aA
Pagina voorlezen

Welke informatie kan ik vinden in het patiëntenportaal?

In het patiëntenportaal staan gegevens die bij ons bekend zijn en die relevant zijn voor uw behandeling. Zoals een overzicht van de voorgeschreven medicijnen of een brief naar uw (huis)arts. U kunt in het portaal ook vragenlijsten invullen in het kader van uw behandeling. 

Een medewerker van het Service- en Informatiecentrum stuurt u een uitnodiging voor het portaal. In deze e-mail staat een link waarmee u uw account kunt activeren. Soms komt het voor dat een medewerker op locatie u toegang geeft tot het portaal. Om een account aan te maken heeft u een e-mailadres en mobiel telefoonnummer nodig.

Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Dit geldt zowel voor het registreren, opslaan en beschikbaar stellen van uw gegevens. Uw gegevens worden altijd door gecertificeerde partijen opgeslagen. Uw antwoorden op vragenlijsten worden gehanteerd met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Reglement. De persoonskenmerken en uitkomsten van de door u ingevulde vragenlijsten zijn alleen in te zien door u en uw behandelaar. De anonieme gegevens uit de vragenlijsten kunnen worden verstrekt aan kwaliteitsregistraties, patiëntenorganisaties, de overheid, toezichthouders en zorgverzekeraars, ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Vragen over deelname aan het onderzoek kunt u stellen aan de zorgverlener.

Mijn DC Klinieken is een patiëntenportaal. Dat is een beveiligde online omgeving waar u informatie kunt vinden over uw zorg bij DC Klinieken. Denk aan uitslagen van onderzoeken, uw medicatieoverzicht, uw afspraken, vragenlijsten en brieven van uw (huis)arts.

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoons- en medische gegevens. DC Klinieken voldoet aan de normen voor het uitwisselen van medische gegevens op internet. Uw account in ons patiëntenportaal bevat gevoelige informatie, log daarom altijd uit als u klaar bent.

Mijn DC Klinieken werkt goed op de gangbare internetbrowsers zoals Google Chrome en Mozilla Firefox. Werkt het portaal niet? Dan kunt u overwegen uw browser te updaten.

Terug naar boven