aA
Pagina voorlezen

U heeft binnenkort een afspraak bij ons. U bent eerder bij een andere zorgverlener geweest en die geven aan dat wij gegevens moeten opvragen. Wat moet ik nu doen?

Voor het opvragen van uw gegevens elders hebben wij een ondertekent machtigingsformulier van u nodig. Omdat wij uw medisch dossier graag bij het eerste consult willen inzien en bespreken, adviseren wij u om zelf de gegevens op te vragen. U kunt de desbetreffende zorgverlener vragen deze gegevens digitaal met ons te delen of u neemt een kopie mee naar de afspraak.

Voor het inzien en downloaden van uw medisch dossier via ons patiëntenportaal zijn een e-mailadres én 06-nummer vereist. Indien u één van beiden niet heeft, kunt u uw medisch dossier opvragen door het formulier ‘Opvragen medisch dossier’ in te vullen. Let hierbij op dat u een geldig legitimatiebewijs meestuurt en het formulier ondertekent.

U hoeft hier niks mee te doen. Deze e-mail is puur ter bevestiging van de door u gegeven telefonische toestemming voor het delen van beelden wanneer een toekomstige behandelaar daarom vraagt. In deze e-mail staat onder andere wat de gegeven toestemming inhoudt en hoe u deze kunt intrekken.

Na uw afspraak bij radiologie, kunt u direct via beeld.dcklinieken.nl uw beelden bekijken en downloaden. U heeft hiervoor een referentiecode nodig. Deze kunt u vinden op het formulier dat u na uw afspraak heeft meegekregen.  Heeft u de referentiecode niet meer? Mail dan uw verzoek naar inzagedossier@dcklinieken.nl.

Voor het opvragen van uw medisch dossier als oud MCV-patiënt dient u het formulier ‘Opvragen medisch dossier’ in te vullen. U kunt op het formulier aangeven dat u in het verleden in behandeling bent geweest bij MCV. Let hierbij ook op dat u een geldig legitimatiebewijs meestuurt en het formulier ondertekent.

Uw medisch dossier bevat privacygevoelige informatie, waardoor wij uw identiteit moeten verifiëren. Wij controleren of de handtekening op het formulier overeenkomt met de handtekening op uw legitimatiebewijs. Zo willen wij persoonsfraude voorkomen. Na deze controle vernietigen wij de kopie van uw legitimatiebewijs.

Wij branden bij DC Klinieken geen CD-roms meer. U kunt na uw afspraak bij radiologie direct via beeld.dcklinieken.nl uw beelden bekijken en downloaden. U heeft hiervoor een referentiecode nodig. Deze kunt u vinden op het formulier dat u na uw afspraak heeft meegekregen.  Voor het delen van beelden met andere zorgverleners gebruiken wij het digitale uitwisselingsprogramma Twiin. Wilt u dat wij uw beelden delen met een andere zorgverlener? Mail dan uw verzoek naar inzagedossier@dcklinieken.nl.

Helaas is het niet mogelijk een aanvraag met spoed in te sturen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Uitzonderingen op deze regel zijn spoedaanvragen vanuit het ziekenhuis (bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp (SEH) of de operatiekamer).

Wij streven ernaar alle aanvragen binnen 5 werkdagen te verwerken.

Terug naar boven