Pagina voorlezen

PrEP zorg

PrEP is de afkorting van Pre Exposure Profylaxe. Het is een preventie middel; een tablet om te voorkómen dat je een hiv infectie oploopt. Het bestaat uit de 2 werkzame stoffen emtricitabine en tenofovir disoproxil, middelen die ook als hiv remmer gebruikt worden. De veiligheid en werkzaamheid als PrEP is intussen bewezen en uit verschillende studies is de effectiviteit bevestigd bij een goede therapietrouw.

 

Het aantal infecties met hiv neemt maar langzaam af in Nederland. Ondanks diverse inspanningen komen er nog steeds jaarlijks meer dan 800 nieuwe hiv infecties bij. PrEP kan bijdragen aan het verminderen van de overdracht van hiv van de ene naar de andere mens. En daarmee het aantal infecties naar beneden brengen.

 

Goede (medische) begeleiding is nodig om veilig gebruik te garanderen, te voorkomen dat resistentie optreedt en om de therapietrouw te bevorderen. Personen die PrEP gebruiken komen vóór het starten met PrEP, 1 maand na het starten en vervolgens driemaandelijks op controle. Daarbij vindt counseling plaats ten aanzien van therapietrouw en risicoreductie. Ook worden er lab-controles verricht volgens de landelijke multidisciplinaire richtlijn.

 

Juli 2018 heeft het ministerie van VWS het besluit genomen dat PrEP zorg verstrekt gaat worden aan personen die een hoog risico lopen op hiv.

 

Sinds het najaar 2019 bieden de GGD’ en deze zorg rondom PrEP . Daarnaast zijn er ook huisartsen die zich hiervoor inzetten. PrEP medicatie is bij de Nederlandse apotheek alleen verkrijgbaar met een recept.

PrEP bij het Hiv Behandelcentrum

Het Hiv Behandelcentrum is van mening dat PrEP gebruik een zorgvuldige medische begeleiding nodig heeft. Het gebruik van PrEP dient geregistreerd en geborgd te worden, omdat het gaat om een nieuwe preventie strategie met mogelijk gevolgen voor de hiv epidemie. De ervaring is dat PrEP gebruik de angst voor hiv verminderd en de beleving van seksualiteit positief beïnvloed.

 

Omdat  de uitwerking van het ministeriële besluit op zich liet wachten, heeft het Hiv Behandelcentrum besloten (voorlopig) PrEP zorg te verstrekken. Nu de GGD’en zijn gestart met PrEP zorg en steeds meer huisartsen geschoold zijn bouwen wij deze zorg langzaam af. Nieuwe verwijzingen blijken echter nog nodig, omdat de GGD onvoldoende capaciteit heeft voor de grote toestroom. In overleg met de GGD worden criteria gehanteerd welke risicogroepen verwezen worden. Met de GGD Amsterdam houden we nauw contact over de vraag wanneer zij weer plaatsen beschikbaar hebben voor nieuwe aanvragen.

 

Zolang er nog vraag is,  is eenieder  die daarvoor in aanmerking komt dus welkom bij het Hiv Behandelcentrum. Je kunt, met een verwijzing van de huisarts, een afspraak maken waarin wij uitgebreid uitleg geven over PrEP: hoe PrEP werkt, de testen die gedaan moeten worden vóór de start, over de bijwerkingen, over de inname en over de begeleiding ná start.

 

Waar mogelijk geven we na een aantal maanden de zorg terug aan de huisarts. De huisarts neemt een deel van de monitoring op zich en verzorgt het recept.

Voor meer informatie kan de website van de GGD Amsterdam geraadpleegd worden.

 

Kosten

Met een verwijzing van de huisarts wordt je eigen risico aangesproken. Daarnaast wordt de PrEP-medicatie zelf vooralsnog niet vergoed door de zorgverzekeraar. Gemiddeld is de prijs rond de 40 euro per maand bij dagelijks gebruik.

 

Meer informatie

 

PrEPnu

PrEP Direct

PrEP informatie van GGD Amsterdam

Terug naar top arrow_upward
close