Zorguitkomsten

Onze zorgverleners werken er dagelijks hard aan om onze patiënten de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te bieden. Om deze kwaliteit te meten, zet DC Klinieken een aantal instrumenten in waaronder het patiëntervaringsonderzoek (PREM), het door de patiënt beoordeelde uitkomstonderzoek (PROM) en patiëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland. Door regelmatig de resultaten te bespreken op locatie, kunnen gerichte verbeteracties worden ingezet om onze zorg continu te verbeteren.

Patiëntervaringsonderzoek (PREM)

Na een onderzoek of behandeling ontvangen onze patiënten een digitale vragenlijst waarin ze hun ervaring met ons kunnen delen. De uitkomsten van dit onderzoek worden iedere maand gedeeld met onze medewerkers op locatie. De resultaten geven ons inzicht in waar patiënten tevreden over zijn. Ook leren wij van de patiëntervaringen en voeren we aan de hand van tips, verbeteringen door. Zo wordt onze zorg steeds gastvrijer en patiëntvriendelijker.

 

Uitkomstmetingen (PROM)

Voor een aantal zorgprogramma’s binnen DC Klinieken is een PROM-uitkomstmeting beschikbaar. Hierbij vragen wij via een digitale vragenlijst aan onze patiënten, in hoeverre de klachten waarvoor zij worden behandeld, zijn verbeterd. Door deze uitkomsten regelmatig te analyseren, kunnen wij beoordelen welke zorg het beste resultaat geeft en hierop onze zorgprogramma’s aanpassen.

 

Zorgkaart Nederland

Wij hechten veel waarde aan de mening en beoordeling van onze patiënten. Patiënten kunnen een waardering over hun onderzoek of behandeling in één van onze klinieken achterlaten op het onafhankelijke ervaringsplatform Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl). Op deze website kunnen zowel patiënten als verwijzers de beoordeling van de zorg bij DC Klinieken zien.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de patiënttevredenheid, neem dan contact op met de afdeling Kwaliteit en veiligheid via kwaliteit@dcklinieken.nl

Terug naar boven