Immunotherapie is onderdeel van het specialisme allergologie

Wat is immunotherapie?

Immunotherapie is een behandeling voor mensen die hevige oog- en neusklachten hebben door een allergie, ondanks het gebruik van medicatie (neusspray, oogdruppels, tabletten). De klachten zijn zo hevig dat het het dagelijkse leven veel beïnvloedt. Een andere reden om deze behandeling in te zetten is wanneer u de medicatie tegen een allergie niet goed kunt verdragen.

De behandeling is erop gericht het eigen afweersysteem zo te beïnvloeden dat de allergie afneemt en zo tolerant wordt voor het allergeen. Door regelmatige blootstelling aan de stof waar u allergisch voor bent, treedt er langzaam maar zeker gewenning (tolerantie) op. Bij hooikoorts, als gevolg van een graspollenallergie, krijgt u bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid allergenen van graspollen toegediend. Hierdoor zal het immuunsysteem minder reageren op de pollen en nemen de klachten af. Volledige genezing van hooikoorts is helaas niet mogelijk hierdoor, de klachten verminderen ongeveer met 50%.

Naast hooikoorts kan immunotherapie ook ingezet worden als behandeling tegen insectengifallergie (wespen- of bijengif). In principe komt u hiervoor in aanmerking bij een algehele (systemische) allergische reactie door een insectengifallergie. In tegenstelling tot bij hooikoorts kunt u met immunotherapie voor wespengifallergie wel volledig klachtenvrij worden. Immunotherapie kan ook ingezet worden bij een allergie voor katten, maar alleen wanneer u zelf geen kat heeft en u door werk katten niet kunt vermijden.

De behandeling

De immunotherapie

Immunotherapie kan in twee vormen worden gegeven. Afhankelijk van de allergie zijn dit injecties en/of tabletten. Wanneer je last hebt van meerdere allergieën, worden alle allergieën aangepakt. Vanaf drie allergieën of meer is alleen immunotherapie in de vorm van injecties mogelijk.

  • Injecties
    Bij injecties bestaat de behandeling uit een instel- en een onderhoudsfase. In de instelfase krijgt u wekelijks een injectie in oplopende sterkte toegediend. Deze fase duurt doorgaans 10-15 weken. In de onderhoudsfase krijgt u injecties van gelijke sterkte toegediend. In de onderhoudsfase wordt iedere weken een injectie toegediend. In principe wordt de behandeling bij de huisarts voortgezet. In verband met mogelijke bijwerkingen (allergische reactie) moet u na elke injectie 30 minuten in de kliniek of bij de huisarts wachten.
  • Tabletten
    Bij immunotherapie met tabletten neemt u dagelijks een smelttablet onder uw tong in. De eerste keer gebeurt dit bij een zorgverlener (arts of doktersassistente). In verband met mogelijke bijwerkingen blijft u daarna 30 minuten wachten. Daarna kan de behandeling thuis dagelijks voortgezet worden. Deze tabletten hebben gedurende de gehele behandeling dezelfde sterkte.

Duur van de immunotherapie

De totale duur van de immunotherapie is 3 jaar. Bij injecties krijgt u in de instelfase elke 10-15 weken een injectie toegediend. En in de onderhoudsfase elke 4 weken. Bij de behandeling met smelttabletten slikt u deze dagelijks in uw eigen omgeving.

Wat u kunt verwachten van immunotherapie?

Ongeveer zeventig procent van de mensen heeft baat bij immunotherapie als het gaat om een inhalatieallergie. Dat wil zeggen dat deze mensen gemiddeld vijftig procent minder hevige klachten ervaren van de allergie. Het is dus helaas niet zo dat u door deze behandeling van je allergie afkomt. In geval van een insectengifallergie blijkt meer dan 95% van de mensen al binnen een jaar na start van de immunotherapie niet meer allergisch te reageren op een steek van een bij of een wesp. Praktisch gezien bent u dan niet meer allergisch.

Het effect houdt na de behandeling jaren aan. Ook zijn er aanwijzingen dat immunotherapie de kans op het ontwikkelen van astma verkleint.