aA
088 0100 900
Pagina voorlezen
Nieuws10 maart 2021

DC Klinieken Rotterdam breidt verder uit

William Roos, locatiemanager van DC Klinieken Rotterdam en Schiedam, heeft samen met zijn team de beide vestigingen zien groeien en bloeien. Sinds februari kunnen ook patiënten met allergische klachten bij DC Klinieken Rotterdam terecht. De spreekuren werden al snel gevuld. “Omdat we de wachtlijsten kort willen houden, kijken we alweer naar verdere uitbreiding.”

 

‘Goede zorg, nu’ is al heel wat jaren de slogan van DC Klinieken. Volgens William Roos zit de kracht van de zorgorganisatie vooral in dat woordje ‘nu’. “Goede zorg aanbieden, dat willen we allemaal in deze sector. Elk ziekenhuis en elk behandelcentrum helpt patiënten op een zo goed mogelijke manier. Alleen DC Klinieken probeert de onzekere periode voor patiënten te verkorten, dat is de tijd waarin ze moeten wachten op bijvoorbeeld een bezoek aan een arts of op een behandeling. Concreter gezegd, wij zorgen ervoor dat patiënten snel bij ons terechtkunnen en dat ze snel de uitslag krijgen. Maar waarbij er bovendien veel aandacht is voor de patiënt tijdens het bezoek aan een van onze centra.”

Behoefte aan kwalitatief hoogwaardige zorg met korte wachtlijsten

Zelf brengt William Roos samen met zijn medewerkers het ‘Goede zorg, nu’ al zesenhalf jaar in de praktijk. In die tijd heeft hij zijn vestigingen zien uitgroeien tot een begrip in de regio Rotterdam. “Er bleek een groeiende behoefte te zijn aan een aanbieder die kwalitatief hoogwaardige zorg aanbiedt met korte wachtlijsten. Die toenemende vraag heeft dan ook geleid tot een groei van ons zorgaanbod. Om een voorbeeld te geven, vijf jaar geleden boden we iets meer dan een dagdeel per week neurologie aan. Inmiddels is dit dagelijks, met daarnaast twee hoofdpijnspreekuren neurologie. Behalve neurologie geldt deze groei ook voor onze radiologie, MDL en pijnzorg.”

    Grootste pijncentrum van DC Klinieken

    Patiënten en verwijzers in Rotterdam en Schiedam weten DC Klinieken dus steeds beter te vinden. Al duurde dat in Schiedam iets langer. “We hebben daar echt onze plek moeten krijgen. Eerst zaten we letterlijk verscholen achter bomen, vlak bij een ziekenhuis. Patiënten en verwijzers uit Schiedam wisten ons uiteindelijk te vinden, die kwamen vanwege de korte wachtlijsten vanzelf naar ons toe.” Patiënten kunnen nu in beide vestigingen terecht voor MDL-zorg (zoals een darm- of maagonderzoek), voor pijnzorg, neurologie en voor bijvoorbeeld bloedafname en een ECG.

     

    Rotterdam heeft bovendien een afdeling kindercardiologie. In het Rotterdamse pijncentrum levert een multidisciplinair team van pijnartsen, pijnconsulenten, een psycholoog en fysiotherapeut integrale pijnzorg. Samen met de patiënt wordt de behandeling bepaald. “Naast behandelmogelijkheden beschikken we over een modern beweegplein waar mensen met chronische pijnklachten onder begeleiding van een fysiotherapeut hun bewegingsvrijheid vergroten met een reductie van hun pijnklachten.”

“In de regio is er veel vraag naar allergologische zorg”

Nieuw: allergologie en dermatologie

DC Klinieken staat echter niet stil. Op korte termijn wordt het zorgaanbod in Rotterdam verder uitgebreid. Volgens William kunnen patiënten in de tweede helft van 2021 ook voor dermatologie terecht, vanaf nu al voor allergologie. “Begin februari zijn we gestart met spreekuren allergologie. Al direct bleek dat er in de regio veel vraag is naar dit spreekuur. Dat betekent dat we nu druk bezig zijn om de allergologische zorg alweer verder uit te breiden. Want bij DC Klinieken willen we korte wachtlijsten bieden. Dan stropen wij de mouwen op, zoals Rotterdammers dat doen.”


Terug naar top arrow_upward
close