Huidpriktest is onderdeel van het specialisme allergologie

Wat is een huidpriktest?

Een allergietest is bedoeld voor patiënten met uiteenlopende klachten veroorzaakt door een allergische reactie. Om te onderzoeken welke stoffen (allergenen) de allergische reactie veroorzaken, zijn er verschillende behandelmethoden mogelijk, zoals een huidpriktest, plakproef of bloedonderzoek.

De priktest

Voor het onderzoek

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?

 

  • het aanvraagformulier dat u van uw huisarts meekrijgt;
  • uw verzekeringspasje;
  • uw identiteitsbewijs.

De priktest

Uw bezoek begint met een spreekuur bij de behandelend specialist. De specialist bepaalt welke allergene stoffen er getest worden. Daarna voert de praktijkassistente de test uit.

De huidpriktest vindt plaats door kleine prikjes in de huid van uw arm of uw rug. Er worden inhalatieallergenen en/of voedselallergenen getest. De testen zijn niet erg pijnlijk, maar kunnen bijvoorbeeld door een kind wel zo worden ervaren.

Duur van de priktest

De priktest duurt ongeveer 30 minuten. Het totale onderzoek duurt maximaal 1,5 tot 2 uur.

Na de priktest

Na ongeveer 15 minuten is de allergietest af te lezen. Na de test bespreekt de arts de resultaten met u en stelt hij met u een behandelplan op. Als er nog andere onderzoeken nodig zijn, zoals een bloedonderzoek, longfunctieonderzoek of een gesprek met de voedingsdeskundige, vinden deze zo mogelijk aansluitend aan de allergietest plaats.