• Behandeling
 • Praktische informatie
 • Vergoeding

Sigmoïdoscopie (darmonderzoek)

Sigmoidoscopie (darmonderzoek)Wat is een sigmoïdoscopie?

Bij dit onderzoek wordt het slijmvlies van een deel van de dikke darm van binnen bekeken met een buigzame, bestuurbare kijker, een zogenaamde endoscoop. Endo betekent ‘van binnen’ en scoop betekent ‘kijker’, vandaar ‘endoscopie’. Bij een sigmoïdoscopie wordt alleen het slijmvlies (de binnenbekleding) van de laatste 50 centimeter van de dikke darm bekeken, het sigmoïd.

Verwijzing van uw (huis)arts

In overleg met uw arts heeft u besloten een sigmoïdoscopie te ondergaan. Bij DC Klinieken kunt u meestal binnen een week terecht voor een sigmoïdoscopie. Uw verwijzing stuurt u naar DC Klinieken, waar de aanvraag in behandeling wordt genomen en contact met u wordt opgenomen voor een afspraak.

Sigmoïdoscopie, hoe en waarom?

Een sigmoïdoscopie wordt uitgevoerd met een endoscoop. Dit is een dunne, flexibele slang. Aan het uiteinde van de slang zit een zeer kleine videocamera waarmee het onderzoek op een beeldscherm te volgen is.

Het voordeel van een sigmoïdoscopie is het mogelijk om bepaalde afwijkingen, zoals ontstekingen, divertikels (darmuitstulpingen), poliepen of gezwellen op te sporen. Het is mogelijk om via de scoop kleine ingrepen uit te voeren. Zo kunnen stukjes weefsel worden weggenomen voor nader onderzoek (een biopsie) of een bloeding worden gestelpt. Ook kunnen poliepen worden verwijderd. Dit laatste gebeurt met een klein soort lasso, die om de poliep wordt getrokken (diathermische lis). Via de scoop kunnen foto’s worden gemaakt, zodat men zo nodig achteraf nog eens rustig naar de beelden kan kijken.

Voorbereiding op het onderzoek

Bij de meeste vestigingen van DC Klinieken ontvangt u voorafgaand aan het onderzoek een informatiepakket over de sigmoïdoscopie. In dit pakket is ook een recept bijgesloten; dit is een laxeermiddel. Lees voor het gebruik van dit laxeermiddel de bijsluiter goed door.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt u begeleid door de verpleegkundige van de endoscopieafdeling. De MDL-arts of verpleegkundige legt u uit wat er gaat gebeuren.

U ligt op uw linkerzijde op de onderzoekstafel met opgetrokken knieën. De endoscoop, die voorzien is van verdovende zalf, wordt voorzichtig via de anus (sluitspier) naar binnen geschoven. Het inbrengen kan een drukkend gevoel of kramp veroorzaken. Als het erg hinderlijk is, zeg het dan tegen de arts. Om de darm te ontplooien en een goed overzicht te krijgen wordt via de endoscoop lucht ingeblazen. Door het inbrengen van de scoop en het inblazen van lucht wordt de darmwand uitgerekt. U kunt het onderzoek volgen op de monitor.

Na het onderzoek

Na de sigmoïdoscopie mag u weer normaal eten en drinken. Door de lucht die tijdens het onderzoek uw darm is ingeblazen, kan het zijn dat u last heeft van een opgeblazen gevoel.

U wordt teruggebracht naar de dagbehandeling; dit is een aparte afdeling, waar u rustig kunt bijkomen en de verpleegkundige u regelmatig controleert of u goed hersteld. Deze beoordeelt ook uiteindelijk wanneer u naar huis mag gaan.

Als tijdens het onderzoek een behandeling heeft plaatsgevonden, kunnen extra controles nodig zijn. De arts zal dit met u bespreken. Als er poliepen of andere stukjes weefsel zijn verwijderd, kan het zijn dat u de eerste 12 uur wat bloed bij de ontlasting verliest.

De uitslag

Voordat u naar huis gaat zal de specialist die de sigmoïdoscopie verricht heeft zijn/haar bevindingen met u bespreken. Voor een definitieve uitslag moet eerst het resultaat van weefselonderzoek in het laboratorium worden afgewacht; dat duurt 4 tot 6 werkdagen.

