aA
Pagina voorlezen
Blog27 december 2022

Nieuwe pijnspecialist Aubrey Molina blij met integrale pijnaanpak DC Klinieken

Na zijn opleiding tot pijnspecialist werkte Aubrey Molina in verschillende ziekenhuizen. Sinds afgelopen zomer is hij werkzaam voor DC Klinieken Lairesse en DC Klinieken Almere. “Voor mij als specialist, maar vooral voor de patiënt biedt DC Klinieken veel voordelen.”

 

Natuurlijk, pijn is er in alle soorten en maten. Zo ziet anesthesioloog-pijnspecialist Aubrey Molina vaak mensen met rugpijn die uitstraalt naar de benen. En patiënten die pijnklachten overhouden na een operatie. Maar wat opvalt zijn de vele mensen met onbegrepen pijnklachten. “Die hebben dan bijvoorbeeld pijn in de buik waarvoor na onderzoek geen oorzaak kan worden gevonden. Zeker voor hen is de integrale pijnzorg van DC Klinieken een uitkomst.”

Integrale pijnaanpak uniek in Nederland

Integrale pijnzorg wil zeggen dat er breder naar iemands pijnklachten wordt gekeken, volgens het zogeheten biopsychosociaal model. Het houdt in dat niet alleen naar het lijf, ofwel de lichamelijke kant van pijn gekeken wordt, maar ook naar het hoofd en het leven. “Bijvoorbeeld stress heeft bewezen invloed op lichamelijke pijnklachten, en andersom”, zegt Molina. Bij DC Klinieken kan iemand met zijn of haar stressoren – prikkels die stress veroorzaken – aan de slag in stressorengroepsbehandelingen. Verder zijn er verschillende specialisten die we kunnen inschakelen om een patiënt te leren omgaan met zijn of haar pijn, zoals neurologen en psychologen. En niet te vergeten fysiotherapeuten, die specifieke patiënten begeleiden bij het bewegen op een beweegplein. Volgens Molina is een dergelijke integrale aanpak bijzonder. “Sterker nog, het is uniek in Nederland, ik ben zo’n benadering in elk geval nog in geen enkel ziekenhuis tegengekomen.”

 

Korte wachtlijsten

Molina werkt sinds de zomer bij DC Klinieken Lairesse (op woensdag) en DC Klinieken Almere (op donderdag en vrijdag). Hij is enthousiast over zijn eerste maanden. “Voor mij als specialist is het fijn dat de lijnen kort zijn, tussen de specialisten onderling en tussen mij en de manager. Maar vooral voor een pijnpatiënt biedt DC Klinieken tal van voordelen.” Daarbij doelt hij niet alleen op die integrale aanpak. “Maar ook op het feit dat iedere patiënt een vast aanspreekpunt heeft. Wij hebben namelijk pijnconsulenten die patiënten van het begin af aan begeleiden, wel zo prettig. Daarnaast bieden we allerlei pijnbehandelingen aan, ook die in een ziekenhuis niet worden gegeven. Zo had ik laatst een patiënt die bij mij kwam voor een ketamine-infuus. In het ziekenhuis zou de opname meerdere dagen duren, bij ons maar één dag. Dat paste beter in zijn schema. Uiteraard vallen verder vooral de korte wachtlijsten van DC Klinieken op. Een pijnpatiënt kan daardoor snel terecht en vaak kan de behandeling ook snel starten.” Het is dan ook niet voor niets dat zijn eerste maanden Molina uitstekend bevallen. “DC Klinieken is als een warm bad voor mij.”

Terug naar boven