Blog1 juli 2020

Wat is de meerwaarde van een hoofdpijncentrum?

We krijgen vaak de vraag van patiënten wat nu eigenlijk de meerwaarde is van een hoofdpijncentrum. Waarom zouden patiënten met langdurige klachten daarheen moeten? Een van onze neurologen, Willem Oerlemans (afgebeeld op foto), vertelt u er alles over.

Veel samenwerking in hoofdpijncentra

Het eerste hoofdpijncentrum werd opgericht in 1992. Inmiddels zijn er bijna 50 hoofdpijncentra verdeeld over het hele land. In hoofdpijncentra werken neurologen met een bewezen uitzonderlijke belangstelling voor de behandeling van hoofdpijn. Ze werken samen met andere deskundigen die ook een speciale expertise hebben in hoofdpijn, zoals:

  • hoofdpijnverpleegkundigen;
  • fysio- en oefentherapeuten;
  • psychologen;
  • pijnspecialisten;
  • psychiaters; en
  • revalidatieartsen.

Ook werken de verschillende hoofdpijncentra natuurlijk met elkaar samen. Daarmee vormen ze een goed loket voor de patiënten met complexere hoofdpijn en voor een eventuele second opinion.

Het verloop van een afspraak

We besteden bij de intake in een hoofdpijncentrum allereerst veel tijd en aandacht aan het goed op een rijtje krijgen van de hele hoofdpijngeschiedenis. Dat kost meestal meer tijd dan in een ‘gewoon neurologisch spreekuur’ beschikbaar is.

 

Bij deze intake maken we vaak gebruik van gestructureerde vragenlijsten. Daarbij is veel aandacht voor de impact die de klachten hebben op het dagelijks leven van patiënten, zowel in de werk- als in de privésfeer. Vaak gebruiken we daarnaast een hoofdpijndagboek of -app en andere meetinstrumenten om een beter inzicht te krijgen in de ernst van de problematiek. Soms is het ook nodig om, naast het lichamelijk onderzoek, verdere aanvullende onderzoeken te doen, zoals bloedonderzoek of een MRI-onderzoek.

 

Het stellen van de diagnose

De uiteindelijke diagnose wordt gesteld volgens The International Classification of Headache Disorders. Daarmee wordt vaak duidelijk wat er precies aan de hand is en wat er eventueel kan worden gedaan. We geven uitgebreid voorlichting over deze diagnose, waarbij meestal ook folders en websites worden gebruikt. Bovendien werken we intensief samen met HoofdpijnNet. Dat is een Nederlands netwerk van patiënten met verschillende vormen van hoofdpijn en hun behandelaars. Via HoofdpijnNet kunnen patiënten extra informatie verkrijgen over bijeenkomsten over de verschillende soorten hoofdpijn en andere aan (chronische) pijn gerelateerde initiatieven. Ook is er een telefonische informatielijn en een adviespunt voor werk gerelateerde problemen. Deze informatie helpt vaak heel goed om patiënten te helpen de regie over hun klachten terug te krijgen.

 

Het behandeltraject

Vervolgens bekijken we – altijd in overleg en samenwerking met de patiënt – wat een eventueel behandeltraject zou kunnen inhouden en welke behandelaars erbij betrokken zouden kunnen worden. Deze behandelingen kunnen bestaan uit begeleiding bij het staken van eventuele uitlokkende of in standhoudende factoren (zoals medicatie-overgebruik). Ook kunnen de behandelingen bestaan uit het geven van doelmatige pijnstilling en preventieve medicatie.

 

Er zijn daarbij korte lijnen naar fysio- en mensendiecktherapeuten, psychologen, psychiaters, revalidatieartsen en niet te vergeten naar de pijnpoli van DC Klinieken. Eventueel kunnen daar snel invasieve behandelingen gegeven worden bij bijvoorbeeld aangezichtspijn en clusterhoofdpijn.

Controle

Tijdens een behandeltraject controleren we patiënten met regelmaat om het beloop te volgen en eventueel bij te stellen. Vaak speelt de hoofdpijnverpleegkundige hier een belangrijke rol in. Alle informatie van andere behandelaars wordt centraal verzameld en beoordeeld door de hoofdpijnneuroloog. Het traject wordt pas afgesloten als alle bewezen en gangbare behandelingen overwogen of geprobeerd zijn.

In vrijwel alle centra in Nederland bestaat ook nog een multidisciplinair overleg. Daarin bespreken verschillende behandelaars samen de patiënten met de meest complexe hoofdpijn. Bij een terugverwijzing wordt altijd een uitgebreid verslag met een eventueel verder te volgen koers naar de huisarts of andere verwijzers gestuurd.

Hoofdpijnpoli’s bij DC Klinieken

We zijn er heel trots op dat DC Klinieken sinds 2020 op meerdere locaties hoofdpijnpoli’s heeft kunnen openen, om zo nog beter te kunnen gaan zorgen voor deze vaak ernstig lijdende patiënten. Er heerst onterecht een taboe over chronische hoofdpijn en migraine, waardoor mensen zich vaak niet helemaal serieus genomen voelen. Bij DC Klinieken doen we dat zeker wél en alleen dat al is een meerwaarde lijkt mij! Op dit moment kunt u voor hoofdpijnklachten terecht in onze vestigingen in Alkmaar, Almere, Amsterdam (Lairesse), Breda, Dokkum, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Voorschoten en Schiedam.

Terug naar boven