• Behandeling
  • Praktische informatie
  • Vergoeding

Hoofdpijnpoli

HoofdpijnpoliWat is een hoofdpijnpoli?

De hoofdpijnpoli is er voor patiënten met hardnekkige hoofdpijnklachten of migraine-achtige hoofdpijn, die het leven negatief beïnvloeden. Bij de hoofdpijnpoli wordt u gezien door een neuroloog die de oorzaak van uw hoofdpijn achterhaalt en een behandelplan met u opstelt.

Verwijzing van uw huisarts

Veel voorkomende klachten zijn bijvoorbeeld tijd hoofdpijn achter de ogen, hoofdpijn in het achterhoofd of aanvallen van heftige hoofdpijn. Na een bezoek aan de (huis)arts kan hij besluiten een afspraak te maken voor de hoofdpijnpoli. U kunt dan worden doorverwezen naar DC Klinieken en kunt u meestal binnen een week terecht voor een afspraak op de hoofdpijnpoli.

Voor het onderzoek

Na uw aanmelding op de hoofdpijnpoli, wordt eerst een uitgebreide vragenlijst naar u toegezonden die u thuis moet invullen en die u bij het eerste bezoek aan de hoofdpijnpoli moet meenemen.

Tijdens het onderzoek

De neuroloog bespreekt aan de hand van bovengenoemde vragenlijst uw problemen en verricht een neurologisch onderzoek.
Aan het eind van uw eerste bezoek aan de hoofdpijnpoli bespreekt de neuroloog de diagnose en het behandelingsvoorstel met u en worden vervolgafspraken gemaakt.

Vervolgafspraken en onderzoeken

Na uw eerste bezoek heeft de neuroloog besloten tot aanvullend onderzoek. Hiervoor wordt een vervolgafspraak gemaakt. U kunt de volgende onderzoeken verwachten:

Deze onderzoeken kunnen snel (binnen een week) uitgevoerd worden.

Naast bovengenoemde vervolgonderzoeken, kunt u ook terecht voor andere pijnsoorten aan het hoofd, zoals aangezichtspijnen. Doordat de hoofdpijnpoli gevestigd is in een pijncentrum, kan de aanwezige anesthesioloog-pijnspecialist direct een behandelplan opstellen voor deze pijnsoorten.

Daarnaast bestaat het multidisciplinaire team van de hoofdpijnpoli uit een klinisch psycholoog en een fysiotherapeut. Wordt u naar (een van) hen doorverwezen, dan kunt u meestal binnen een week terecht.

Duur van bezoek aan de hoofdpijnpoli

Het eerste bezoek aan de hoofdpijnpoli duurt ongeveer 60 minuten. De duur van vervolgafspraken hangt af van de vervolgonderzoeken/behandelingen.

Hoofdpijnpoli

Afspraak maken

Voor de hoofdpijnpoli moet u altijd een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 088 0100 900.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van:

  • Maandag t/m donderdag van 8:00 tot 20:00 uur
  • Vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur
  • Zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur

Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

Hoofdpijnpoli

Wordt de hoofdpijnpoli bij DC Klinieken vergoed?

Ja. De hoofdpijnpoli valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing van uw (huis)arts hebt. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Meer informatie over vergoedingen bij DC Klinieken

Hebt u nog vragen over vergoedingen van zorg binnen DC Klinieken, kijk dan op de website onder vergoedingen. Of neem contact op met de financiële administratie via telefoonnummer 088 0100 937 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.