• Behandeling
 • Praktische informatie
 • Vergoeding

Spreekuur neurologie

Wat houdt een spreekuur neurologie in?

Het neurologisch triage spreekuur is speciaal bedoeld om snel vast te stellen wat de oorzaak is van uw lage rugklachten of pijn in uw arm samen met nekklachten. Voor de behandeling zal de neuroloog u adviseren of doorverwijzen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Verwijzing van uw huisarts

In overleg met uw (huis)arts is er besloten om een afspraak te maken voor een spreekuur neurologie. Bij DC Klinieken kunt u meestal binnen een week terecht voor het spreekuur neurologie.

Het spreekuur

Het spreekuur wordt gehouden door een neuroloog. Deze specialist bespreekt met u de klachten en voert een lichamelijk onderzoek uit. Aan de hand hiervan bepaalt hij welke onderzoeken er uitgevoerd moeten worden.

Bij DC Klinieken Alkmaar zal uw eerste afspraak met een physician assistant(PA) plaatsvinden. Een PA is een zorgverlener die medische taken overneemt van de medisch specialist. De PA mag in Nederland in samenwerking met een medisch specialist of huisarts zelfstandig medische handelingen verrichten zoals spreekuur houden, behandelplannen opstellen, medicatie voorschrijven en patiëntenzorg coördineren.

Met welke klachten kunt u terecht op het spreekuur neurologie?

Het spreekuur neurologie is bedoeld voor mensen met uiteenlopende klachten, maar voornamelijk gericht rondom hernia klachten. U kunt een afspraak met een van onze centra maken als u:

 • Meer dan zes weken rugklachten heeft;
 • Meer dan zes weken nekklachten heeft;
 • Last heeft van zeer ernstige en invaliderende pijn;
 • Last heeft van uitval.

Aanvullende onderzoeken naar aanleiding van het spreekuur neurologie

De neuroloog heeft uw klachten vastgesteld en verwijst u mogelijk door voor aanvullend onderzoek. De meeste onderzoeken worden uitgevoerd in het centrum waar het spreekuur neurologie wordt gehouden. U kunt voor de volgende onderzoeken worden doorverwezen in onze centra:

Als de resultaten van deze onderzoeken bekend zijn, zal de neuroloog de uitslag van het onderzoek, en zijn diagnose, met u bespreken.

Verder zal hij u een behandeladvies geven. Dit kan bestaan uit :

 • Een doorverwijzing naar een andere specialist, zoals een neurochirurg of orthopeed;
 • Medicijnen en/of fysiotherapie;
 • Rust houden;
 • Een controle afspraak in het ziekenhuis.

Duur van het spreekuur neurologie

Het eerste gesprek met de neuroloog duurt gemiddeld tussen de 15 en de 30 minuten.

De uitslag

De uitslag(en) van vervolgonderzoek(en) ontvangt uw (huis)arts binnen 24 uur na uw bezoek aan ons centrum.

Spreekuur neurologie

Afspraak maken

Voor het spreekuur neurologie moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 088 0100 900.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van:

 • Maandag t/m donderdag van 8:00 tot 20:00 uur
 • Vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur
 • Zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Spreekuur neurologie

Wordt een spreekuur neurologie bij DC Klinieken vergoed?

Ja. Een spreekuur neurologie valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer 088 0100 937 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.