PrEP is onderdeel van het specialisme hiv-zorg

Wat is PrEP?

PrEP is de afkorting voor Pre-Exposure Profylaxe. Het is een preventiemiddel. Een tablet om te voorkomen dat u een hiv-infectie oploopt. De tablet bestaat uit de twee werkzame stoffen: emtricitabine en tenofovir disoproxil. Dit zijn middelen die ook als hiv-remmer gebruikt worden. De veiligheid en werkzaamheid van PrEP als preventiemiddel is intussen bewezen. Verschillende studies bevestigen de effectiviteit als u trouw bent aan de therapie.

In Nederland komen er jaarlijks honderden nieuwe hiv-infecties bij. Gelukkig is er de afgelopen jaren wel een dalende trend te zien. PrEP kan bijdragen aan het verminderen van de overdracht van hiv en daarmee het aantal infecties naar beneden brengen.

Het Hiv Behandelcentrum stelt dat het gebruik van PrEP zorgvuldige medische begeleiding vereist. De ervaring is dat PrEP-gebruik de angst voor hiv vermindert en de beleving van seksualiteit positief beïnvloedt.


PrEP bij het Hiv Behandelcentrum

In juli 2018 heeft het ministerie van VWS het besluit genomen PrEP-zorg te verstrekken aan mensen die een hoog risico lopen op hiv. Sinds dit besluit bieden de GGD’en deze zorg rondom PrEP. Daarnaast zijn er ook huisartsen die zich hiervoor inzetten. Omdat de vraag naar PrEP groter is dan het aanbod en niet iedereen bij de GGD terechtkan, biedt het Hiv Behandelcentrum sinds 2018 ook PrEP-zorg aan. PrEP-medicatie is bij ons direct beschikbaar en kost 7,50 euro per 30 tabletten. Wij hanteren dezelfde prijs als de GGD. PrEP-medicatie wordt niet vergoed en is voor eigen rekening.

PrEP verkrijgen

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Uitleg

U krijgt tijdens de afspraak uitgebreid uitleg over de werking van PrEP en instructies voor een veilige inname van dit preventiemiddel.

Recept

Na de onderzoeken kunt u met uw recept PrEP ophalen bij de apotheek. Dit kost €7,50 per 30 tabletten en wordt niet vergoed.

Vervolgafspraak

Een maand na de start met PrEP krijgt u een vervolgafspraak voor labcontroles en counseling. Daarna vindt de afspraak met het Hiv Behandelcentrum nog maar één keer in de drie maanden plaats.


Voor meer informatie kunt u de website van de GGD Amsterdam raadplegen. Daar vindt u de actuele wachttijden voor PrEP-zorg bij de GGD.