Wat krijgt u nu wél en niet vergoed bij DC Klinieken?

Publicatiedatum:

Het is een terechte vraag. Iemand wil graag behandeld worden bij DC Klinieken, maar krijgt hij die behandeling eigenlijk wel vergoed? Luc Jansen, manager zorgcontractering bij DC Klinieken, vertelt precies hoe het zit. “Bijna 100 procent van onze zorg wordt volledig vergoed.”

Wat is het grootste misverstand dat jij ziet rond DC Klinieken en vergoeding van zorg?
“Dat is simpel, heel veel mensen associëren ons met particuliere zorg. Ze denken dan dat onze zorg niet vergoed wordt door hun verzekeraar. Dat is een vervelend en groot misverstand. DC Klinieken is een zogeheten Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) dat contracten heeft met alle zorgverzekeraars.”

En wat betekent dat dan voor een patiënt?
“Dat vrijwel alle zorg uit de basisverzekering volledig vergoed wordt.”

‘Vrijwel alle zorg’, dat betekent dus niet alles?
“Bijna 100 procent van de zorg wordt gewoon vergoed. Alleen met verzekeraar Menzis hebben we geen afspraken kunnen maken voor de vergoeding van onze pijnzorg.”

Dus die patiënten hebben pech?
“Nee hoor, zelfs voor die specifieke zorg bij die verzekeraar hoeft een patiënt niet te betalen. Het is wat ingewikkeld om het helemaal uit te leggen, maar het komt erop neer dat DC Klinieken met de zogenaamde coulance-regeling ervoor zorgt dat ook pijnpatiënten die bij Menzis zijn verzekerd, hun zorg niet zelf hoeven te betalen.”

Zijn er dan nog kleine lettertjes? Moeten patiënten nog ergens op letten?
“Nee, er zijn geen kleine lettertjes, maar het is wel belangrijk om te onthouden dat de zorg pas wordt vergoed als de patiënt een verwijzing heeft van de huisarts of een specialist. En uiteraard geldt ook het eigen risico.”

Hoe zit het ook alweer met dat eigen risico?
“Iedere patiënt heeft bij het afsluiten van zijn of haar zorgverzekering kunnen kiezen hoe hoog het eigen risico is. Het eigen risico is het bedrag aan zorgkosten dat je zelf moet betalen. Iemands eigen risico ligt in 2018 ergens tussen de 385 euro en 885 euro.”

Tot slot, worden behandelingen die niet in de basisverzekering zitten ook vergoed?
“Dat hangt helemaal af van iemands eventuele aanvullende verzekering. Overigens gaat dit maar om een heel klein deel van de zorg van DC Klinieken. Veruit het grootste gedeelte van de zorg die wij aanbieden valt binnen de basisverzekering, en zoals gezegd: die zorg wordt gewoon volledig vergoed. Dat is dus goed nieuws voor iedere patiënt. Want dat betekent dat onze grootste voordelen – korte wachtlijsten én een patiëntvriendelijke benadering – voor echt iedereen mogelijk zijn!”

Lees hier directeur Anneke Snelder aan het woord