Allergietest is onderdeel van het specialisme allergologie

Wat is een allergietest?

De allergoloog of dermatoloog kan vermoeden dat er sprake is van een allergie die is gerelateerd aan de huid. De specialist kan dan besluiten een allergieonderzoek uit te laten voeren. Zo’n allergietest wordt afgenomen na een bezoek aan het spreekuur allergologie of spreekuur dermatologie. Er worden verschillende methoden toegepast om te onderzoeken welke stoffen de allergische reactie veroorzaken.


Voor welke allergieën doen we een allergietest?

Een allergieonderzoek wordt verricht voor contactallergenen, bijvoorbeeld:

 • cosmetica;
 • parfum;
 • of conserveringsmiddelen.


Verder doen we een allergietest bij verdenking op voedselallergie. Of op een inhalatieallergie, zoals hooikoorts en huisstofmijtallergie.

De allergietest

Voor het onderzoek

De dermatoloog heeft samen met u besloten dat er een allergietest nodig is om te onderzoeken welke stoffen de allergische reactie veroorzaken. In de meeste gevallen vindt de allergietest aansluitend aan het spreekuur dermatologie plaats. Soms wordt het onderzoek op een later tijdstip ingepland.

In dat laatste geval verzoeken wij u vriendelijk om 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

 

 • het aanvraagformulier dat u van uw (huis)arts meekrijgt;
 • uw verzekeringspasje;
 • uw identiteitsbewijs.

De allergietest

Tijdens een allergieonderzoek kunnen twee verschillende methoden worden toegepast:

 

 • Huidpriktesten
  Een huidpriktest wordt uitgevoerd bij klachten zoals niezen en branderige ogen, om bijvoorbeeld hooikoorts vast te stellen. Van de stoffen waarvoor u overgevoelig kunt zijn, is een oplossing gemaakt. Daarvan wordt een druppel onder uw onderarm geplaatst via een klein naaldje.
 • Plakproeven
  Met plakproeven bekijkt de specialist of u allergisch bent voor stoffen waarmee de huid in contact komt. Bij plakproeven plakken we stickers met allergenen op de rug. In diezelfde week komt de patiënt twee keer terug om te zien of en zo ja, waar het lichaam heeft gereageerd.

Duur van de allergietest

De duur van het onderzoek is afhankelijk van de methode. De priktest duurt ongeveer 30 minuten. Het aanbrengen van de plakproef duurt ongeveer 20 minuten. Om de plakproef te beoordelen dient u diezelfde week twee keer terug te komen. Dit duurt beide keren ongeveer 10-15 minuten.

De uitslag

De uitslagen van de allergietest worden binnen 24 uur na het onderzoek naar uw verwijzende (huis)arts gestuurd.