Plakproef is onderdeel van het specialisme allergologie

Wat is een plakproef?

Een allergietest is bedoeld voor patiënten met uiteenlopende klachten veroorzaakt door een allergische reactie. Om te onderzoeken welke stoffen (allergenen) de allergische reactie veroorzaken, zijn er verschillende behandelmethoden mogelijk, zoals een plakproef, priktest of bloedonderzoek.


Bij een epicutaan allergologisch onderzoek (plakproef) worden de allergenen door middel van pleisters op de huid aangebracht. Zo kan er vervolgens bekeken worden op welke stoffen/allergenen uw huid een reactie geeft.

De plaktest

Voor het onderzoek

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?

 

  • het aanvraagformulier dat u van uw huisarts meekrijgt;
  • uw verzekeringspasje;
  • uw identiteitsbewijs.

De plakproef

U heeft drie afspraken in één week:

 

  • Bij de eerste afspraak brengt de assistente de te testen stoffen op speciale pleisters aan. Vervolgens plakt ze deze pleisters op uw rug. Daarna plakt ze het geheel af met een beschermende pleister zodat de testpleisters goed blijven zitten.
  • Bij de tweede afspraak verwijdert de assistente de testpleisters. De afdruk hiervan zal worden afgetekend en afgelezen.
  • Bij de derde afspraak leest de allergoloog of dermatoloog de plaktest definitief af.

Duur plakproef

Het aanbrengen van de plakproeven duurt ongeveer 20 minuten. Voor het beoordelen van de huid moet u twee keer terugkomen. Dit duurt beide keren ongeveer 15 minuten.

Na de plakproef

Na de derde afspraak worden de bevindingen met u besproken en wordt er zo nodig een vervolgonderzoek ingepland.