• Behandeling
 • Praktische informatie
 • Vergoeding

Inhalatie, allergie en hooikoorts

AllergologieWat verstaan we onder inhalatie allergie en hooikoorts?

Een allergie is een afweerreactie van het lichaam op stoffen waarmee we in aanraking komen, zogenaamde allergenen. Deze stoffen zijn niet schadelijk voor het lichaam.

Via onze huid, de voedselweg en de inademing komen we in contact met deze allergenen. Bekende allergenen zijn bijvoorbeeld; huidschilfers van dieren, stuifmeelkorrels, uitwerpselen van de huisstofmijt, schimmelsporen of voedselbestanddelen en nikkel.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen inhalatie allergie (contact via de luchtwegen) contact allergie (via de huid) en voedselallergie (via het maag- en darmkanaal).

Bij een inhalatie allergie reageert het lichaam alsof het wordt aangevallen door allergenen en dit leidt tot de mogelijke volgende klachten:

 • Loopneus of neusverstopping
 • Tranende ogen
 • Jeuk in ogen of in de neus
 • Benauwdheid

Verwijzing van uw (huis)arts

In overleg met uw (huis)arts is er besloten om een onderzoek tegen inhalatie allergie en/of hooikoorts te ondergaan. Bij DC Klinieken kunt u meestal binnen een week terecht voor dit onderzoek.

Het onderzoek

Een inhalatie allergie kan door de KNO-arts op verschillende manieren vastgesteld worden:

 • Het in kaart brengen van de klachten (anamnese onderzoek)
 • Onderzoek van neus
 • Het uitvoeren van een allergietest

Inhalatie allergie kan getest worden door een bloedtest of via een huidpriktest, waarbij allergenen door middel van prikjes in de onderarm worden toegediend. Het grote voordeel van de huidpriktest is dat de uitslag direct dezelfde dag bekend is.

De behandeling

Medicijnen die gebruikt kunnen worden om allergie te behandelen bestaan uit 2 groepen:

 1. Medicijnen die de allergische symptomen bestrijden
 2. Immunotherapie

Bekende medicijnen die allergie bestrijden zijn neussprays met corticosteroïden of antihistaminica, en tabletten die het vrijkomen van histamine bestrijden.

Immunotherapie probeert iets te doen aan de allergische reactie zelf. Bij immunotherapie wordt gedurende een lange periode kleine hoeveelheden van het allergeen (de stof waarvoor iemand allergisch is) bij een patiënt toegediend. Hierdoor kan het afweersysteem gewend raken aan deze stof met als gevolg dat de allergische klachten zullen afnemen of zelfs geheel verdwijnen.

In het verleden werden bij immunotherapie de allergenen alleen middels injecties toegediend. De laatste jaren zijn er echter druppels voor onder de tong ontwikkeld die men gedurende enige jaren toe moet dienen (min. 3 en max. 5 jaar).

Of u allergisch bent en welke therapie het beste geschikt is voor u, wordt door de behandelend specialist vastgesteld tijdens het eerste consult.

Inhalatie, allergie en hooikoorts

Afspraak maken

Voor een onderzoek naar inhalatie allergie en hooikoorts moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 088 0100 900.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van:

 • Maandag t/m donderdag van 8:00 tot 20:00 uur
 • Vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur
 • Zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

Inhalatie, allergie en hooikoorts

Wordt een behandeling van inhalatie, allergie en hooikoorts bij DC Klinieken vergoed?

Ja. Een behandeling van inhalatie, allergie en hooikoorts valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via het telefoonnummer 088 0100 937 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.