Coagulatie is onderdeel van het specialisme dermatologie

Wat is coagulatie?

Sommige huidafwijkingen kunnen hinderlijk of minder mooi zijn. De verwijdering ervan kan klachten wegnemen of zorgen voor een rustiger en egaler huidbeeld. Soms kan ook een plekje behandeld worden omdat er een risico bestaat dat het ooit kwaadaardig kan worden. Dat kan allemaal een goede reden zijn om de afwijking te verwijderen.


Coagulatie is het gecontroleerd wegbranden van plekjes op je huid. Coagulatieapparatuur produceert stroom, die via een puntvormige naald in aanraking wordt gebracht met de huidafwijking. De stroom zorgt ervoor dat de huidafwijking wordt verhit. Hierdoor wordt het plekje weggebrand en later door het lichaam afgestoten. Het verhitten van het weefsel van de afwijking gebeurt zeer precies. Daardoor wordt de gezonde huid minimaal belast. Een coagulatie gebeurt onder lokale verdoving, afhankelijk van het type en de grootte van het plekje dat wordt behandeld. Soms kan de coagulatie ook plaatsvinden zonder verdoving.

De behandeling

Voor de behandeling

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Neem naar de afspraak het volgende mee: het aanvraagformulier dat u van uw (huis)arts meekrijgt, uw verzekeringspasje, uw identiteitsbewijs en uw actuele medicatieoverzicht.

Intakegesprek

Voordat de behandeling plaatsvindt, heeft u een intakegesprek. Daarin stellen we in overleg met u een passend behandelplan op om uw huid te behandelen. Soms voeren we eerst nog een proefbehandeling uit om te bepalen of de behandeling veilig kan plaatsvinden.

Desgewenst kan het behandelgebied vooraf worden verdoofd met verdovende crème of met een prikje.

De behandeling

Eerst sluiten we u aan op de coagulatieapparatuur.  Samen met u bepalen we welke huidafwijkingen of huidgebieden behandeld worden.

Vervolgens wordt het behandelgebied ontdaan van eventuele verdovende crème en gereinigd met alcohol. Hierna worden de huidafwijkingen stuk voor stuk behandeld door ze kortdurend te verhitten met de naald. Tijdens het verhitten van de huidafwijkingen voelt u even wat hitte. Dit is niet pijnloos, maar vaak wel goed te verdragen.

Duur van behandeling

Het verwijderen van een huidafwijking duurt per behandeling gemiddeld 10 tot 30 minuten.

Na de behandeling

Kort na de behandeling kan de huid nog wat warm zijn en gloeien. Na de behandeling zijn de huidafwijkingen grijs-wit tot zwart verkleurd. De omliggende huid is rood en gezwollen door de warmteontwikkeling. Na 1-2 weken vallen de behandelde huidafwijkingen er als korstjes af.