Blog11 juli 2022

Een kijkje in de keuken van ons Service- en Informatiecentrum

De ruim zestig medewerkers van het Service- en Informatiecentrum van DC Klinieken werken voor alle vestigingen. Zij beantwoorden zo’n achtduizend telefoontjes van patiënten per week, plannen alle afspraken in, voeren de regie op de wachttijden en nog veel meer. Drie van hen vertellen over hun werk.

Nicole: verantwoordelijk voor contacten op social media

“DC Klinieken is te vinden op Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter en ZorgkaartNederland. De contacten op Facebook zijn vrij informeel en  persoonlijk. Mensen daar hebben vaak gerichte vragen: ‘Bij welke vestiging van DC Klinieken kan ik het beste terecht met die en die klacht?’ of ‘Bestaat er in Breda ook een pijnpoli?’ Het grootste deel van mijn werk bestaat echter uit het reageren op feedback op ZorgkaartNederland.nl waar mensen per locatie en per arts anoniem een review kunnen geven. We scoren op bijna alle locaties en specialismen een 9 of hoger en daar zijn we trots op.

 

Voor complimenten bedank ik ook altijd, maar het belangrijkst zijn natuurlijk de kritische reacties. Mijn taak is om mensen zo nodig in contact te brengen met een klachtenfunctionaris of een probleem te melden bij een locatiemanager. Zo was er laatst een patiënt met ptss die vond dat een radioloog tijdens het onderzoek niet voldoende rekening had gehouden met zijn verzoeken in verband met zijn stressklachten. Via ZorgkaartNederland stuurde ik een contactverzoek uit. De locatiemanager kon het voorval uitpraten met deze patiënt én heeft het ingebracht in het radiologieteam. Daar is besproken hoe het team een volgende keer meer rekening kan houden met vergelijkbare patiënten. Ik vind dit heel dankbaar werk.”

Leonie: behandelt aanvragen van patiënten voor hun medisch dossier

“Via ons patiëntenportaal ‘Mijn DC Klinieken’ kan iedere patiënt zelf op een eigen moment zijn medisch dossier inzien of een kopie ervan downloaden. Dat gebeurt met een extra beveiligde inlog natuurlijk. Labuitslagen staan zeven dagen na de uitslag in het online dossier, alle andere verslagen kun je veertien dagen nadat ze beschikbaar zijn zelf bekijken in je dossier. DC Klinieken heeft bewust voor die termijn gekozen zodat onze artsen altijd de kans hebben om met een patiënt naar uitslagen te kijken en ze te kunnen toelichten. Mocht iemand zijn gegevens echt eerder nodig hebben, dan kijken we hoe we daarmee kunnen helpen. Met de patiënten die online inzage in hun dossier hebben, heb ik dus eigenlijk alleen bij uitzondering contact.

 

Ons specifieke team binnen het Service- en Informatiecentrum is er voor patiënten die, om welke reden ook, geen gebruik maken van ‘Mijn DC Klinieken’. Zij kunnen via een formulier dat op onze site staat inzage in of een kopie van hun dossier aanvragen. Op verzoek sturen we dit aanvraagformulier en het medisch dossier ook per post op; maar meestal gebeurt dat per beveiligde e-mail. Per dag krijgen we zo’n vijftien tot twintig aanvragen; vaak gaat het om beeldmateriaal zoals röntgenfoto’s of MRI-scans. We hebben overigens plannen om inzage in je medisch dossier op termijn nog makkelijker te maken voor patiënten. Ons team is bereikbaar via inzagedossier@dcklinieken.nl”

 

Rita: houdt de wachttijden van de locatie en specialismen in de gaten

“Met vier collega’s houden wij elke dag de wachttijden van alle locaties en specialismen bij. We delen de overzichten met de locatiemanagers, verpleegkundigen en met alle medewerkers van het Service- en Informatiecentrum. Voor patiënten is het vooral belangrijk dat we de gegevens dagelijks publiceren op onze eigen website en regelmatig op ZorgkaartNederland.nl. Huisartsen kunnen onze actuele wachtlijsten ook online raadplegen. Doordat wij bij het Service- en Informatiecentrum het totale overzicht hebben, kunnen wij ervoor zorgen dat een patiënt de kortste wachttijd heeft en de capaciteit van onze locaties optimaal benut wordt. Als de wachttijden voor dezelfde zorg per locatie verschillen, dan heeft een patiënt de keuze. Wil ik snel geholpen worden, maar iets verder weg, of wacht ik toch op een locatie vlakbij? We informeren patiënten wel dat je niet later van locatie kunt switchen.

 

Structureel werken we aan meer capaciteit door op allerlei manieren meer artsen en verpleegkundigen te werven. Ondertussen organiseren we, afhankelijk van de beschikbaarheid van artsen en verpleegkundigen, extra spreekuren in de avonden en in het weekend, soms zelfs op zondag. Ook hebben we vaak meerdere locaties met dezelfde specialismen waardoor we meer capaciteit hebben voor sommige onderzoeken dan sommige ziekenhuizen. Als DC Klinieken doen we wat we kunnen om de wachttijden kort te houden. Alles is erop gericht dat patiënten snel weten wat er met ze aan de hand is.”

 

Terug naar boven