Allergietest is onderdeel van het specialisme allergologie

Wat is een allergietest?

De allergoloog kan bij het vermoeden van een allergie een allergieonderzoek uit laten voeren. Er worden verschillende methoden toegepast om te onderzoeken welke stoffen de allergische reactie veroorzaken.


  1. Een inhalatieallergie (bijvoorbeeld hooikoorts) kun je onderzoeken met een huidpriktest en/of bloedonderzoek.
  2. Een contactallergie (bijvoorbeeld nikkelallergie) kun je onderzoeken met een plakproef.
  3. Een geneesmiddelenallergie kun je onderzoeken met een intracutane test of plakproef. Deze testen geven niet altijd uitsluiting, daarom is soms het toedienen van een dosis van het verdachte medicijn noodzakelijk. We noemen dit een provocatietest.
  4. Een voedselallergie kun je onderzoeken met een huidpriktest en/of bloedonderzoek. Helaas zijn deze testen niet altijd betrouwbaar genoeg, soms is het nodig om het verdachte voedingsmiddel toe te dienen (provocatietest).


Huidpriktest

Bij een huidpriktest (ook wel krasjestest genoemd) prikken we een klein beetje van waar u allergisch voor denkt te zijn, in de bovenste laag van uw huid.

Plakproef

Met een plakproef onderzoeken we of u allergisch bent voor stoffen waarmee de huid in contact komt, bijvoorbeeld parfum of nikkel. U krijgt de stoffen opgeplakt op uw rug.

Provocatietest

Bij een provocatietest krijgt u in een aantal stappen een toenemende dosering van het verdachte middel om te kijken of dit een allergische reactie provoceert.