Registratie en declaratie van zorg

De overheid bepaalt welke zorg in de basisverzekering is opgenomen en hoe klinieken en ziekenhuizen de geleverde zorg moeten registreren. Voor de registratie en declaratie van zorg, maakt de medisch specialist gebruik van een diagnosebehandelcombinatie (dbc).

Wat is een dbc?

Een diagnosebehandelcombinatie (dbc), ook wel een dbc-zorgproduct genoemd, is een behandeltraject met een afgebakende doorlooptijd die hoort bij een specifieke zorgvraag. Het is een pakket aan zorgproducten dat een patiënt gemiddeld ontvangt bij een bepaalde diagnose. Het betreft dus niet de zorg die u als individu heeft ontvangen. Dit houdt ook in dat niet elke injectie, test of foto apart wordt berekend. U ontvangt een factuur waarop gemiddelde tarieven in rekening zijn gebracht.

 

Hoe lang loopt een dbc?

Een dbc wordt geopend op de dag van het eerste contact met uw zorgaanbieder, bijvoorbeeld een consult. Een eerste dbc sluit meestal na 90 dagen, maar maximaal na 120 dagen. Komt u terug met dezelfde zorgvraag, dan wordt een vervolg-dbc geopend. Deze geldt maximaal 120 dagen.

 

Eigen risico en dbc

Zorgkosten die vallen in de basisverzekering worden verrekend met uw eigen risico. U betaalt het eigen risico in het jaar dat de dbc wordt geopend. De startdatum van de dbc is dus bepalend.

 

Voorbeeld

Hieronder staat een voorbeeld. Patiënt Clara plant in november 2021 een consult, op dat moment opent de dbc. De dbc wordt in februari 2022 gesloten, namelijk 90 dagen later. Clara betaalt dan het eigen risico van 2021, ook al ontvangt ze de rekening in 2022.

 

Clara is nog niet van haar klachten af en dus gaat ze half april opnieuw naar de kliniek. De specialist opent een vervolg-dbc, die direct aansluit op de eerste dbc (februari 2022). De dbc wordt na maximaal 120 dagen gesloten, in juni 2022. Clara ontvangt een rekening. Daarin betaalt ze het eigen risico van 2022, omdat de vervolg-dbc in 2022 is geopend.

 

U betaalt het eigen risico in het jaar dat de dbc wordt geopend. Dus, mocht de dbc in november 2021 worden geopend en in februari 2022 gesloten worden, dan betaalt u uw eigen risico van het jaar 2021. In de tekst boven deze afbeelding ziet u het voorbeeld uitgeschreven.

Veelgestelde vragen

 • Als uw behandeling over de jaargrens gaat, dan kan dit inderdaad gebeuren. De startdatum van uw zorgtraject (officieel een diagnosebehandelcombinatie (dbc) genaamd), is namelijk leidend voor welk eigen risico aangesproken wordt. U komt bijvoorbeeld in januari voor een behandeling naar onze kliniek. Maar de dbc is al in december geopend toen u voor het eerste consult kwam. Hierdoor betaalt u uw eigen risico van het vorige jaar. Ook al krijgt u de factuur pas in januari, nadat de dbc gesloten is.

  Was het antwoord op de bovenstaande vraag nuttig?
 • Dat klopt. Zorginstellingen werken namelijk met vaste zorgtrajecten, zogenaamde diagnosebehandelcombinaties (dbc). Een dbc wordt geopend op het moment dat het eerste contact heeft plaatsgevonden. Een dbc wordt vervolgens gesloten op een vast aantal dagen na opening. Dit is wettelijk bepaald. Als uw behandeling dan nog niet klaar is, opent de arts een tweede dbc. Dit gebeurt dus ook op een vast moment. Daarom komt de startdatum op de factuur meestal niet overeen met de datum waarop u in onze kliniek was.

  Was het antwoord op de bovenstaande vraag nuttig?
 • Dbc’s zijn maximaal 120 dagen geopend. Wij kunnen de factuur pas sturen als de dbc is gesloten. Vervolgens sturen wij binnen twee weken de factuur naar uw zorgverzekeraar. Het kan echter voorkomen dat uw zorgverzekeraar langer doet over het verwerken van de factuur. Daardoor kan uw eigen risico afrekening ook vertraging oplopen. En aangezien dbc’s tot 120 dagen geopend kunnen staan, kunt u tot 4 maanden na uw bezoek nog een factuur van ons ontvangen.

  Was het antwoord op de bovenstaande vraag nuttig?
 • Helaas kunnen wij van tevoren niet aangeven wat uw behandeling gaat kosten. Wij weten dan nog niet hoe uw behandeltraject er precies uit gaat zien. Pas als de medisch specialist een diagnose heeft gesteld en bijbehorend behandelplan heeft opgemaakt, kunnen we een prijsindicatie geven. Het definitieve zorgproduct bepalen we achteraf, aan de hand van de uitgevoerde zorgactiviteiten.

  Was het antwoord op de bovenstaande vraag nuttig?
 • De medisch specialist registreert de diagnose, consulten en eventuele aanvullende onderzoeken of behandelingen. Na sluiting van de dbc worden deze gegevens naar een landelijke computer gestuurd. Daar wordt de juiste dbc bepaald met behulp van een voorgeprogrammeerde beslisboom. Deze informatie wordt weer naar ons teruggestuurd, zodat wij de factuur kunnen opstellen.

  Was het antwoord op de bovenstaande vraag nuttig?
 • Zorgkosten worden standaard onderverdeeld in twee segmenten, namelijk A en B.

  • A-segment: dit zijn landelijk vastgestelde tarieven. De tarieven mogen niet hoger zijn dan een bepaald maximum, zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Voor een aantal onderzoeken binnen kindercardiologie hanteren wij lagere tarieven.
  • B-segment: dit is het vrije segment. Zorginstellingen en zorgverzekeraars mogen met elkaar in onderhandeling over deze tarieven. De tarieven in dit segment kunnen dus per zorginstelling verschillen. Ruim 95% van alle zorg valt in het B-segment.
  Was het antwoord op de bovenstaande vraag nuttig?
 • Voor het specialisme allergologie zijn de landelijke tarieven relatief hoog. Dit heeft te maken met de complexiteit van deze zorg. Indien u een hoog eigen risico heeft, kan het zijn dat deze volledig opgaat aan dit consult. Als uw eigen risico lager is dan de factuur óf al op is, wordt het overige bedrag betaald door uw zorgverzekeraar.

  Was het antwoord op de bovenstaande vraag nuttig?
Terug naar boven