aA
088 0100 900
Pagina voorlezen

Pijnzorg bij DC Klinieken

DC Klinieken levert pijnzorg die is gebaseerd op het biopsychosociale model. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor de biomedische (lichamelijke) klacht, maar ook voor de psychologische (mentale) en sociale (omgeving) factoren die mogelijk van invloed zijn op de beleving van de pijn en het herstel. Samen met jou gaan we op zoek naar de oorzaak van de pijn.

Onze visie op pijnzorg

 

Wij staan voor het behandelen van pijn en wanneer dat niet helemaal mogelijk is, het accepteren van pijn in het leven. Iedereen met pijn heeft het recht op een passende behandeling en de kans om weer zelf regie over zijn hoofd, lijf en leven te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voordelen van pijnzorg bij DC Klinieken

Je wordt met aandacht in een gastvrije omgeving behandeld. Onze centra zijn kleinschalig van opzet, de pijnzorg wordt altijd uitgevoerd door een vast multidisciplinair behandelteam.

Wij snappen dat je met pijn snel geholpen wilt worden. Met een effectief behandelplan op maat in een van onze pijncentra weet je snel waar je aan toe bent.

Wij kijken altijd naar de jouw behoeften en leveren zorg op maat. Onze behandeltrajecten zijn eenvoudig van opzet. De pijnconsulent is het centrale aanspreekpunt binnen het behandeltraject en jouw vaste aanspreekpunt. Dat maakt overleg voor jou eenvoudig en zorgt ervoor dat wij je zo optimaal mogelijk kunnen helpen.

Als landelijke aanbieder is er altijd een pijncentrum voor jou in de buurt. Onze NVA-gecertificeerde pijncentra bieden multidisciplinaire pijnzorg aan onder 1 dak. Daarmee zijn wij in staat om snel een diagnose te stellen en de pijnbehandeling te starten.

Onze werkwijze

Wij leveren pijnzorg aan jou met een verwijzing van je huisarts of medisch specialist. Jouw pijn wordt benaderd vanuit het biopsychosociaal model en we besteden tijd om jou uit te leggen hoe het pijnsysteem functioneert. Het vertrekpunt is jouw functioneren vanuit medisch (lijf), psychisch (hoofd) en sociaal (leven) oogpunt. Onze behandelingen zijn gericht op het verminderen van pijnklachten en het verbeteren van je kwaliteit van leven. We helpen je weer om regie te nemen over je hoofd, lijf en leven.

 

Met een verwijzing van je huisarts of behandelend specialist plan je het intakegesprek bij het pijncentrum naar keuze. Tijdens het eerste bezoek heb je een intakegesprek met de pijnconsulent. De pijnconsulent is het centrale aanspreekpunt voor jou tijdens intake, behandeling en nazorg. Na het intakegesprek met de pijnconsulent volgt de intake door de arts. Tijdens dit gesprek stelt de arts samen met jou het behandelplan op. We doen dit volgens het principe van stepped care, waarbij we niet zwaarder behandelen dan strikt noodzakelijk.

 

Dit kan bestaan uit een combinatie van:

 

Beweegtherapie (beweegplein)

Trainingsprogramma onder leiding van een fysiotherapeut voor mensen met chronische lage rugklachten. Naast het gericht trainen van spierkracht en mobiliteit bieden wij verschillende educatiemomenten aan gedurende het behandeltraject.

 

Psychosociale groepstherapie (stressorenbehandeling)

Een groepsprogramma onder leiding van een pijnconsulent en een psycholoog voor chronische pijnpatiënten. Het programma leert wat stressoren zijn en hoe hiermee om te gaan. Bovendien is er in dit programma aandacht voor pijneducatie en de werking van het pijnmechanisme.

 

Pijnbestrijding

Behandelingen om de pijnklachten te verminderen. Deze bestaan onder andere uit medicatie, TENS en invasieve behandelingen.

 

Hoofdpijnzorg

Gespecialiseerde, multidisciplinaire zorg voor hardnekkige hoofdpijnklachten in een van onze VNHC-gecertificeerde hoofdpijncentra.

