aA
088 0100 900
Pagina voorlezen

Klachten en suggesties

Heeft u een suggestie of klacht? Laat het weten!  Wij nodigen u van harte uit om dit kenbaar te maken. DC Klinieken wil graag leren van uw ervaring.

  Direct bespreken

  Het helpt vaak om uw ervaring te bespreken met de persoon om wie het gaat of met de leidinggevende van de afdeling. Op deze manier kan uw klacht vaak snel en gemakkelijk opgelost worden. Vindt u het moeilijk om hierover in gesprek te gaan? Of komt u er met de persoon zelf niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

  De klachtenfunctionaris

  De klachtenfunctionaris luistert naar uw verhaal. Hij bemiddelt tussen u en de persoon of afdeling waar de klacht over gaat. U en de bij de klacht betrokken medewerker krijgen de gelegenheid om een toelichting te geven. De klachtenfunctionaris is neutraal, onafhankelijk en zal vertrouwelijk omgaan met uw informatie. Hij heeft een geheimhoudingsplicht.

   

  Twijfelt u of u een klacht wilt indienen? Of wilt u alleen een ervaring kenbaar maken? U kunt voor advies/ondersteuning terecht bij de klachtenfunctionaris. U bereikt de klachtenfunctionaris van dinsdag t/m donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur op 088 0100 999.

Insturen klacht of suggestie

 

Per mail

 

Via het klachtenformulier

Dien direct uw klacht in via ons klachtenformulier.

 

Per post

Daarnaast kunt u uw klacht ook per post versturen. Dit kunt u versturen naar:

 

DC Klinieken

t.a.v. Klachtenfunctionaris

Antwoordnummer 1271

1100 WB Diemen

(postzegel niet nodig)

 

Vermeld in uw brief of mail de volgende gegevens: naam / geboortedatum / adres / telefoonnummer / e-mailadres / datum en omschrijving van de klacht of ervaring.

Afhandeling van klachten

  Klachtenregeling

  Wanneer u een klacht heeft, behandelen we die volgens de klachtenregeling van DC Klinieken. Wat deze regeling precies inhoudt, kunt u hieronder lezen.

 • Klachtenregeling DC Klinieken

  De klachtencommissie

  Lukt het niet om met de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen? Dan kunt u uw schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van DC Klinieken. De klachtenfunctionaris kan u verder informeren over deze mogelijkheid.

   

  Externe geschillencommissie

  Bent u niet tevreden over hoe uw klacht wordt opgelost? Blijft er een verschil van mening bestaan? Dan kunt u uw klacht indienen bij de externe geschillencommissie. De externe geschillencommissie kunt u ook inschakelen als u het niet eens bent met de afhandeling van een verzoek tot schadevergoeding.

   

  Meer informatie over de externe geschillencommissie

Terug naar top arrow_upward
close