongweg 28

1311 RK Almere

 

Uw medisch dossier wordt binnen enkele werkdagen na ontvangst van uw volledige aanvraag verstuurd via een beveiligde mail. U ontvangt een SMS met een code om het bestand met uw gegevens te ontgrendelen. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw gegevens veilig verzonden worden.

 

Let op! Wij willen u erop wijzen dat alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren door onze medewerkers in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast moet er ook een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Medische gegevens overdragen naar een andere zorginstelling

 

Als patiënt mag u uw medische gegevens meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit wordt ook wel dataportabiliteit genoemd. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat. Bijvoorbeeld de gegevens die zijn verzameld door het maken van een röntgenfoto of MRI. Het recht op dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die uw zorgverlener vaststelt op basis van de door u verstrekte gegevens.

 

Indien u uw medische gegevens wilt overgedragen aan een andere zorgaanbieder, dan verzoeken wij u het onderstaande formulier ‘Medische gegevens’ in te vullen en dit samen met de gevraagde persoonsdocumenten te versturen naar

 

 

Of naar onderstaande postadres:

 

DC Klinieken

Tav Service- en Informatiecentrum, afdeling inzage dossier

Louis Armstrongweg 28

1311 RK Almere

 

 

Let op! Wij willen u erop wijzen dat alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren door onze medewerkers in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast moet er ook een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging medisch dossier

 

Als patiënt heeft u het recht om (gedeeltes van) uw medisch dossier te vernietigen. Hier zijn echter uitzonderingen op. Zo kan het namelijk zijn dat een andere wetgeving of voorschrift ons verplicht bepaalde onderdelen van uw dossier te bewaren. Elk verzoek voor vernietiging zal dus beoordeeld worden in overleg met uw behandeld arts.

Indien u gegevens in uw medisch dossier wilt laten verwijderen, dan verzoeken wij u het onderstaande formulier ‘Medisch gegevens’ in te vullen en dit samen met de gevraagde persoonsdocumenten te versturen naar

 

 

Of naar onderstaande postadres:

 

DC Klinieken

Tav Service- en Informatiecentrum, afdeling inzage dossier

Louis Armstrongweg 28

1311 RK Almere

 

Let op! Wij willen u erop wijzen dat alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren door onze medewerkers in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast moet er ook een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw privacy?

Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) Suzanne le Feber via

 

Terug naar top arrow_upward notifications_none