Pagina voorlezen

Infectieziekten

Infectieziekten in het kort

 • Infectieziekten is het specialisme gericht op infecties en ziekten die worden veroorzaakt door bacteriën, virussen en schimmels.
 • DC Klinieken heeft een speciale poli, het hiv behandelcentrum. Hier kun je terecht voor een behandeling van hiv, soa’s en hepatitis, in een kleinschalige setting. Daarnaast is er een aparte poli voor de vroege opsporing van anuskanker (AIN).
 • Er wordt gewerkt vanuit een eigen visie op hiv-zorg die zich vertaald in een persoonlijke en aandachtige behandeling. Met een verwijzing van je huisarts kun je binnen een paar dagen gezien worden.

Wachttijden

Waarom het Hiv Behandelcentrum

Betrokken

 • Tijdens onze consulten van 30 minuten nemen we de tijd om echt naar je te luisteren
 • We kijken verder dan alleen het behandelen van hiv om je gezond te houden

 

Flexibel

 • We kiezen samen met jou een behandeling op maat
 • Een laagdrempelige kliniek met een avondspreekuur en nagenoeg geen wachttijden

 

Integraal

 • Het hiv behandlecentrum beschikt ov er Eigen lab, inpandige apotheek en diverse medische expertises onder één dak
 • De voordelen van een academisch ziekenhuis door de samenwerking met het Amsterdam UMC

 

Over het Hiv Behandelcentrum

Het Hiv Behandelcentrum heeft een eigen visie op hiv zorg. Mensen met hiv kunnen tegenwoordig een lang en gezond leven leiden.

 

Onze kliniek in Amsterdam biedt daarom een behandeling die past bij dat leven. Deze stel je samen op met een vast team van betrokken en deskundige internisten en verpleegkundigen. Wij kijken daarbij verder dan alleen naar hiv. Daarom bespreken we graag open alle aspecten van het leven die horen bij gezond oud worden. Dankzij onze unieke samenwerking met het Amsterdam UMC, huisartsen en andere partners kunnen we je helpen in het zoeken naar oplossingen.

 

Het hiv behandelcentrum beschikt over een eigen laboratorium waar je bloed kunt prikken.

 

Wij bieden zoveel mogelijk zorg onder één dak.

Het team

Het Hiv Behandelcentrum heeft een vast team van betrokken en deskundige internisten, verpleegkundigen en assistentes. Er wordt verder gekeken dan alleen naar hiv. Alle aspecten die horen bij een leven met hiv worden besproken. Niet alleen de medische kant krijgt aandacht, ook bij de psychosociale zaken wordt stilgestaan. Dankzij de unieke samenwerking met Amsterdam UMC, huisartsen en andere partners wordt zoveel mogelijk gestreefd naar de beste aanpak.

 

 

 

Onze samenwerkingen

Gezond ouder worden met hiv kan betekenen dat het soms nodig is een verwijzing te krijgen naar een andere arts. Het kan een aanvulling zijn op de behandeling. Het Hiv Behandelcentrum werkt daarom nauw samen met andere hulpverleners. Met deze samenwerking kan de hiv-behandeling beter afgestemd worden op andere behandelingen.

Amsterdam UMC
 • Het hiv-behandelteam heeft wekelijks multidisciplinair overleg met het hiv-team van Amsterdam UMC. Naast het afstemmen van behandelingen worden tijdens deze overleggen nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk gedeeld.
 • Dankzij de samenwerking met AUMC hebben onze patiënten toegang tot 24/7 spoedeisende hulp van het internisten team van AUMC.
 • Het is voor onze patiënten mogelijk te participeren in academische studies van het AUMC**
GGZinGeest
 • We hebben een driemaandelijkse casuïstiekbespreking, zodat we de behandeling van GGZinGeest en het hiv behandelteam op elkaar kunnen afstemmen.
 • Per 1 januari 2019 houdt GGZinGeest één keer in de drie weken een consult op onze locatie. Dit laagdrempelige consult is bedoeld als kennismaking om te achterhalen of een verwijzing naar GGZinGeest iets voor jou is.
GGD Amsterdam, SOA kliniek
 • Er is samenwerking op het gebied van hiv-cohortonderzoek, SOA-onderzoek en -behandeling, hepatitis B-vaccinatie bij risicogroepen, seksueel gedragsonderzoek, HPV-onderzoek en H-team.
AIN Werkgroep

 • Stedelijke werkgroep van alle ziekenhuizen waar de AIN-behandeling plaatsvindt, om onderzoek en behandeling af te stemmen.

Daarnaast werkt het Hiv Behandelcentrum nauw samen met huisartsen en apotheken.

Binnen DC Klinieken

Vestigingen

Bekijk locatie op de kaart

Vergoeding infectieziekten

De behandelingen onder infectieziekten bij DC Klinieken vallen onder de basisverzekering en dus wordt, met een verwijzing van je huisarts, alle zorg onder infectieziekten door de zorgverzekeraar vergoed. Houd daarbij wel rekening met het eigen risico. Als de zorgverzekeraar niet de volledige factuur vergoedt neemt DC klinieken het verschil voor haar rekening.

 

Neem voor meer informatie over vergoedingen contact op met onze financiële administratie via 088 0100 937 of mail naar debiteuren@dcklinieken.nl.

 

 

 

Meer over vergoedingen

Praktische informatie

Het Hiv Behandelcentrum kent nagenoeg geen wachttijden. Je kunt dus snel bij ons terecht. Bel het behandelteam voor een afspraak op 088 0100 944 tussen 8.00 uur en 16.30 uur (maandag tot 19.00). Dit telefoonnummer is 24 uur/ 7 dagen per week bereikbaar voor overleg en bij ‘acute’ klachten.

 

Tijdens kantoortijden krijg je direct een medewerker van het Hiv Behandelcentrum aan de lijn. De kantoortijden zijn van 8.00 – 16.30 uur.

 

Buiten kantoortijden spreek je eerst met ons Servicecentrum of de algemene zorgcentrale. Zij verbinden je door met de arts-assistent interne geneeskunde bij het Amsterdam UMC. Als het nodig is, neemt deze arts-assistent direct contact op met een van de artsen of verpleegkundigen van het Hiv Behandelcentrum, die toegang heeft tot jouw elektronisch patiëntendossier.

 

Afspraak

 

Bij binnenkomst meld je je bij de tweede balie bij binnenkomst. Graag 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn.

 

Wil je het volgende meenemen naar je consult?

 • verwijzing van je huisarts;
 • verzekeringspasje;
 • identiteitsbewijs;
 • Actueel Medicatie Overzicht

 

Tijdens het eerste bezoek doet een van de verpleegkundig specialisten de intake. Je ontmoet meestal ook meteen een van de internisten. Met de verpleegkundige en/of internist bespreek je jouw klachten, vragen en andere belangrijke punten. Er worden afspraken gemaakt over bloedonderzoek en aanvullend onderzoek. We overleggen met je huisarts of andere behandelaren om andere noodzakelijke medische gegevens te ontvangen. Tijdens een vervolgafspraak met de verpleegkundige en/of internist worden de uitslagen van het onderzoek besproken en een passend behandelplan opgesteld.

 

Terug naar top arrow_upward
close