U hoeft in onze klinieken geen mondneusmasker meer te dragen. Wij vragen u wel uw handen bij binnenkomst te desinfecteren. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Meer informatie kunt u vinden in onze FAQ.

aA
Pagina voorlezen
Contact & FAQ

Keurmerken

De kwaliteit van zorg die wij onze patiënten dagelijks geven, is voor ons van groot belang. Om die kwaliteit te waarborgen en te voldoen aan de normen van de Nederlandse gezondheidszorg, dragen wij een aantal keurmerken. Om een keurmerk te behalen, moeten wij als Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden worden opgesteld door de overheid, maar zijn ook een vereiste van onze belangenvereniging ZKN. Wij hebben deze keurmerken behaald en voldoen daarmee aan de norm.

Externe audits worden binnen DC Klinieken uitgevoerd door KIWA. Interne audits worden uitgevoerd door medewerkers die daarvoor zijn opgeleid.

 

Resultaten van interne en externe audits worden in kaart gebracht, zodat inzicht wordt verkregen in wat goed gaat bij DC Klinieken en wat beter kan en waarop gerichte verbetermaatregelen ingezet kunnen worden.

‘;

ZKN-keurmerk

Sinds 2007 dragen alle centra van DC Klinieken het ZKN-keurmerk. Dit is het kwaliteitskeurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland. Zij geven het keurmerk alleen af aan klinieken die voldoen aan de eisen en daarmee een veilige en adequate zorginstelling zijn.

DC Klinieken heeft de gestelde eisen uitgewerkt en geborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem, zodat alle medewerkers conform de eisen werken.

;

ISO 9001:2015

DC Klinieken is ISO gecertificeerd. In de ISO 9001:2015 norm draait het om de context waarin de organisatie functioneert. Alle dagelijkse procedures, werkwijzen, medische handelingen en controles hierop staan vastgelegd in handboeken.

;

HKZ-certificaat cliënt- en patiëntveiligheid

DC Klinieken is het eerste Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) in Nederland waaraan dit certificaat is toegekend voor een goed werkend Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dit systeem maakt het zorgproces voor u als patiënt zo veilig mogelijk. Het HKZ-keurmerk is toegekend aan alle endoscopiecentra van DC Klinieken.

;

Terug naar boven arrow_upward
close