Deze uitslag wordt doorgegeven aan uw huisarts of specialist bij wie u onder behandeling bent. Hij of zij bespreekt de definitieve resultaten van het onderzoek en de eventuele behandeling met u.

Duur van het onderzoek

Een sigmoïdoscopie duurt meestal niet langer dan 15 minuten. Als er extra handelingen worden verricht, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van poliepen, kan het onderzoek iets langer duren.

Sigmoïdoscopie (darmonderzoek)

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 15 minuten eerder aanwezig te zijn. Mocht de sigmoïdoscopie onder een roesje plaatsvinden, dan graag 30 minuten voor aanvang in het centrum aanwezig zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie.

Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

Mocht u een afspraak niet na kunnen komen zegt u deze dan minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Belangrijk

Bij het maken van een afspraak graag vermelden of u diabetespatiënt of zwanger bent of dat u een pacemaker/inwendige defibrillator heeft. Tijdens het onderzoek kan het nodig zijn stukjes weefsel weg te halen. 

Bloedverdunnende, ontstekingsremmende en pijnstillende medicijnen kunnen de kans op bloedingen vergroten en moeten bij voorkeur gedurende enkele dagen voor het onderzoek niet worden ingenomen. Uw behandelend arts zal u vertellen om welke medicijnen het gaat. Bij twijfel of vragen kunt u het beste met uw behandelend arts overleggen. Stop nooit op eigen initiatief met deze medicijnen.

Als u ’s morgens medicijnen gebruikt, vraag dan aan uw arts hoe u dit kunt aanpassen. Dit geldt speciaal voor diabetespatiënten.

DC Klinieken behandelt alleen patiënten in ASA-klasse 1 en 2.

Volg alle instructies voorafgaande de nauwgezet op. Hebt u vragen hierover neem dan contact op met het betreffende centrum van DC Klinieken, tel. (088) 0100 900. 

Let op de volgende zaken

 • Neem de dag van opname thuis een douche of bad.
 • Neem uw verzekeringsbewijs, identiteitsbewijs en het aanvraagformulier mee (als deze nog niet in ons bezit is).
 • Mocht u zich op de dag van opname ziek voelen, neem dan contact op met het centrum op tel. (088) 0100 900.
 • Neem een lijstje mee met daarop de medicatie die u gebruikt.
 • Het gebruik van nagellak of kunstnagels is niet toegestaan, omdat we uw doorbloeding moeten kunnen controleren.
 • Neem geen waardevolle spullen mee. DC Klinieken en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal.
 • Neem, indien gewenst, iets te lezen mee.
 • Het is verstandig extra ondergoed mee te nemen.
 • Als u het prettig vindt kunt u eigen slippers of pantoffels meenemen.

Complicaties

Een sigmoïdoscopie is een veilig onderzoek en verloopt meestal zonder problemen. In een enkel geval zijn er complicaties. Een mogelijke complicatie is een perforatie (scheur of gat in de darmwand) of een bloeding. Wanneer u na thuiskomst ernstige klachten krijgt, bijvoorbeeld heftige buikpijn of veel bloedverlies (meer dan 1 kopje), dan moet u contact opnemen met de arts die de endoscopie heeft verricht.

Klachten na de sigmoïdoscopie

Wanneer u ernstige buikpijn, koorts boven de 38 graden of wanneer u extreem veel bloedverlies bij de ontlasting heeft, kunt u de behandelend arts op werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur bereiken op telefoonnummer (088) 0100 900. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met het noodnummers van DC Klinieken (zie onderstaand overzicht).

Spoednummers (buiten kantooruren)

Buiten kantooruren kunt u met klachten na de sigmoïdoscopie terecht op onderstaande spoednummers:

DC Klinieken Almere  
Spoedpost Almere(0900) 203 0203
Flevoziekenhuis(036) 545 4380
DC Klinieken Lairesse 
OLVG(020) 599 9111
DC Klinieken Maastricht 
Zuyderland045 576 7200
DC Klinieken Rotterdam 
IJsselland Ziekenhuis(010) 258 5000
DC Klinieken Schiedam 
IJsselland Ziekenhuis(010) 258 5000

 

Sigmoïdoscopie (darmonderzoek)

Wordt een sigmoïdoscopie bij DC Klinieken vergoed?

Ja. Een sigmoïdoscopie valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer 088 0100 937 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.