Keurmerken

DC Klinieken is gecertificeerd voor verschillende keurmerken. Het behalen van deze keurmerken houdt in dat wij ons extra inspannen om de kwaliteit en veiligheid van onze zorg te verbeteren.

Wij beschikken bijvoorbeeld over een goed systeem voor onze protocollen en meldingen, vragen geregeld om feedback van patiënten, medewerkers en huisartsen, maken analyses van de zorguitkomsten en bieden onze medewerkers inzicht in resultaten via dashboards.

 

Jaarlijks laten wij ons auditeren door gecertificeerde auditoren van KIWA, een onafhankelijk certificeringsinstituut. De keurmerken waarvoor wij zijn gecertificeerd hebben allemaal betrekking op de kwaliteit van zorg en hebben ieder specifieke eisen.

ZKN logo keurmerk

ZKN-keurmerk

 

Sinds 2007 dragen alle centra van DC Klinieken het ZKN-keurmerk. Dit is het kwaliteitskeurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland. Zij geven het keurmerk alleen af aan klinieken die voldoen aan de eisen en daarmee een veilige en adequate zorginstelling zijn. DC Klinieken heeft de gestelde eisen uitgewerkt en geborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem, zodat alle medewerkers conform de eisen werken.

Certified ISO Company 9001:2015 logo

ISO 9001:2015

 

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met dit certificaat tonen wij aan dat onze processen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen en dat wij streven naar continue verbetering van onze zorgprocessen.  

Terug naar boven