Ons multidisciplinair behandelteam

Binnen de pijnzorg werken verschillende specialisten nauw samen. Maandelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats, waarbij afstemming tussen de specialismen plaatsvindt om tot een zo goed mogelijk behandelprogramma te komen. Ons multidisciplinaire behandelteam bestaat uit:

 

Anesthesioloog-pijnspecialist: is gespecialiseerd in het behandelen van (chronische) pijn. Hij werkt daarbij nauw samen met de pijnconsulent en de overige leden van het multidisciplinaire behandelteam. Klik hier voor onze anesthesiologen-pijnspecialisten.

 

Neuroloog: De neuroloog is een specialist in het diagnosticeren en behandelen van ziekten van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spieren. Binnen DC Klinieken werkt de neuroloog intensief samen met de anesthesioloog-pijnspecialist en de pijnconsulent. Een aantal van onze vestigingen is VHHC gecertificeerde hoofdpijncentra, hier werken neurologen gespecialiseerd in het behandelen van hoofdpijn. Klik hier voor onze neurologen.

 

Pijnconsulent: ondersteunt patiënten met chronische pijn en zorgt voor deskundige hulpverlening met aandacht voor educatie. Bij het intakegesprek maakt de patiënt kennis met de pijnconsulent en blijft het aanspreekpunt voor de patiënt gedurende het hele behandeltraject.
Lees ervaringsverhalen van onze pijnconsulenten.

 

Fysiotherapeut: is werkzaam op het beweegplein. Naast het verzorgen van de beweegtherapie, geven zij educatie op het gebied van pijn, slaap, belasting en belastbaarheid, terugvalpreventie en anatomie.

 

Psycholoog: de psycholoog wordt ingezet voor het begeleiden van groepsbehandelingen uit ons stressorenbehandelprogramma. De psycholoog verzorgt samen met de pijnconsulent het groepsprogramma.

Kwaliteit van zorg

Wij zijn gespecialiseerd in laagcomplexe zorg en voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen van de Nederlandse Gezondheidszorg. Om deze normen te behalen, werken we met onder andere:

 

PROMS: is de afkorting voor het Engelse Patient Reported Outcome Measures. Door middel van het afnemen van vragenlijsten op verschillende momenten  tijdens het behandeltraject krijgen wij inzicht in het effect van onze behandeling.

 

NVA-certificering: voor de behandeling van chronische pijn kunnen patiënten terecht bij NVA-erkende pijncentra. Instellingen met een registratie als pijncentrum voldoen aan de vereisten van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. De eisen voor registratie zijn geformuleerd op zeven kwaliteitsdomeinen: aansturing, continuïteit van zorg, formatie, kwaliteitsbeleid, multidisciplinariteit, samenwerking en kwaliteitsregistratie.

 

VNHC-certificering: een aantal van onze centra is VNHC-gecertificeerd. Dit houdt in dat binnen de centra neurologen werkzaam zijn, die zijn gespecialiseerd in de behandeling van hoofdpijn.

Zorg op afstand

Als patiënt van DC Klinieken heb je toegang tot de app ‘DC Thuis’. Een app van de leverancier Luscii, voor thuismonitoring. Deze app is beschikbaar binnen het focusgebied pijnzorg op de locaties Rotterdam, Alkmaar en Maastricht, altijd in overleg met uw pijnconsulent.

 

In DC Thuis bieden wij zelfmetingen, vragenlijsten, informatie en educatie aan. Wij kunnen je hiermee de juiste begeleiding geven. Wij begeleiden je thuis vanuit onze kliniek. Onze zorg is 24/7 beschikbaar en brengt je snel en eenvoudig in contact met jouw zorgverlener.

 

Meer informatie ‘DC Thuis’

Onze andere focusgebieden

 

We focussen ons bij DC Klinieken op vier focusgebieden. Pijnzorg is een van die vier. Neem ook eens een kijkje bij de overige drie focusgebieden.

Terug naar top arrow_upward
close