aA
088 0100 900
Pagina voorlezen

Keurmerken

Kwaliteit van zorg is vanzelfsprekend, maar uiteraard belangrijk. Om dit te borgen en de normen van de Nederlandse Gezondheidszorg te behalen, hebben wij een aantal keurmerken. Om een keurmerk te behalen, moet een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden worden vanuit de overheid, maar ook vanuit onze belangenvereniging ZKN geëist. Met het behalen van deze keurmerken voldoen wij aan de norm.

ZKN-keurmerk

 

Sinds 2007 hebben alle centra van DC Klinieken het ZKN-keurmerk. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Zij geven alleen het keurmerk af aan klinieken die volgens hun eisen een adequate en veilige organisatie zijn.

 

DC Klinieken heeft de eisen uitgewerkt en geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem, zodat alle medewerkers conform de eisen werken.

 

ISO 9000-2015

 

In de ISO 9001:2015 norm draait het om de context waarin de organisatie functioneert. Alle dagelijkse procedures, werkwijzen, medische handelingen en controles hierop staan vastgelegd in handboeken.

HKZ-certificaat cliënt- en patiëntveiligheid

 

DC Klinieken is het eerste Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) in Nederland waaraan dit certificaat is toegekend voor een goed werkend Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dit systeem maakt het zorgproces voor u als patiënt zo veilig mogelijk. Het HKZ-keurmerk is toegekend aan alle endoscopiecentra van DC Klinieken.

Externe audits worden binnen DC Klinieken uitgevoerd door KIWA. Interne audits worden uitgevoerd door medewerkers die daarvoor zijn opgeleid.

Resultaten van interne en externe audits worden in kaart gebracht, zodat inzicht wordt verkregen in wat goed gaat bij DC Klinieken en wat beter kan en waarop gerichte verbetermaatregelen ingezet kunnen worden.

Terug naar top arrow_upward
close