Kindercardiologie is onderdeel van het specialisme kindergeneeskunde

Wat is kindercardiologie?

Kindercardiologie is onderzoek en behandeling van klachten bij kinderen en baby’s die met het hart te maken kunnen hebben. Meestal besluit de arts van het consultatiebureau, de huisarts of de kinderarts tot nader onderzoek. U wordt dan door hem of haar verwezen naar een kindercardioloog. Tijdens het spreekuur kindercardiologie bij DC Klinieken worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Hiermee wordt vastgesteld of uw kind iets mankeert en zo ja, wat.

Meestal vinden deze onderzoeken plaats omdat er een hartruis is geconstateerd. Maar soms ook omdat kinderen hartkloppingen of pijn op de borst hebben. Bij 70% van alle kinderen tussen 0-16 jaar kan een ruis gehoord worden. In 90% van die gevallen is echter niets ernstigs aan de hand. Mocht er wel iets mis zijn, dan is het vanwege mogelijke consequenties belangrijk snel duidelijkheid te krijgen voor ouders/verzorgers.

Het kindercardiologie-onderzoek

Aanmelden

Nadat u zich gemeld heeft bij de balie, wordt u met uw kind opgeroepen door de laborant. U mag als ouders/verzorgers altijd bij het onderzoek aanwezig zijn.

ECG

Dit onderzoek begint met een eventueel elektrocardiogram ook wel ‘hartfilmpje’ of ECG genoemd). Dit gebeurt vooral bij kinderen met hartritmestoornissen of kinderen die vaak flauwvallen. Met een ECG wordt de elektrische activiteit van het hart gemeten. Zo kan direct de aanwezigheid van een (aangeboren) hartafwijking worden vastgesteld. In sommige gevallen is een 24-uurs ECG of eventrecorder nodig.

Intakegesprek & lichamelijk onderzoek

Na dit eventuele hartfilmpje gaat u met uw kind of baby naar de kindercardioloog. Het onderzoek begint met een intakegesprek gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Het lichamelijke onderzoek bestaat uit het nakijken van uw kind of baby door onder meer te luisteren naar het hart en de longen.

Echo

Na het lichamelijke onderzoek maakt de kindercardioloog een echo. Er wordt eerst wat gel op de borstkas gesmeerd. Daarna kan met de echokop (een zogenaamde transducer) via een monitor het hartje worden gezien. We gebruiken altijd een warme gel in plaats van een koude.

Onze specialisten

DC Klinieken heeft een topteam van kinderartsen. Wij hechten veel waarde aan onze specialisten en de meeste zijn dan ook al een langdurige tijd actief voor DC Klinieken.