Coagulatie is onderdeel van het specialisme dermatologie

Wat is coagulatie?

Sommige huidafwijkingen kunnen hinderlijk of minder mooi zijn. De verwijdering ervan kan zorgen voor een rustiger en egaler huidbeeld, maar er kan ook een vermoeden zijn dat de afwijking ooit kwaadaardig kan worden. Dat is een goede reden om de afwijking te verwijderen.

Voorbeelden van afwijkingen zijn:

  • kleine verheven plekjes;
  • steelwratjes;
  • fibromen;
  • ouderdomswratjes.


De coagulatieapparatuur produceert stroom die via een fijne, puntvormige naald in aanraking wordt gebracht met de huidafwijking. De stroom zorgt ervoor dat de huidafwijking wordt verhit. Deze wordt daardoor vernietigd en door het lichaam afgestoten. Het verhitten van het weefsel van de afwijking gebeurt zeer precies waardoor de gezonde huid minimaal wordt belast.

De behandeling

Voor de behandeling

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

  • het aanvraagformulier dat u van uw (huis)arts meekrijgt;
  • uw verzekeringspasje;
  • uw identiteitsbewijs;
  • uw Actueel Medicatie Overzicht.

Intakegesprek

Voor de behandeling vindt een intakegesprek plaats. Daarna stellen we in overleg met u een passend behandelplan op om uw huid te behandelen.

Soms voeren we eerst nog een proefbehandeling uit om te bepalen of de behandeling veilig kan plaatsvinden. Desgewenst kan het behandelgebied vooraf worden verdoofd met verdovende crème. Daardoor kunt u de behandeling als minder gevoelig ervaren.

De behandeling

Eerst sluiten we u aan op de coagulatieapparatuur. Dit gebeurt met een grote sticker die op de buik of arm wordt geplakt. Deze sticker zorgt ervoor dat de apparatuur in werking kan worden gesteld en stroom kan afgeven. Samen met u bepalen we welke huidafwijkingen/huidgebieden behandeld worden.

Vervolgens wordt het behandelgebied ontdaan van eventuele verdovende crème en gereinigd met alcohol. Hierna worden de huidafwijkingen stuk voor stuk behandeld door ze kortdurend te verhitten met de naald. Tijdens het verhitten van de huidafwijkingen voelt u even wat hitte, die niet pijnloos, maar wel te verdragen is.

Duur van behandeling

Het verwijderen van een huidafwijking duurt per behandeling gemiddeld 30 minuten tot 60 minuten.

Na de behandeling

Kort na de behandeling kan de huid warm zijn en gloeien.

Na de behandeling zijn de huidafwijkingen grijs-wit tot zwart verkleurd. De omliggende huid is rood en gezwollen door de warmteontwikkeling. Na 1-2 weken vallen de behandelde huidafwijkingen er als korstjes af.