aA
Pagina voorlezen

Maag- en darmonderzoeken bij DC Klinieken

Van het specialisme Maag-Darm-Leverziekten (MDL) richten we ons bij DC Klinieken alleen op het opsporen van maag- en darmaandoeningen. Dat doen we via verschillende maag- en darmonderzoeken: gastroscopie, coloscopie en sigmoïdscopie.

Onze visie op maag- en darmonderzoeken

Een zelfstandig behandelcentrum met een kleinschalige setting is uitstekend geschikt voor het leveren van laagcomplexe zorg. Daarom past maag- en darmonderzoek zo goed bij DC Klinieken. We sluiten daarmee aan bij de landelijke visie vanuit de overheid over het verplaatsen van zorg vanuit ziekenhuizen naar andere centra, ofwel ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

 

DC Klinieken is inmiddels de grootste landelijke aanbieder van maag- en darmonderzoeken.

 

Patiënten kunnen bij ons terecht voor gastroscopie en coloscopie. Met een gastroscopie onderzoeken we het slijmvlies van de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm. Daarbij kan zo nodig weefsel worden afgenomen voor verder onderzoek. Met een coloscopie bekijken we het slijmvlies van de dikke darm en met een sigmoïdscopie dat van het laatste deel van de dikke darm. Ook bij een coloscopie en sigmoïdscopie kan zo nodig weefsel worden afgenomen voor nader onderzoek. Verder kunnen kleine afwijkingen worden opgespoord en verwijderd.

 

Ten slotte kunnen patiënten bij DC Klinieken terecht voor vervolgonderzoek als bij het Bevolkingsonderzoek Darmkanker bloed in de ontlasting is aangetroffen.

De voordelen van maag- en darmonderzoeken bij DC Klinieken

Bij DC Klinieken vinden we dat patiënten snel terecht moeten kunnen voor de best mogelijke zorg. Dat vertaalt zich in korte wachtlijsten.

Onze snelheid vertaalt zich naast korte wachttijden ook in een snelle uitslag: al op de dag van het onderzoek vindt een nagesprek met de arts plaats. En als er weefsel is afgenomen voor verder onderzoek, is de uitslag binnen een week bekend.

Patiënten zijn vaak gespannen als ze een maag- en/of darmonderzoek moeten ondergaan. In onze klinieken geven we ze om die reden veel tijd en aandacht.

Patiënten krijgen in meeste gevallen een intakegesprek met een verpleegkundige of arts. Dit kan bij ons digitaal plaatsvinden.

 

 

Patiënten ontvangen de benodigde medicatie ter voorbereiding op het onderzoek thuis per post. Dit levert de patiënt tijdwinst op: ze hoeven ons daarvoor immers niet te bezoeken.

Patiënten krijgen op de dag van het onderzoek een gesprek met de MDL-arts. Dit is iets waarin we ons onderscheiden van andere zorgaanbieders. In dit gesprek bespreekt de arts zijn bevindingen met de patiënt.

Onze ambities op het gebied van maag- en darmonderzoeken

We willen verder groeien en ons zorgaanbod verder uitbreiden in Nederland. Sommige locaties gaan open op zaterdag, dat is voor patiënten prettig omdat ze dan geen vrije dag van werk hoeven op te nemen. Patiënten kunnen een deel van het zorgtraject online voorbereiden. Informatie is beschikbaar via ons portaal. Ons digitale aanbod gaan we het komend jaar verder uitbreiden. Ook gaan we deze informatie aanbieden in verschillende talen. Daarnaast werken we aan het online afspraken maken voor onze patiënten.

Terug naar boven